Hur kommer kontoren se ut i det nya normala?

Enligt undersökningar som har gjorts kommer 30 – 40 % av de som idag jobbar på distans i och med Covid-19 inte att komma tillbaka till kontoret. Det nya normala kommer att se annorlunda ut. Men hur kommer det blir?

Aktivitetsbaserade kontor har varit en stor trend under flera år. Ett av syftena med detta var att vi skulle blir stimulerade till utbyte och interaktion med andra medarbetare än de som vi normalt har i våra arbetslag.

Hur blir det med våra digitala möten?

Men vad händer med det i våra digitala möten? Många av oss har upplevt uppsvinget av digitala möten och vi har vant oss vid dessa. Nu kommer alla i tid, mötena blir korta och disciplinerade. Vi upplever att vi är effektiva men har vi blivit mer produktiva?

Har vi flyttat kontorsmodulerna till våra hem?

Innan de aktivitetsbaserade kontoren satt vi ofta i våra egna kontorsmoduler, ibland med öppen dörr, och titta ut när vi behövde fylla på kaffe eller gå på lunch. Kan det vara så att vi har gått varvet runt och har bara flyttat ut våra kontorsmoduler till våra hem?

Och vad hände med den sociala interaktionen och utbytet och för att inte tala om alla korridorbeslut som togs? En sak kan vi vara säkra på och det är att när Covid-19 har lagt sig och vi ska återgår så är det i alla fall inte till det gamla.

Välkommen

Men vad blir det nya normala? Välkommen till ett nytt nätverksmöte och dialog med tema arbetsplats där vi gästas av Jonas Falk från Strategisk Arkitektur.

Tid och plats

Datum: Torsdag 22 oktober
Tid: 09:00-10:00
Plats: Digitalt via Zoom. Länk kommer till anmälda innan mötet.

Agenda

08:30–09:00 Samling, mingel och fika
09:00–09:40 Jonas Falk, Strategisk Arkitektur
09:45–09:55 Frågor och diskussion
09:55–10:00 Avslut

Om Jonas Falk

Jonas arbetar som kundansvarig arkitekt och partner på Strategist Arkitektur. Så här säger Jonas i en tidigare intervju från förra året:

Kontoren har fått konkurrens. Genom de förändrade arbetssätt digitaliseringen gett upphov till kan många idag arbeta var som helst och till kontoret går en del snarare för att visa upp att man jobbar.

Kontoren behöver lite mer kärlek så att människor trivs där. Kontoret måste vara den plats där man helst utför sitt jobb

Konkurrensen är tuff. Ofta kan du lika gärna sitta och jobba i en schysst hotellobby eller på ditt hemmakontor. Många företag väljer att möta detta med någon variant av aktivitetsbaserat kontor, utan egna skrivbord. Det sker överallt, med blandad kvalitet och blandade resultat

Anmälan

Nätverksmötet är till för de på ditt företag som arbetar med telekom så ta gärna med dig några kollegor. Detta nätverksmöte är gratis för alla. 

I normala fall är nätverksmöten gratis enbart för medlemsföretag. Övriga är också alltid välkomna, men då kostar nätverksmötet 2 000 kronor.

Sista dag för anmälan är den 20 oktober. Välkommen!

Anmälningsformulär

6 + 5 =