Jonas Forzelius 141209

Telekom har en viktig roll i kris men vem är ansvarig och hur ser kundperspektivet ut?

Störningar hos företag kan ha många orsaker. Den gemensamma nämnaren är att det oftast skapar stor påfrestning på kommunikation och tillgänglighet.

Kunder vill få svar på sin oro med risk för flaskhalsar vad gäller kapacitet i kommunikationen, både teknisk kapacitet och personella resurser. Att bara via sociala medier hänvisa till en hemsida räcker inte för alla, många vill ställa sin fråga och få ett svar.

Alla kan hamna i ett krisläge (brand, översvämning, elavbrott, bombhot, produktfel etc) vilket kunder har förståelse för men det är informationen och kommunikationen som avgör hur kunden bedömer hanteringen och ert varumärke.

Hur ser er kris och kontinuitetsplan ut? Vilka krisscenario har ni identifierat och övat på och vart i den fångar ni upp kundkommunikationen?

Kom och lyssna på två personer med lång erfarenhet av krisplanering och krishantering där olika orsaksområden tas upp och lösningar på det beskrivs.

Vi kommer också få en beskrivning på hur viktigt det är med övning för att säkerställa organisationens agerande samt upptäcka ev brister.

Vi utlovar en mycket givande och tänkvärd morgon. Är det flera kollegor som har eller borde ha en roll och ansvar i just ert företags krisplan så bjud även in dom till detta.

Datum och tid

Datum: Onsdagen den 9 december
Tid: 08:00-10:00
Plats: Pensionsmyndigheten, Hornsgatan 168, Stockholm, T-Hornstull

För dig som inte kan vara på plats finns det möjlighet att vara med via videokonferens.

Agenda

08:00–08:30 Samling, mingel och frukostmacka

08:30–08:35 Välkommen och inledning, Jerry Nilsson, NTK

08:35–09:05 Vad krävs i en kris- och kontinuitetsplan, hur får vi in kundperspektivet? Lars Zetterström, Stanley Security

09:10–09:40 Erfarenheter från en nyligen genomförd krisövning, Mats Lindmark, Specialfastigheter

09:40–09:55 Frågor och diskussion, Jerry Nilsson, NTK

09:55–10:00 Avslut

Anmälan

Välkommen med din anmälan genom ett mail till kansliet via denna länk. Sista dag för anmälan är den 7 december. Nätverksmötet och seminariet är till för de på ditt företag som arbetar med telekom så ta gärna med dig några kollegor. Välkommen!