Inget internet, ingen mobil täckning, ingen möjlighet att ladda?

Ja – i det läget är det inte bara våra ungdomar som klättrar på väggarna när de digitala nätverken slocknar. För många företag kan det också vara riktigt tufft att klara vardagen utan tillgång till digitala tjänster – det kan till och med hota hela verksamheten om det vill sig illa.

Hur påverkas vårt gemensamma behov av digitala tjänster och ständig uppkoppling när det blir mörkt överallt under lång tid?

Under det senaste decenniet har vi i Sverige varit tämligen förskonade från längre strömavbrott men under den här hösten och vintern har vi alla fått en smärtsam påminnelse om sårbarheten i flera av våra viktiga samhällsfunktioner som bygger på digitala tjänster.

Vissa kommuner på den svenska östkusten var strömlösa i uppåt tre veckor! Det kändes nästan utopiskt innan det inträffade för oss som bor i ett välfärdsland år 2019 – nästan på dagen 40 år efter det att Tage Danielsson utfört sin berömda monolog om sannolikhet gällande reaktorhaveriet vid kärnkraftverket i Harrisburg.

Vi ser nu att många funktioner är dåligt förberedda och har undermåliga skydd mot ett scenario som ligger bortom reservkraft och backup via batteri. Det är ingen slump att SVT kör serien ”Nedsläckt land” i skrivande stund.

Så frågan är – vad händer nu och vad har vi lärt oss av senaste tidens händelser?

  • Går utbyggnaden av avbrottssäkra mobila nät i takt med nedrustningen av kopparnätet eller riskerar någon att få ett glapp i tillgången på kommunikation?
  • Kommer PTS och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) att understryka dessa områden mer i sin information till allmänheten i framtiden?
  • Vilka krav ställs på våra mobiloperatörer som en följd av detta?

Den senaste tidens långa avbrott av elförsörjning väcker många frågor för alla som på olika sätt tar tillgången på robusta system för givet.

På NTK:s nästa nätverksmöte den 8 april belyser vi ett antal av punkterna ovan och delar erfarenheter och tips till nytta för dig – såväl på jobbet som hemma.

Boka av eftermiddagen den 8 april i din kalender redan nu. Inbjudan kommer inom kort.