Arkiv för Medlemsmöte Kategorin

Kommande nätverksmöten

En spännande höst

Allting blir inte alltid som man tänkt sig och vi blev tyvärr tvungna att ställa in nätverksmötet den 4 juni.

Men det gör å andra sidan hösten än mer spännande, då vi flyttat in det vi missat i tre hyperintressanta träffar.

Inbjudningar kommer via mailen några veckor innan resp nätverksmöte men du kan redan nu reservera nedanstående datum och tider i din kalender.

Planerade nätverksmöten

 • 1 oktober, 2019
  Tema: “Så utvecklar Arbetsförmedlingen framtidens kundmöte. Digitalisering av kundmötet på en myndighet under förändring.”
 • 5 november, 2019
  Tema: ”Vad görs för att komma tillrätta med tillgången till mobilnäten?”
 • 5 december, 2019
  Tema: ”Får man skicka en önskelista till tomten?” Om juridik, GDPR, regulatoriska direktiv och annat som rör till det för oss.
 • 13 februari, 2020
 • 16 april, 2020 (även årsmöte)

Teman och tider

Övriga teman kommer presenteras så snart det är klart. Inbjudningar kommer ut några veckor innan varje möte.

Alla nätverksmöten planerar vi vara frukostmöten mellan 09:00-10:00 med samling och frukostmacka mellan 08:30-09:00.

Inbjudningar?

Om du inte redan nu får inbjudningar så är du välkommen att höra av dig så sätter vi upp dig på sändlistan.

Nätverksmötet 4 juni inställt

Foto: Alf Kjeller

Det planerade nätverksmötet 4 juni är tyvärr inställt. Vi kommer lägga in ett extra nätverksmöte under hösten istället och återkommer inom kort med nya datum.

Strömlöst och inget tut i luren!!! Vad gör vi?

Inget internet, ingen mobil täckning, ingen möjlighet att ladda?

Ja – i det läget är det inte bara våra ungdomar som klättrar på väggarna när de digitala nätverken slocknar. För många företag kan det också vara riktigt tufft att klara vardagen utan tillgång till digitala tjänster – det kan till och med hota hela verksamheten om det vill sig illa.

Hur påverkas vårt gemensamma behov av digitala tjänster och ständig uppkoppling när det blir mörkt överallt under lång tid?

Under det senaste decenniet har vi i Sverige varit tämligen förskonade från längre strömavbrott men under den här hösten och vintern har vi alla fått en smärtsam påminnelse om sårbarheten i flera av våra viktiga samhällsfunktioner som bygger på digitala tjänster.

Vissa kommuner på den svenska östkusten var strömlösa i uppåt tre veckor! Det kändes nästan utopiskt innan det inträffade för oss som bor i ett välfärdsland år 2019 – nästan på dagen 40 år efter det att Tage Danielsson utfört sin berömda monolog om sannolikhet gällande reaktorhaveriet vid kärnkraftverket i Harrisburg.

Vi ser nu att många funktioner är dåligt förberedda och har undermåliga skydd mot ett scenario som ligger bortom reservkraft och backup via batteri. Det är ingen slump att SVT kör serien ”Nedsläckt land” i skrivande stund.

Så frågan är – vad händer nu och vad har vi lärt oss av senaste tidens händelser?

 • Går utbyggnaden av avbrottssäkra mobila nät i takt med nedrustningen av kopparnätet eller riskerar någon att få ett glapp i tillgången på kommunikation?
 • Kommer PTS och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) att understryka dessa områden mer i sin information till allmänheten i framtiden?
 • Vilka krav ställs på våra mobiloperatörer som en följd av detta?

Den senaste tidens långa avbrott av elförsörjning väcker många frågor för alla som på olika sätt tar tillgången på robusta system för givet.

På NTK:s nästa nätverksmöte den 8 april belyser vi ett antal av punkterna ovan och delar erfarenheter och tips till nytta för dig – såväl på jobbet som hemma.

Boka av eftermiddagen den 8 april i din kalender redan nu. Inbjudan kommer inom kort.

