Årsmötesdags
Årsmötet för föreningen Nätverket för Telekomanvändare – NTK kommer bli digitalt och äga rum den 21 juni. Kallelse till årsmötet och berörda handlingar har skickats via mail till de utpekade kontaktpersoner vi har hos våra medlemsföretag. Om du som medlemsföretag ej har fått en kallelse eller saknar någon bilaga är du välkommen att kontakta oss.  Anmälan för att vara med i årsmötet behöver göras senast den 17 juni.
Välkommen!
På uppdrag av NTKs styrelse
Alf Kjeller