151209 Nätverksmöte (2)

Rapport från nätverksmötet 9 december

Det var ett intressant frukostmöte med kris och kontinuitet i fokus som vi hade den 9 december i Pensionsmyndighetens lokaler i Stockholm.

Mars Lindmark från Specialfastigheter och Lars Zetterström från Stanley Security var talare denna gång.

151209 Nätverksmöte (3)

Krishantering – Varför då?

Mats Lindmark från Specialfastigheter om vikten av krishantering, hur vi kan organisera oss och hur man som företag kan arbeta med krishantering. Det vart många intressanta diskussioner.

Mats tog bland annat upp:

 • Definition på kris och vad kännetecknar en kris
 • Vad kan leda till kris hos er & krisens förlopp
 • En riskexponering idag/Krishantering – varför då?
 • Viktiga delar i krisledningsarbetet
 • Krisens kännetecken
 • Styrande dokument
 • Mål & syfte med krisledning och krisledningsgruppen
 • Specialfastigheters krisledningsstruktur

Mats avslutade med 5 goda råd på vägen:

 • Identifiera, bedöm & värdera era risker
 • Skapa medvetenhet och intresse
 • Utifrån konsekvensanalysen – skapa era kontinuitetsplaner
 • Välj rätt leverantörer av kommunikationstjänster – ställ krav
 • Öva

Det är inte säkerhet som kostar – det är brist på säkerhet som kostar

151209 Nätverksmöte (1)

Vad krävs och hur får vi in kundperspektivet?

Lars Zetterström från Stanley Security pratade kring vad som krävs i en kris-, och kontinuitetsplan och hur vi får in kundperspektivet.

Lars tog upp frågor kring:

 • Metodik
 • Incident-, och krisplanering
 • Checklistor och exempel på sådana
 • Hjälpmedel för stab och ledning
 • Informationsbehov
 • Hur vi kan arbeta med kontaktlistor och liknande.

Materialet

Kontakta Alf Kjeller om du vill ha bilderna som visades på mötet via denna länk.

Nästa nätverksmöte

Nästa nätverksmöte kommer vara 4 februari 2016 och temat kommer vara “nätneutralitet”. Mer information kommer.