Påminnelse: Nätverksmöte 13 februari

Nästa vecka kör vi årets första nätverksträff och då med trendspaning inför 2019. Sista anmälningsdag är på fredag 7 februari så har du inte anmält dig är det dags. Läs mer in nätverksmötet här. Välkommen!

Inbjudan: Spaning och trender 2019 och framåt

Vart är vi på väg? Välkommen på ett nätverksmöte med trendspaning inför 2019

Vart är vi på väg? Välkommen på ett nätverksmöte med trendspaning inför 2019

Välkommen på ett nätverksmöte med trender och spaningar framåt

Telekom, är det nu det händer? Vi står inför oroliga tider på många sätt, konjunkturer som vänder, politisk osäkerhet och globala utmaningar. Under många år har vi sagt att nu händer det. Mycket har passerat i hype-kurvan, en del har blivit av och annat har inte lyft.

Men det är under allvaret som prövningarna kommer och nu ser vi att saker börjar hända på riktigt. Tekniker som vi pratade om tidigare blir nu väl fungerande funktioner. Några exempel som vi har sett lanseras stort är t ex eSim, Botar, AI, 5G och mycket mer.

Bertil Nordlund och Jukka Ristijärvi har analyserat marknaden och ställt samman de starkaste trenderna för 2019 och framåt som vi har att förhålla oss till.

Jukka Ristijärvi och Bertil Nordlund. Foto: Alf Kjeller

Innehåll

Bertil Nordlund, Knowit och Jukka Ristijärvi, Telemanagement har analyserat marknaden och ställt samman de starkaste trenderna för 2019 och framåt som vi har att förhålla oss till. På nätverksmötet kommer dessa att presenteras tillsammans med handfasta råd.


Agenda

08:30-09:00 Samling och mingel
09:00-09:45 Bertil Nordlund och Jukka Ristijärvi: Spaning och trender 2019 och framåt
09:45-09:55 Frågor och diskussion
09:55-10:00 Avslut


Tid och plats

Datum: Onsdagen 13 februari
Tid: 09:00-10:00
Plats: The Park, Sveavägen 98, Stockholm


Välkommen med din anmälan genom ett mail till vår generalsekreterare Alf Kjeller via denna länk.

Nätverksmötet är till för de på ditt företag som arbetar med telekom så ta gärna med dig några kollegor. Nätverksmötet är gratis för dig som arbetar på ett medlemsföretag, men om du anmält dig och inte dyker upp, blir det en ”no-show” avgift på 490 kr om du inte avanmält dig senast 24 timmar innan. Om du inte tillhör ett medlemsföretag är du också välkommen, men då kostar nätverksmötet 2 000 kronor. Sista dag för anmälan är den 7 februari.

Om du inte kan närvara på plats finns det möjlighet att närvara via Skype.

Välkommen!

Bytt plats på teman

Datum för nätverksmöten 2019

Det blir 5 spännande nätverksmöten nästa år

I och med de problem med strömförsörjning och dess påverkan har vi planerat om vårent nätverksmöten. Vi har flyttat fram ämnet kring strömfösörjning och mobil täckning så det kommer vi prata om i april redan.

Planeringen inför året ser ut därför som följer:

13 februari

Tema: “Trender och spaning inför 2019” Våra egna “spanarna på Hill Street”, Bertil Nordlund och Jukka Ristijärvi leder ett samtal kring de trender vi ser. Inbjudan kommer ut i nästa vecka.

8 april

Tema: “Mobil täckning och tillgänglighet till nät”. Detta eviga gissel. (Obs flyttat från 4 juni)

4 juni

Tema: “Varför är man rädd att svara i telefonen?”. I samband med detta nätverksmöte hålls också vårt årsmöte. (Obs flyttat från 8 april)

1 oktober

Tema: “Varför vill vi inte ha direktkontakt med våra kunder?” Om automatisering och AI (Artificiell Intelligens) inom kundservice och kundsupport.

5 december

Tema: “Får man skicka en önskelista till tomten?” Om juridik, GDPR, regulatoriska direktiv och annat som rör till det för oss.

Studiebesök

Precis som i år har vi planer på att försöka ordna några studiebesök. Information kommer.

