I förra veckan höll NTK sitt ordinarie årsmöte och denna gång för första gången digitalt. Förutom sedvanliga årsmötesfrågor var det val av styrelse och funktionärer.

Som ordförande omvaldes Bertil Nordlund från Knowit. Till ledamöter omvaldes Lars-Gunnar Olsson från Stora Enso och Jukka Ristijärvi från Telemanagement. Pedra Herdegen som varit en trotjänare i styrelsen fick vid detta årsmöte kliva av i och med att hon bytt arbetsgivare. Pedra kommer dock finnas kvar i föreningen som adjungerad till styrelsen.

Till revisor omvaldes Jerry Nilsson från Call Center Management och till valberedning valdes Alf Kjeller från Alf Kjeller AB och tillika generalsekreterare.

Ny vice ordförande

I och med att Pedra slutat som vald i styrelsen valde styrelsen på ett konstituerande styrelsemöte välja Lars-Gunnar Olsson som vice ordförande.