Med krisplanering på agendan

Rapport från nätverksmötet 9 december Det var ett intressant frukostmöte med kris och kontinuitet i fokus som vi hade den 9 december i Pensionsmyndighetens lokaler i Stockholm. Mars Lindmark från Specialfastigheter och Lars Zetterström från Stanley Security var talare...

Inbjudan: Frukostmöte 9 december

Telekom har en viktig roll i kris men vem är ansvarig och hur ser kundperspektivet ut? Störningar hos företag kan ha många orsaker. Den gemensamma nämnaren är att det oftast skapar stor påfrestning på kommunikation och tillgänglighet. Kunder vill få svar på sin oro...

Inbjudan: Nätverksmöte 9 september

Mobilitet och tillgång till våra applikationer via smarta devices ställer stora krav på hur vi designar och bygger upp vår infrastruktur. Huvuddelen av vår mobila kommunikation sker inomhus och vi som kunder tyvärr ibland förlitar oss på operatören. Vi som kunder...

Save the date: nästa nätverksmöte 9 september

Näste nätverksmöte blir den 9 september mellan 1500-1700. Temat och rubrik för mötet är ”Kundkrav och kontinuitet”. Mobilitet och tillgång till våra applikationer via smarta devices ställer stora krav på hur vi designar och bygger upp vår...

Inbjudan medlemsmöte och seminarium 2013-04-16

I samband med vårt årsmöte 16 april bjuder vi in till ett nytt medlemsmöte och seminarium med temat mobilitet och hur det påverkar våra arbetsplatser: ”Paradigmskifte i utvecklingen av våra arbetsplatser!” Jonas Falk, Strategisk Arkitektur och L-G Olsson, Stora Enso...