Uppskattat nätverksmöte kring GDPR

Bild på Pernilla Norman, Advokatfirman LexIT

Pernilla Norman, Advokatfirman LexIT. Foto: Alf Kjeller

Det var ett uppskattat nätverksmöte i november då Pernilla Norman från Advokatfirman LexIT besökte NTK för ett nätverksmöte med GDPR i fokus. Det Pernilla bland annat tog upp vad som hänt under första halvåret med GDPR och vad händer nu. Pernilla tog också upp kring vad företag och organisationer har gjort för att anpassa sig till GDPR och vad behöver man göra.

Framförallt pratade vi lite extra på hur GDPR hanteras i telekom- och voice-lösningar. Det är ju kanske mer personuppgifter som lagras och hanteras än vi tror. Bland det vi diskuterade var om vi kunde fortsätta använda frånvaroorsaker som “Sjukdom” och “Vård av barn”?

Så vad har hänt?

Bland annat har följande hänt sedan EU:s Dataskyddsförordning infördes i maj:

Fyra anmälningar gjordes mot Facebook, Instagram, Whatsapp & Google Android – av ”None Of Your Business” (grundad av Max Schrems) för “framtvingat samtycke”. Anmälningar mot Apple, Amazone, LinkedIn, Facebook & Google, inkl Gmail, YouTube och Sök) – av ”La Quadrature du Net” för ”framtvingat samtycke”. Coca-Cola har meddelat ca 8.000 anställda att man i september 2017 råkat ut för en incident i form av att en tidigare anställd har stulit en extern hårddisk.

Datainspektionen har bland annat slutfört en granskning av att Dataskyddsombud finns på plats på 400 myndigheter och företag. Bland annat teleoperatörer. De upptäckte brister i 16% av de granskade verksamheterna och har utfärdat 57 reprimander. De har också en pågående granskning av personuppgiftsbiträdesavtal samt gränsdragningen mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde.

Utblick i Europa

I Portugal har deras motsvarighet till Datainspektionen bötfällt sjukhus på 400 000 Euro för bristfällig hantering av behörigheter i patientjournalsystem

Franska motsvarigheten till Datainspektionen har agerat mot två start-ups inom reklambranschen. Båda företagen hade utvecklat sk ”tracking tools” som kartlägger användarnas geografiska positioner redan innan något samtycke gavs. Dessutom fordrades samtycke för att man skulle kunna ladda ner App:en.

Holländska motsvarigheten till Datainspektionen har ådömt Uber 600 000 Euro i böter och Brittiska motsvarigheten till Datainspektionen har utfärdat böter på 385.000 pund för att Uber år 2016 inte ha rapporterat en incident i tid. Incidenten påverkade 174.000 holländare, 2,7 miljoner britter och 57 miljoner “world wide”.

British Airways var utsatt för hackerattack i september 2018. Minst 600 000 kunder kan ha fått uppgifter om namn, faktureringsadress, kortnummer och säkerhetskod stulna. Ytterligare 108.000 personer har fått uppgifter förutom CVV-nummer stulna. British Airways har meddelat alla berörda.

På Irland har deras motsvarighet till Datainspektionen undersökt exakt hur mycket data Twitter samlar in om sina användare via sitt förkortningssystem för länkar.

Vad säger företagen då?

Man upplever regelverket som krångligt och inte ändamålsenligt. Det finns en rädsla för att behöva sluta behandla uppgifter. Inledningsvis har det varit stort fokus på Personuppgiftsbiträdesavtal och på samtycke. Det har också varit stort fokus på info om integritetspolicys, cookie-hantering och liknande.

Det finns en stor osäkerhet om vad som ska anmälas till Datainspektionen som incident. I september hade det kommit in ca 1 100 anmälningar. Företagen upplever att de fått färre begäran om information, radering etc än de väntade.

Över lag finns det fortfarande stor osäkerhet, mycket bestämda uppfattningar och mycket mytbildningar kring förordningen.

Om GDPR

I maj började EU:s Dataskyddsförordning (vanligen kallad GDPR efter den engelska benämningen General Data Protection Regulation) tillämpas. Det nya regelverket ställer stora krav på hur personuppgifter hanteras.

