Arkiv 2007-2012

Genomförda aktiviteter 2007-2012

Här har vi samlat tidigare års aktiviteter som NTK genomfört under de senaste åren före tillkomsten av denna hemsida. Många av presentationerna finns att beställa.


2012

8 februari 2012

– Framtidens arbetssätt och hur det påverkar företagens behov av IT- och telekommunikation Vi lyssnade till Priya Sawhney, TeliaSonera och Mats Nilson, KTH Wireless

25 april 2012

– Hur ser IT-arbetsverktygen ut för anställda oavsett om de jobbar i verkstad, kontor eller på annan plats? Vi lyssnade och diskuterade med Mikael Eriksson Björling från Ericsson Consumer Lab.

30 maj 2012

– Vad kan vi som operatör erbjuda av framtidens tre basala infrastrukturdelar som bredband, mobilitet och moln? Vi lyssnade till Christian Croona från Telenor och Andreas Carlsson från TeliaSonera.

12 september 2012

– Ett nytt NTK Vi diskuterade i nätverksform Ett Nytt NTK. Nya fokusområden kom upp och också en hel del annat. Under hösten kommer underlaget att bearbetas och inför 2013 startar vi med Ett Nytt NTK

Hearing angående regleringsosäkerhet mars 2012 – NTK synpunkter


2011

9 februari 2011

– Mobiltäckning inomhus Vi lyssnade till Nicklas Håkansson från Mobile Network och Mats Larsson från MicNordic.

30 mars 2011

– Smartphones – möjlighet eller risk Vi lyssnade till Christian Croona från Telenor  och Robert Malmgren från Robert Malmgren AB (Romab).

25 maj 2011

– IPv6 – vad ska vi som företag göra Medverkande var Joakim Aspengren, PTS; Jörgen Eriksson, .se; Torbjörn Eklöv, Interlan och (via länk från USA) Patrik Fältström (paf), Cisco.

14 september 2011

– NTK utveckling Medverkande var styrelse och intresserade medlemmar. Resultatet kommer att synas successivt

30 November 2011

– Erfarenheter från upphandlingar – vad vi kan göra för att bli bättre. Seminariet var i nätverksform med möjlighet till diskussion och återkoppling med egna erfarennheter. Inledare var Claes Ernow, IBM och Jukka Ristijärvi, Telemanagement

Response Roaming Regulation

PTS förslag angående gemensamt utnyttjande av fastighetsnät – NTK yttrande

INTUG yttrande angående hinder för företag på den internationella telekommunikationsmarknaden.


2010

10 februari 2010

– 4G – LTE och annat mobilt bredband Vi lyssnade till Magnus Isaksson från Ericsson, Carl-Erik Lagercrantz från Telenor och Tommy Ljunggren från TeliaSonera.

24 mars 2010

– Grön IT – telekommunikation som miljösparare Vi lyssnade till Ewa Thorslund från IT & Telekomföretagen, Andreas Lundgren från IBM och Catherine Karagianni från TeliaSonera.

5 maj 2010

– Molntjänster – cloud computing Vi lyssnade till Anders Kingstedt från SIS Molnetgrupp/ Ecru Consulting, Jonas Jonsson från Telemangement, Jörgen Qvist från DGC och Björn Cederwall från Telia.

8 september 2010

– Internationella mobiltjänster – rimligare prissättning Vi hade en dialog med alla fyra mobiloperatörerna för att förstå varför det är som det är. Det kom fram idéer som NTK kommer att driva vidare.

1 december 2010

– Sociala medier – positivt eller negativt för personal och företag Vi fick lyssna till tre personer som har erfarenhet och tankar om vad social medier betyder och vilka risker och möjligheter som finns. Måns Jonasson från .se, Hélène Vinberg och Karin Schollin från Prime Group.

