150414 Stockholm NTK Årsmöte mm (5)
Roland Pihlström – ny vice ordförande i NTK

Vid NTKs årsmöte den 14 april valdes en delvis ny styrelse. Ny ledamot i styrelsen är Bertil Nordlund från Knowit och ny vice ordförande i föreningen är Roland Pihlström. Ragnar Jacobsson från Sentensia avgick efter flera år och sedan tidigare har Jonas Jonsson fd Telemanagement slutat i och med byte av arbetsgivare.

Ny styrelse inför 2015-2016 är:

  • Jukka Ristijärvi, Telemanagement (ordförande)
  • Roland Pihlström, Kalix Tele24 (vice ordförande)
  • Jonas Forzelius, Time Advokatbyrå (ledamot)
  • Linda Germundsson, Skanska (ledamot)
  • Pedra Herdegen, Pensionsmyndigheten (ledamot)
  • Jerry Nilsson, Call Center Management (ledamot)
  • Bertil Nordlund, Knowit (ledamot)
  • Lars-Gunnar Olsson, Stora Enso (ledamot)

Övriga funktionärer 2015-2016 är:

  • Anne Serving (valberedning)
  • Alf Kjeller (generalsekreterare)