Nätneutralitet

Forskningsprojekt på KTH

Nätverket för Telekomanvändare – NTK är partner i ett forskningsprojekt på Kungliga Tekniska högskolan – KTH om nätneutralitet. Syftet med projektet är bland annat att studera hur implementationen av Quality of experience (QoE) för vissa tjänster kan påverka nätneutralitet i de mobila näten i Sverige. I projektet representeras NTK av Jukka Ristijärvi.

Andra partners

Förutom NTK är Post-, och Telestyrelsen (PTS), Ericsson, TeliaSonera och Tele2 partners i detta forskningsprojekt

Mer information

Mer information om detta projekt hittar du på projektets hemsida. Vi kommer att ta upp mer om detta ämne under hela 2016 i både artiklar, blogginlägg och på våra kommande nätverksmöten.