Välj en sida
Påminnelse: Nätverksmöte 8 april

Påminnelse: Nätverksmöte 8 april

Välkommen till nätverksmöte 8 april Hur påverkas vårt gemensamma behov av digitala tjänster och ständig uppkoppling när det blir mörkt överallt under lång tid? Inget internet, ingen mobil täckning, ingen möjlighet att ladda? Vad händer då? Ja – i det läget är det inte...
Strömlöst och inget tut i luren!!! Vad gör vi?

Strömlöst och inget tut i luren!!! Vad gör vi?

Strömlöst. Inget internet och ingen mobil täckning. Den senaste tidens långa avbrott av elförsörjning väcker många frågor för alla som på olika sätt tar tillgången på robusta system för givet. Boka in eftermiddagen den 8 april för nästa nätverksmöte då vi kommer belysa just dessa frågor.

Med krisplanering på agendan

Rapport från nätverksmötet 9 december Det var ett intressant frukostmöte med kris och kontinuitet i fokus som vi hade den 9 december i Pensionsmyndighetens lokaler i Stockholm. Mars Lindmark från Specialfastigheter och Lars Zetterström från Stanley Security var talare...

Inbjudan: Frukostmöte 9 december

Telekom har en viktig roll i kris men vem är ansvarig och hur ser kundperspektivet ut? Störningar hos företag kan ha många orsaker. Den gemensamma nämnaren är att det oftast skapar stor påfrestning på kommunikation och tillgänglighet. Kunder vill få svar på sin oro...