Nätverket för Telekomanvändare

Möt dina kollegor i branschen

Om oss

NTK är en nätverks- och påverkansorganisation. NTK har till uppgift att inom telekommunikationsområdet tillvarata användarintressen genom att:

  • framföra medlemmarnas intressen gentemot leverantörer och operatörer
  • bevaka att medlemmarnas synpunkter till regering, riksdag och myndigheter framförs.
  • informera medlemmarna och andra intressenter om myndigheters verksamhet samt om produkter och tjänster på marknaden
  • initiera och driva projekt
  • samverka med andra organisationer som har med NTK sammanfallande intressen

Sprider information och kunskap

  • genom nätverksträffar och studiebesök
  • genom blogginlägg och analyser

Påverkar och bildar opinion

  • genom formella och informella kontakter med politiker, media och myndigheter
  • genom remissvar till departement och myndigheter

Tidigare namn

NTK hette tidigare Näringslivets Telekomförening. Vid årsmötet i april 2013 ändrades namnet till Nätverket för Telekomanvändare – NTK.

Styrning

Verksamheten sköts av generalsekreterare och styrelse och föreningens verksamhet regleras genom de av årsmötet faststagna stadgarna.

Våra medlemmar

Medlemmarna är både från privat och offentlig sektor. Bland dessa företag och myndigheter finns ett urval av landets kraftfullaste användare/uppköpare av kommunikationstjänster.

Medlemsföretag 2022

Advokatfirman LexIT
AKZ Projekt AB
Avenki
IKEA
Knowit Business Consulting AB
Region Stockholm Trafikförvaltningen
Scania IT
SEB
Skanska IT AB
Stora Enso AB
Sveriges Radios Förvaltning AB
Time Advokatbyrå
Uppsala Kommun

Bli medlem

Intresserad av att bli medlem ni också? Läs mer om hur man blir medlem och vad det innebär. 

Styrelse och funktionärer

Bertil Nordlund

Bertil Nordlund

Ordförande

Företag: Knowit
E-post:
bertil.nordlund
Telefon:
070-8814829

Bertil har mer än 20 års erfarenhet som rådgivande konsult från företag som Enator, Retea, Energo, ÅF och nu Knowit, inom upphandlings- och kommunikationsområdet.

För mig är det av yttersta vikt att kunna kommunicera i alla typer av forum och när det gäller frågeställningar inom ICT är helhet och nytta nyckelbegrepp. Här spelar NTK en viktig roll för att tillvarata användarnas intressen för en positiv utveckling som gynnar oss alla.

Lars-Gunnar Olsson

Lars-Gunnar Olsson

Vice ordförande

Företag: Stora Enso
E-post: lars-gunnar.olsson
Telefon: 070-3471852

Head of Service & Facility Management, Stora Enso AB, Sverige.

Maskiningenjör/Industriell ekonom med ca 20 års erfarenhet av IT/telekom-upphandlingar och mer än 25 år inom FM-området.

Jukka Ristijärvi

Jukka Ristijärvi

Ledamot

Företag: Redway
E-post: jukka.ristijarvi
Telefon: 073-0683900

Jukka har verkat inom IT-branschen sen tidigt 1980-tal i olika roller och nu på Redway (fd Telemanagement). I bolaget arbetar Jukka som konsult med strategiska frågeställningar och komplexa kunder.

Jukka brinner för ICT och kommunikations-frågorna och är ofta anlitad som talare och moderator för konferenser eller liknande.

NTK har en viktig roll i att som den enda representanten för konsumentgruppen ”företag, organisationer och offentlig verksamhet” driva frågor som handlar om skapa effektiv kommunikation som kan skapa verksamhets och affärsnytta.

För Jukka är NTK viktigt för att få ett nätverk och bas för att driva frågorna. Att dessutom ha förmånen att samverka med mycket kompetenta personer inom NTK ger en direkt personlig nytta.

Pernilla Norman

Pernilla Norman

Ledamot

Företag: Advokatfirman LexIT
E-post: pernilla.norman
Telefon: 070-764 06 31

Pedra Herdegen

Pedra Herdegen

Revisor


E-post: pedra.herdegen
Telefon: 070-7646473

Pedra har arbetat med telefoni och mobilitet sedan 2004. Mellan 2010 och 2019 arbetade hon på Pensionsmyndigheten med leverantörsstyrning, uppföljning samt att köpa in telefonitjänster från externa parter till myndigheten. 

I denna tjänst ingick även att företräda myndigheten i ett myndighetsgemensamt nätverk. Numera arbetar Pedra på Kammarkollegiet. Pedra har tidigare suttit i styrelsen i många år och har haft flera positioner, bland annat som ordförande.

Alf Kjeller-Sellin

Alf Kjeller-Sellin

Generalsekreterare

Företag: AKZ Projekt AB
E-post: alf.kjeller
Telefon: 070-5720990

I nästan hela mitt yrkesverksamma liv har Alf arbetat med telefoni. Började som telefonist, blev driftoperatör och sedan chef och teleansvarig.

Förutom ett litet sidospel som Telecom Analyst på ett globalt IT-företag på Irland har han arbetet på stora företag i Sverige. När Alf valde att hoppa av min chefstjänst för att stå på egna ben 2012 gick han från att vara styrelseledamot i NTK till att bli generalsekreterare.

Att vara generalsekreterare är inget heltidsjobb så parallellt jobbar Alf bl a som projektledare i olika sammanhang.

För mig är NTK en viktig förening. Telekom och telefoni skapar välfärd och är förutsättningen för i princip allt företagande. Som småföretagare skulle inte Alf kunna driva sin verksamhet utan telekommunikation.

Nätverket för Telekomanvändare – NTK

Adress: Box 6296, 102 34. STOCKHOLM
E-post: alf@telekomanvandare.se
Organisationsnummer: 802014-9301

Enteko Aktiebolag

Adress: Box 6296, 102 34 STOCKHOLM
E-post:
alf@telekomanvandare.se
Organisationsnummer: 
556377-9809

Styrelsens säte är i Stockholm

Kontakta oss

4 + 1 =