Dags för årsmöte

Det är dags för årsmöte för NTK. Årsmötet blir den 16 april 2020 klockan 09:00 på The Park, Sveavägen 98, Stockholm. Eftersom läget är som det är kan det bli att mötet blir helt digitalt. Vi får återkomma närmare kring det.
De registrerade kontaktpersonerna har fått kallelse och årsmöteshandlingar till den mail vi har registrerat. Om du som kontaktperson inte har fått något mail eller om du är osäker eller vill ändra kontaktperson så är du välkommen att höra av dig.
Sista anmälningsdag är den 13 april 2020. Anmäl dig via e-post till vår generalsekreterare Alf Kjeller.

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och valberedning kommer i separat mail innan årsmötet. För att komma i kontakt med Valberedningen kontakta Alf Kjeller.

Motioner

En medlem har rätt att få ett ärende behandlat på årsmötet (s. k. motion). För att en motion skall behandlas på årsmötet skall motionen vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. Motion kan mailas till Alf Kjeller.
Välkommen!
På uppdrag av NTKs styrelse
Alf Kjeller