Välj en sida

Kallelse

Medlemmarna i NTK kallas härmed till NTKs digitala årsmöte den 26 april 2022 klockan 09:00.

Avveckling av föreningen

Svaret som styrelsen erhöll på det mail som skickades till alla medlemmar i januari var att ingen av medlemmarna ställer sig till valberedningens förfogande och att flera dessutom är tveksamma till fortsatt medlemskap. Styrelsen har därför valt att arbeta vidare med alternativet att lägga ner föreningen. På årsmötet kommer styrelsen att föreslå att det formella beslutet fattas.

Anmälan

Anmäl medverkan i årsmötet senast den 22 april via e-post till: alf@telekomanvandare.se.

De som anmält sin närvaro kommer få en länk till mötet via mail. Årsmöteshandlingar kommer finnas på denna webbplats en vecka innan årsmötet.

Välkommen och trevlig påsk när det blir dags!

På uppdrag av NTKs styrelse
Alf Kjeller

 

Komplettering med handlingar inför årsmötet