Vid årsmötet nu i april slutade några kända ansikten och det valdes en ny styrelse för verksamhetsåret 2019-2020. På årsmötet gjordes också stadgeändringar så styrelsen kan innehålla färre medlemmar än tidigare och revisorn är numera både en ekonomi och verksamhetsrevisor.

Den nya styrelsen består av:

  • Bertil Nordlund, Knowit, ordförande
  • Pedra Herdegen, Pensionsmyndigheten, vice ordförande
  • Jukka Ristijärvi, Telemanagement, ledamot
  • Lars-Gunnar Olsson, Stora Enso, ledamot

Ny revisor:

  • Jerry Nilsson, Call Center Management

Ny valberedning:

  • Alf Kjeller, Alf Kjeller AB

På årsmötet slutade Linda Germundsson, Skanska, Jonas Eriksson, Scania och Jerry Nilsson, Call Center Management i styrelsen samt Jonas Forzelius som valberedning.

Vi vill rikta ett stort tack till dem för allt arbete och insatser för föreningen genom åren.