Välj en sida

Besök på Kalix Tele24

Delar av styrelsen för NTK: Linda Germundsson, Jukka Ristijärvi, Roland Pihlström, Jerry Nilsson och generalsekreteraren Alf Kjeller. En del av syftet med NTK är bl a att lära av varandra och byta erfarenheter med varandra som medlemsföretag. I detta perspektiv...