Välj en sida

Tack för ett bra nätverksmöte

Tack alla som kom på senaste nätverksmötet om frågeställningen kring hänvisningsdatorns vara eller icke vara och trender inför 2015 Det var många intressante diskussioner. Om du vill ha bilderna som Robert Stahre, Mitel, Ulf Blomkvist, Competella och Jukka Ristijärvi...

Är hänvisningsdatorn död?

Definitionen tillgänglighet (hur, när samt på vilket sätt jag kan nås) är en debatt som existerar i alla organisationer. Den allenarådande lösningen har under lång tid varit Hänvisningssystemet. Sedan ett par år tillbaks ser vi dock en förändring med intåget av UC och...

Är hänvisningsdatorn död?

Nästa  nätverksträff kommer vara den 17 februari mellan 14:00-16:30 och ämnet kommer vara hänvisningsdatorns framtid. Kommer vi fortsättningsvis tala om när vi inte kan nås genom frånvarohantering? Eller kommer vi tala om hur vi nås? Ny teknik med t ex Lync och hela...