Styrelsen Kalix Tele24 150609
Delar av styrelsen för NTK: Linda Germundsson, Jukka Ristijärvi, Roland Pihlström, Jerry Nilsson och generalsekreteraren Alf Kjeller.

En del av syftet med NTK är bl a att lära av varandra och byta erfarenheter med varandra som medlemsföretag. I detta perspektiv besökte delar av styrelsen Kalix Tele24 i tisdags. Roland Pihlström, vice ordförande i NTK och VD för Kalix Tele24 bjöd in till en heldag med några av sina kollegor. Det blev både medlyssning hos telefonist och diskussioner om hur man man löst den tekniska arbetsplatsen för sina medarbetare och de tekniska kopplingarna till och från sina kunder.

Kalix Tele24 är ett lysande exempel på en stor telekomanvändare som bedriver en verksamhet som inte skulle fungera alls utan ett väl utbyggt och robust telenät.

Stort tack till alla medarbetare på Kalix Tele24 för en jättetrevlig och givande dag!

Mer information om Kalix Tele24 kan du hitta på deras hemsida.