Using modern smartphone in office

Påminnelse till dig som inte redan anmält dig:

Inomhustäckning: Dagens utmaningar och framtidens lösningar

Vi kan i media läsa om problemen med den bristande inomhustäckning i nya bostäder. Bostadsutvecklingen går mot mer hållbara och energisnåla lösningar vilket nu kolliderat med den mobila utvecklingen.

Fönster innehållande metallskikt håller dom mobila signalerna ute och att i dagens högteknologiska samhälle inte kunna använda modern teknik i våra moderna bostäder är ett problem.

Så hur ska byggbolaget bibehålla den hållbara bostadsutvecklingen samtidigt som operatörerna ska kunna möjliggöra mobil kommunikation för det medborgare och den teknologi som önskar flytta in i våra moderna bostäder?


Innehåll

Pass 1: “Smarta hem”

Skanska är ett av Sveriges största byggbolag. Verksamheten är uppdelad i fyra olika grenar varav en är Bostadsutveckling.

I början av 2015 gick Ericsson ut med ett pressmedelande ”Skanska and Ericsson partner to make environmentally-smart buildings smarter with Radio Dot System”.

Anna-Carin Busk jobbar med Projektledning Produktutveckling på Skanska och kommer tillsammans med Tomas Moström, Utvecklingschef berätta om Skanskas resa och vad som har hänt under det, nästan två år som gått sedan samarbetet mellan Skanska och Ericsson offentliggjordes.

  • Hur ser Skanska på den teknologi som vill flytta in i våra bostäder?
  • Vilka problem är det man önskar lösa och vilka utmaningar har man?

I början på året så berättade Skanska för P4 Västmanland om ett pilotprojekt på Kungsholmen som snart skulle till att utvärderas.

Vilka slutsatser har man kunnat dra av pilotprojektet och hur ser Skanska på framtiden?

Pass 2 “Operatörens ansvar”

Det har varit mycket fokus på byggbolagen i frågan om inomhustäckning. Det är ju trots allt bostäderna som har utvecklats till att stänga ute signalerna och det kan man väl inte beskylla operatörerna för?

Men vad gör då en operatör för att möta byggbolagen och nyinflyttade hyresgäster som även är operatörens kund?

Håkan Andersson, Manager Radio på Telenor kommer och berättar om det samarbete man har med bl a Skanska och även andra operatörer på marknaden.

Finns det idag lösningar på problematiken med inomhustäckningen Hur ser framtiden ut? Är WiFi Calling nästa steg?


Agenda

08:00–08:30  Samling, mingel och fika
08:30–08:40  Välkommen och inledning
08:40–09:10  Pass 1: ”Smarta hem”
09:10–09:20  Paus och fortsatt mingel
09:20–09:45  Pass 2: ”Operatörens ansvar”
09:45–09:55  Frågor och diskussion
09:55–10:00  Avslut


Datum: Torsdag 24 november
Tid: 08:00-10:00
Plats: Pensionsmyndigheten, Hornsgatan 168, Stockholm

För dig som inte kan vara på plats finns det möjlighet att vara med via videokonferens.


Välkommen med din anmälan genom ett mail till vår generalsekreterare Alf Kjeller via denna länk.

Nätverksmötet är till för de på ditt företag som arbetar med telekom så ta gärna med dig några kollegor.

Sista dag för anmälan är den 17 november. Välkommen!