Ny styrelse för 2021-2022

Vid vårt årsmöte för någon vecka sedan valdes en delvis ny styrelse. Bertil Nordlund från Knowit fick förnyat förtroende som ordförande. Som ny ledamot valdes Pernilla Norman från Advokatfirman LexIT (nyval), Lars-Gunnar Olsson, Stora Enso (omval) samt Jukka Ristijärvi,  Redway (omval). Som ny revisor valdes Pedra Herdegen och som valberedning omvaldes Alf Kjeller.  Vid styrelsens konstituerande möte valdes Lars-Gunnar Olsson som vice ordförande i föreningen.