Var det rätt av PTS att stänga Huawei ute från 5G auktionen?

Säkerhet har blivit en alltmer aktuell fråga, inte minst eftersom cyberattackerna kraftigt ökar till följd av det ökade distansarbetet under covid-19 pandemin. Säkerhetspolisen pekar i sin årsrapport 2020 ut framför allt tre länder som särskilt känsliga.

Det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld sätter fokus på vår nationella säkerhet. Säkerhetsskyddslagen medför skyldigheter för varje organisation som bedriver säkerhetskänslig verksamhet, liksom för leverantörer till sådan verksamhet.

Post och Telestyrelsen (PTS) tillät inte det kinesiska bolaget Huawei att vara med i auktionen om 5G-licenser med hänvisning till nationell säkerhet. Huawei överklagade PTS beslut, vilket initialt ledde till att auktionen sköts upp. Auktionen genomfördes dock utan att Huawei fick delta.

Frågan om det var rätt av PTS att utesluta Huawei från deltagande i auktionen ska nu avgöras av förvaltningsrätten.

Innehåll

Advokat Pernilla Norman, Advokatfirman LexIT diskuterar i detta seminarium Säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddad upphandling. Vi går bland annat igenom vad som kan vara säkerhetsskyddad verksamhet, och vad som skiljer en säkerhetsskyddad upphandling från en vanlig upphandling.

Vid seminariet ger Pernilla en översikt av Säkerhetsskyddslagen och vad den innebär, inte minst ur ett IT och telekom-perspektiv.

Bild på Pernilla Norman med en lagbok

Om Pernilla Norman

Nätverksmötet leds av Pernilla Norman, advokat på Advokatfirman LexIT.

Pernilla har lång erfarenhet av juridiken kring IT och telekommunikation. Pernilla är en uppskattad föreläsare på såväl kurser och seminarier som på universitet.

Vid sidan av advokatyrket forskar Pernilla i EU-rätt på Stockholms universitet. Hon har också skrivit ett antal böcker och artiklar, främst om upphandling och avtalsreglering av IT och telekommunikation.

Tid och plats

Datum: Tisdag 4 maj
Tid: 09:00-10:00
Plats: Digitalt via Teams. Länk kommer till anmälda deltagare dagen innan eller precis innan mötet.

Agenda

08:45–09:00 Incheckning
09:00–09:45 Pernilla Norman, Advokatfirman LexIT
09:45–09:55 Frågor och diskussion
09:55–10:00 Avslut

Anmälan

Nätverksmötet är till för de på ditt företag som arbetar med telekom så ta gärna med dig några kollegor.

Nätverksmötet är gratis för dig som arbetar på ett medlemsföretag. Om du inte tillhör ett medlemsföretag är du också välkommen, men då kostar nätverksmötet 495 kronor.

Sista dag för anmälan är den 3 maj. Välkommen!

Anmälningsformulär

13 + 2 =