INTUG yttrande över ERG konsultation angående reglering av accessprodukter för företag

INTUG press release mobile position paper

Brev till PTS om mobiltjänstepriserna utomlands

INTUG Cloud Computing position paper

FramtidensTelekom9juni2010

Artikel i SvD om utlandspriserna

NTK remissvar samhällsomfattande tjänster

NTK remissvar öppna nät och tjänster

NTK remissvar om ändringar i LEK

NTK remissvar angående förslag på indikatorer för uppföljning av regeringens bredbandsstrategi

NTK remissvar angående PTS förslag till ny telefoninummerplan

NTK synpunkter på PTS Vägledning för anskaffning och upprätthållande av robust elektronisk kommunikation

Bild tabeller

Under 2010 gjorde NTK ett stort arbete kring utlandspriser för mobil data. Här finner du alla tabeller:

Tabell 1 De svenska operatörernas priser från utlandet – mobiltelefoni
Tabell 2 Ringa – jämförelse

Tabell 3 De svenska operatörernas priser från utlandet – mobildata
Tabell 4 Mobildata – jämförelse

Tabell 5 Detta går att göra för 625 kr (EU:s saldospärr) inom EU
Tabell 6 Detta går att göra för 625 kr (EU:s saldospärr) i Thailand och USA

Tabell 7 Vanliga förbrukningsvolymer surf
Tabell 8 Vanliga förbrukningsvolymer e-mail
Tabell 9 Vanliga förbrukningsvolymer Skype

Tabell 10 En veckas förbrukning – Ringkostnad (exempel)
Tabell 11 En veckas förbrukning – Mobildatakostnad tidning (exempel)
Tabell 12 En veckas förbrukning – Mobildatakostnad Youtube (exempel)


2009

3 februari 2009

– Nätets säkerhet. En affärskritisk förutsättning.

23 april 2009

– Kundnytta genom kontaktcenter.

16 september 2009

– Konkurrensen på telemarknaden. Gunnel Schön från KKV och David Troëng från PTS gav sin syn på hur konkurrensen har och kan utvecklas.

28 oktober 2009

– Modernare teleinfrastruktur – incitament, täckning. Mikael Ek, VD för SSNf och Anna Philipson, VD Skanova gav sin syn.

18 november 2009

– Mötes- och samverkanstjänster. Vi lyssnade till Tobias Carlsson (Cisco), Karl Dettner (IBM), John Kjölbye Hansen (Microsoft), Robert Stahre (Aastra), Anders Nordin (TDC), Lars Neckman (Telia).

9 december 2009

– Begreppet öppenhet Mattias Viklund presenterade PTS utredning om begreppet öppenhet. Henrik Hansson gav en inblick i hur regeringen kommer att agera. Tom Lindström, Ericsson och Anna Troberg, Piratpartiet gav sin syn på begreppet öppenhet.

INTUG yttrande över kommissionens senaste förslag till rekommendationer avseende ”NGA – next generation access network”

Medverkan “Visby agenda” för INTUG – sum up

INTUG pressrelease i samma ärende.

NTK yttrande över EU-kommissionens “Post-i2010” EU:s framtida strategier för ett europeiskt informationssamhälle

NTK synpunkter över PTS utredning om begreppet öppenhet

NTK remissvar om ändrade regler för radiosändare


2008

12 mars 2008

– IP-telefoni – fallgrop eller möjlighet.

9 april 2008

– Mobila tjänster

11 juni 2008

– INTUG meeting in Stockholm.

30 september 2008

– Tänk om Internet tar slut?! IPv6 – en teknikövergång med stora affärsmöjligheter!

Brev angående EU-förslag om effektivare reglering.

Remissvar Effektivare signaler

Remissvar Bredband till hela landet


 2007

21 mars 2007

– Möte med Telenor – Johan Lindgren.

31 maj 2007

– Upphandling av elektroniska kommunikationer: nya former och metoder.

Brev_Synp_laguppdrag_funktionell_separation 2007

Remissvar Frigjorda frekvenser

Yttrande över PTS rapport Bättre bredbandskonkurrens.

Remissvar Effektivare LEK


 

 

Telefon & E-post

08-660 09 90
alf[a]telekomanvandare.se

Följ oss på LinkedIn