OM OSS

Frukostmöte NTK 150527

Foto: Alf Kjeller

NTK är en nätverks- och påverkansorganisation. NTK har till uppgift att inom telekommunikationsområdet tillvarata användarintressen genom att:

  • framföra medlemmarnas intressen gentemot leverantörer och operatörer
  • bevaka att medlemmarnas synpunkter till regering, riksdag och myndigheter framförs.
  • informera medlemmarna och andra intressenter om myndigheters verksamhet samt om produkter och tjänster på marknaden
  • initiera och driva projekt
  • samverka med andra organisationer som har med NTK sammanfallande intressen

NTK:s verksamhet sköts av generalsekreterare och styrelse.

NTK har cirka 30 medlemmar från privat och offentlig sektor. Bland dessa företag och myndigheter finns ett urval av landets kraftfullaste användare/uppköpare av telekommunikationstjänster. NTK hette tidigare Näringslivets Telekomförening. Vid årsmötet i april 2013 ändrades namnet till Nätverket för Telekomanvändare – NTK.

NTK sprider information och kunskap:

  • genom nätverksmöten och seminarier
  • genom nyhetsbrevet NTK-Nytt

NTK påverkar och bildar opinion:

  • genom formella och informella kontakter med politiker, media och myndigheter
  • genom remissvar till departement och myndigheter
  • genom medlemskap i International Telecommunications Users Group – INTUG

Välkommen som medlem – här hittar du en länk till medlemsansökan!

Telefon & E-post

08-660 09 90
alf[a]telekomanvandare.se

Följ oss på LinkedIn