425497_10150968703283700_147795865_n[1]

Tummen upp för 5G

Idag annonseras att Telia i samarbete med Ericsson drar igång 5G nät i Sverige 2018. Det kan tänkas att man hinner före Korea som har annonserat att man kommer att vara klara till OS 2018.

5:e-generationens nät kommer att ge de tekniska förutsättningarna för att få kvalitet (SLA) i näten för att t.ex. kunna köra förarlösa bilar och vård på distans. Men de nya näten kommer även att behövas för att klara av den väntade expansionen av Internet of Things (IoT) där det finns en nationell satsning med målet att Sverige ska bli ledande.

Sverige har varit först ut med alla generationer från 2 G och framåt. Men vi har inte alltid varit de som snabbast har utnyttjat möjligheterna.

Den här gången är vi nog mogna att ta steget till riktig mobilitet vilket innebär att vi kan börja effektivisera och digitalisera arbetsprocesserna. Steget som nu kommer att kunna tas är Lean på riktigt.

Men hur många nät ska vi ha och vad ska vi med dem till?

Utvecklingen som vi kan förvänta oss är att vi kommer att ha flera nät som kommer att vara optimerade för sitt ändamål. Då är det 3G som kommer att få stryka på foten eftersom det är en kompromiss av tal och data på låg hastighet.

IP-telefoni i det mobila nätet (mVoIP) är på god väg och kommer att förstärka trenden av vikande volym tal och ökande volym data i de mobila näten. En konsekvens av detta är att omställningen för operatörerna att hitta nya affärsmodeller drivs på.

På kort sikt innebär detta en fortsatt priserosion på marknaden och krig om marknadsandelar. På längre sikt, redan innan 5G är på marknaden, innebär det att både leverantörerna som kunderna behöver börja tänka i nya banor. Framför allt hur mobilitet kan stödja omställningen och effektivisering av processer.

Vad gör NTK?

NTK kommer att följa utvecklingen noga och lyfta frågeställningarna, kunskap och erfarenheter vid ett flertal seminarier. Vi påverkar också myndigheter och aktörer på marknaden så att regleringar fungerar på rätt sätt.

Partner forskningsprojekt på KTH

Förutom ovanstående är vi partner till ett forskningsprojekt inom wireless@kth som har till syfte att bevaka företag och organisationers intressen.

En av utmaningarna som har identifierats är hur nätneutralitet, affärsmodeller etc påverkas.

Frukostmöte 4 februari

Välkommen på frukostmöte den 4 februari då vi kommer ta upp just trender att hålla koll på under 2016.