Välj en sida

Anne Serving: Rapport från Almedalen

I år hade man valt att korta ner den tidigare IT-dagen till en eftermiddag. Man framför inte orsaken men sannolikt har man haft svårt att fylla en hel dag. Människor, förändringsvilja och IT Kl 13.05 startade Hypergene sitt seminarium: Människor, förändringsvilja och...

Anne Serving: Rapport från Almedalen

Eftersom jag vistas i princip halvtid på Gotland fick jag liksom förra året i uppdrag för Näringslivets telekomanvändares räkning att bevaka IT-dagen under politikerveckan i Almedalen. Jag ska därför försöka sammanfatta dagen i en kort rapport. Något försenad beroende...

Anne Serving: Rapport från Almedalen

  Anne Serving representerade NTK på IT-dagen under Almedalsveckan. Här kommer hennes rapport: Nu ska jag försöka sammanfatta mina intryck av IT-dagen i Almedalen. För det första tycker jag att det är oerhört nyttligt att vara där och snappa upp olika saker som...

NTK på plats i Almedalen

För första gången kommer NTK att vara med under Almedalsveckan i juli. Det är Anne Serving som kommer finnas på plats.  Bl a kommer hon vara med på IT-dagen den  5 juli som Computer Sweden tillsammans med IT & Telekomföretagen arrangerar på Gotlands museum. En...