Nätverket för Telekomanvändare

Möt dina kollegor i branschen

Om oss

NTK är en nätverks- och påverkansorganisation. NTK har till uppgift att inom telekommunikationsområdet tillvarata användarintressen genom att:

  • framföra medlemmarnas intressen gentemot leverantörer och operatörer
  • bevaka att medlemmarnas synpunkter till regering, riksdag och myndigheter framförs.
  • informera medlemmarna och andra intressenter om myndigheters verksamhet samt om produkter och tjänster på marknaden
  • initiera och driva projekt
  • samverka med andra organisationer som har med NTK sammanfallande intressen

Sprider information och kunskap

  • genom nätverksträffar och studiebesök
  • genom blogginlägg och analyser

Påverkar och bildar opinion

  • genom formella och informella kontakter med politiker, media och myndigheter
  • genom remissvar till departement och myndigheter

Tidigare namn

NTK hette tidigare Näringslivets Telekomförening. Vid årsmötet i april 2013 ändrades namnet till Nätverket för Telekomanvändare – NTK.

Styrning

Verksamheten sköts av generalsekreterare och styrelse och föreningens verksamhet regleras genom de av årsmötet faststagna stadgarna.

Våra medlemmar

Medlemmarna är både från privat och offentlig sektor. Bland dessa företag och myndigheter finns ett urval av landets kraftfullaste användare/uppköpare av kommunikationstjänster.

Medlemsföretag 2021

ABB AB
Advokatfirman LexIT
Alf Kjeller AB
Avenki
B3 Effekt
IKEA
Knowit Business Consulting AB
Länsförsäkringar AB
Mitel
Redway Svenska AB
Region Stockholm Trafikförvaltningen
Scania IT
SEB
Skanska IT AB
Stora Enso AB
Sveriges Radios Förvaltning AB
Time Advokatbyrå
Uppsala Kommun
Uppsala Universitet

Bli medlem

Intresserad av att bli medlem ni också? Läs mer om hur man blir medlem och vad det innebär. 

Styrelse och funktionärer

Bertil Nordlund

Bertil Nordlund

Ordförande

Företag: Knowit
E-post:
bertil.nordlund
Telefon:
070-8814829

Bertil har mer än 20 års erfarenhet som rådgivande konsult från företag som Enator, Retea, Energo, ÅF och nu Knowit, inom upphandlings- och kommunikationsområdet.

För mig är det av yttersta vikt att kunna kommunicera i alla typer av forum och när det gäller frågeställningar inom ICT är helhet och nytta nyckelbegrepp. Här spelar NTK en viktig roll för att tillvarata användarnas intressen för en positiv utveckling som gynnar oss alla.

Lars-Gunnar Olsson

Lars-Gunnar Olsson

Vice ordförande

Företag: Stora Enso
E-post: lars-gunnar.olsson
Telefon: 070-3471852

Head of Service & Facility Management, Stora Enso AB, Sverige.

Maskiningenjör/Industriell ekonom med ca 20 års erfarenhet av IT/telekom-upphandlingar och mer än 25 år inom FM-området.

Jukka Ristijärvi

Jukka Ristijärvi

Ledamot

Företag: Redway
E-post: jukka.ristijarvi
Telefon: 073-0683900

Jukka har verkat inom IT-branschen sen tidigt 1980-tal i olika roller och nu på Redway (fd Telemanagement). I bolaget arbetar Jukka som konsult med strategiska frågeställningar och komplexa kunder.

Jukka brinner för ICT och kommunikations-frågorna och är ofta anlitad som talare och moderator för konferenser eller liknande.

NTK har en viktig roll i att som den enda representanten för konsumentgruppen ”företag, organisationer och offentlig verksamhet” driva frågor som handlar om skapa effektiv kommunikation som kan skapa verksamhets och affärsnytta.

För Jukka är NTK viktigt för att få ett nätverk och bas för att driva frågorna. Att dessutom ha förmånen att samverka med mycket kompetenta personer inom NTK ger en direkt personlig nytta.

Jerry Nilsson

Jerry Nilsson

Revisor

Företag: Call Center Management
E-post: jerry.nilsson
Telefon: 070-3170905

Jerry har varit verksam inom Kundtjänst och Call Center i drygt 20 år. Insteget i Call Center världen skedde i mitten av 1990-talet, först som projektledare och sedan som Planning manager för ett stort Call Center i försäkringsbranschen. 1998 tog Jerry dessa kunskaper med sig över i konsultrollen.

Sedan år 2000 har han ägt och drivit Call Center Management i Lund AB. Mellan 2005 och 2013 var Jerry också delägare i Sundcom Group AB med ansvar att utveckla Call Center tjänster.

Work force management har alltid varit av speciellt intresse för mig. Viktigast är dock och har alltid varit verksamhetens krav och villkor och hur detta kan omsättas i bra lösningar. Innan Jerry blev revisor var Jerry ledamot i styrelsen i många år.

Alf Kjeller

Alf Kjeller

Generalsekreterare

Företag: Alf Kjeller AB
E-post: alf.kjeller
Telefon: 070-5720990

I nästan hela mitt yrkesverksamma liv har Alf arbetat med telefoni. Började som telefonist, blev driftoperatör och sedan chef och teleansvarig.

Förutom ett litet sidospel som Telecom Analyst på ett globalt IT-företag på Irland har han arbetet på stora företag i Sverige. När Alf valde att hoppa av min chefstjänst för att stå på egna ben 2012 gick han från att vara styrelseledamot i NTK till att bli generalsekreterare.

Att vara generalsekreterare är inget heltidsjobb så parallellt jobbar Alf bl a som projektledare i olika sammanhang.

För mig är NTK en viktig förening. Telekom och telefoni skapar välfärd och är förutsättningen för i princip allt företagande. Som småföretagare skulle inte Alf kunna driva sin verksamhet utan telekommunikation.

Nätverket för Telekomanvändare – NTK

Organisationsnummer: 802014-9301

Enteko Aktiebolag

Organisationsnummer: 556377-9809

Styrelsens säte är i Stockholm

Kontakta oss

8 + 2 =