160204 Nätverksmöte (40)

Rapport från nätverksmötet 4 februari

Det var ett intressant nätverksmöte med fokus på trender 2016 som ägde rum den 4 februari på Skanskas huvudkontor.

Bertil Nordlund från Knowit och Jukka Ristijärvi från Telemanagement presenterade sin trendanalys inför 2016.

Båda representerar konsultbolag inom IT & Telekom och har en stor insyn i hur branschen utvecklas och är på väg. Självklart blev det mycket diskussioner mellan alla som var med. NTKs medlemmar finns ju i alla branscher och både inom privat och offentlig verksamhet.

160204 Bertil

Konsolidering och centralisering

Krafterna nu går mot konsolidering och centralisering. Från många produkter/tekniker/aktörer till få produkter/tekniker/aktörer. Från lokala lösningar man driftar själv till stora molnlösningar som man köper som tjänst.

Den digitalisering som äger rum nu kommer förändra mycket av det vi idag är vana vid. Den första vågen var att hantering kring tillverkning, råvaruutvinning, musik och hantering av biljetter etc digitaliserades.

Skärmklipp

Den våg som kommer nu innebär att digitaliseringen till exempel ersätta delar av administrationen, beslutsfattandet, transporter, sjukvård och liknande verksamhet.

Molntjänster

Förflyttningen drivs av behovet att effektivisera både hos kund och leverantör. Marknaden går mot pay-per-use. Kundbehovet är enklare, flexiblare och billigare lösningar.

Collaboration

2016 blir året då Voice Collaboration får sitt genombrott. Behovet att prata finns fortsatt med kanske inte i separata lösningar (PBX) eller genom att integrera med PBX.

Klassisk videokonferens tappar än mer till förmån för enklare lösningar.

160204 Jerry, Linda Jukka

Smarta telefoner

Kriget fortsätter om marknadsandelarna. Det blir mindre viktigt vilken typ av smartphone, platta eller liknande man har.

Konsolidering mobilmarknaden

Det finns över 100 mobiloperatörer inom EU. En konsolidering kommer ske. EU regleringar och roaming som försvinner 2017 samtidigt som som investeringsbehovet i näten ökar kommer skynda på konsolideringen.

En förskjutning till att ta betalt per kr/Mb istället för kr/min kommer ske.

Basstation Nynäshamn 1508 (2)

Nätneutralitet

Vi har skrivit om detta förut. Ny teknik gör att leverantörer kan erbjuda garanterad tillgänglighet och garanterad access till Internet via mobilaccess.

Behovet av mer kapacitet och tillgänglighet i framför allt de mobila näten driver på utvecklingen av lösningar för garanterad tillgänglighet.  Men hur kommer det påverka det öppna internet? Vi betalar för accessen idag, men själva Internet är gratis. Men hur kommer det vara i framtiden?

EU arbetar med frågan och en ny reglering väntas under 2016. KTH forskar också i ämnet och NTK är en av sponsorerna till det forskningsprojektet.

Vi kommer återkomma med denna fråga under 2016 under kommande nätverksmöten.

Nya aktörer

Marknaden kommer öppnas för nya aktörer. Bl a kommer Simkorten att försvinna och bara det kommer möjliggöra andra typer av operatörstjänster.

Multipla infrastrukturer

Behovet av mobil kapacitet och täckning ökar ständigt. ca 80% av all mobil kommunikation sker inomhus. Bygget av energitäta hus skapar problem eftersom byggnaden i sig skärmar av.

Resultatet kommer bli att vi kommer behöva flera olika typer av nät inomhus. Ett nät som ska lösa alla problem kommer inte räcka eller finnas.

Sist men inte minst – Telekomchefens återkomst

Teleansvariga har många gånger rationaliserats bort eller fått en undanskymd plats i organisationen. Förvaltningsmodeller som PM3 och ITIL styckar upp funktionen telefoni i smådelar som inte är förvaltningsbara. Det är dags att återväcka gen “gamla” telekomchefen. Kanske en “Cheif Telekom Officer?

Kontakta oss om du vill ha bilderna som presenterades eller vill veta mer om NTK.


Vid tangenternaAlf 121031 Tomas Oneborg 100

Alf Kjeller
Generalsekreterare NTK