Får man föra över personuppgifter till USA? Blir det någon skillnad med Biden som president?

EU-domstolens sk Schrems II-dom ställde rättsläget på ända i somras genom att underkänna systemet Privacy Shield.

I målet hade den österrikiske dataskyddsaktivisten Max Schrems anmält Facebook för att ha fört över personuppgifter till USA i strid med EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Genom EU-domstolens dom är det nu i princip inte möjligt att föra över personuppgifter till USA och även för andra länder utanför EU är problemen stora.

Till detta kommer att om de pågående Brexit-förhandlingarna inte leder fram till något handelsavtal mellan EU och Storbritannien kommer UK att räkans som ett tredje land från och med nästa år.

På detta nätverksmötePå detta nätverksmöte med advokat Pernilla Norman från Advokatfirman LexIT diskuterar vi de konsekvenser som domen har fått och hur vi kan se på överföring av personuppgifter till länder utanför EU på kort och något längre sikt.

Mer information om Schrems II

Datainspektionens web hittar du mer information kring Schrems II och hur den kan påverka.

 

Tid och plats

Datum: Torsdag 19 november
Tid: 09:00-10:00 (samling från 08:30)
Plats: Digitalt via Zoom (länk kommer till anmälda)

Agenda

08:45–09:00 Incheckning
09:00–09:40 Pernilla Norman, LexIT
09:45–09:55 Frågor och diskussion
09:55–10:00 Avslut

Advokat Pernilla Norman. Foto: Philip Sopov

Om Pernilla Norman

Nätverksmötet leds av Pernilla Norman, advokat på Advokatfirman LexIT.

Pernilla har lång erfarenhet av juridiken kring IT och telekommunikation. Pernilla är en uppskattad föreläsare på såväl kurser och seminarier som på universitet.

Vid sidan av advokatyrket forskar Pernilla i EU-rätt på Stockholms universitet. Hon har också skrivit ett antal böcker och artiklar, främst om upphandling och avtalsreglering av IT och telekommunikation.

Anmälan

Nätverksmötet är till för de på ditt företag som arbetar med telekom så ta gärna med dig några kollegor. Detta nätverksmöte är gratis för alla.

I normala fall är nätverksmöten gratis enbart för medlemsföretag. Övriga är också alltid välkomna, men då kostar nätverksmötet 2 000 kronor.

Sista dag för anmälan är den 18 november. Välkommen!

Anmälningsformulär

4 + 7 =