EU:s Dataskyddsförordning har två stora syften som man kanske glömmer bort. Bland annat är ett av syftena fri rörlighet – att ta bort hinder mot fri rörlighet av data inom EU. Ett annat syfte är mänskliga rättigheter – att tillförsäkra en hög nivå av skydd för personlig integritet

Om Pernilla Norman

Nätverksmötet leddes av Pernilla Norman, advokat på Advokatfirman LexIT. Pernilla har lång erfarenhet av juridiken kring IT och telekommunikation. Vid sidan av advokatyrket forskar Pernilla i EU-rätt på Stockholms universitet. Hon har också skrivit ett antal böcker och artiklar, främst om upphandling och avtalsreglering av IT och telekommunikation.

Mer information

Om du är intresserad av att få ta del av det som presenterades så kontakta oss. Om vill komma i kontakt med Pernilla Norman på Advokatfirman LexIT så är du självklart välkommen att kontakta henne direkt.

Nästa nätverksmöte

Nästa nätverksmöte som NTK har är den 13 februari och då kommer vi titta framåt med trendspaningar inför 2019.

Sammanfattningen är gjord av Alf Kjeller.

Nätverksmöten 2019

Datum för nätverksmöten 2019

Save the date

Nu är datum och tema klart för nästa års nätverksmöten. Vi planerar precis som i år att ha totalt fem nätverksmöten. Tre under våren fram till sommaren och två under hösten.

Nästa års nätverksmöten:

13 februari

Prel tema “Trender och spaning inför 2019” Våra egna “spanarna på Hill Street”, Bertil Nordlund och Jukka Ristijärvi leder ett samtal kring de trender vi ser.

8 april

Prel tema: “Mobil täckning”. Detta eviga gissel. (Obs flyttat från 4 juni)

4 juni

Prel tema “Varför är man rädd att svara i telefonen?”. I samband med detta nätverksmöte hålls också vårt årsmöte. (Obs flyttat från 8 april)

1 oktober

Prel tema: “Varför vill vi inte ha direktkontakt med våra kunder?” Om automatisering och AI (Artificiell Intelligens) inom kundservice och kundsupport.

5 december

Prel tema: “Får man skicka en önskelista till tomten?” Om juridik, GDPR, regulatoriska direktiv och annat som rör till det för oss.

Studiebesök

Precis som i år har vi planer på att försöka ordna några studiebesök. Information kommer.

 

Studiebesöket och nätverksmötet inställt

Nätverksmötet 27 september är inställt

Tyvärr måste vi i sista minuten ställa in studiebesöket och nätverksmötet på IKEA i Malmö den 27 september. Vi återkommer med nytt datum längre fram.

Vi planerar vårt nästa nätverksmöte den 23 oktober och vi återkommer med inbjudan inom kort.

Påminnelse: Studiebesök och nätverksmöte på IKEA 27 september

Välkommen till studiebesök och nätverksmöte på IKEA

Höstens första nätverksmöte blir hos IKEA i Malmö. Vi får möjlighet att lyssna till hur IKEA tänker och jobbar med kommunikation lokalt och internationellt. Det blir också en rundvandring i deras nya kontor.

Innehåll

IKEA ur ett kommunikationsperspektiv

 • Hur håller man ihop kommunikationen i ett världsomspännande företag som IKEA? Hur är man organiserade för detta?
 • Hur ser kommunikationsverksamheten för telefoni ut i Sverige med Älmhult som bas?
 • Vilken strategi finns för att hålla ihop distansmöten, vilka verktyg används och vilka är på väg?
 • Vilka plattformar använder IKEA och hur fungerar det? Från IKEA medverkar Fredrik Stjernqvist, Business Support Leader och Tomas Olsson, Business Developer
 • Rundvandring i deras nya kontor

Agenda

09:00–09:30 Samling och mingel
09:30–09:40 Välkommen, praktiska detaljer etc
09:40–11:30 Presentation av IKEA ur ett kommunikationsperspektiv
11:30-12:30 Lunch med fortsatt möjlighet till mingel och frågor
12:30-13:30 Rundvandring på kontoret
13:30            Avslut

Tid och plats

Datum: Torsdag 27 september
Tid: 09:00-13:30
Plats: IKEA, Älmhultsgatan 2, Malmö


Välkommen med din anmälan genom ett mail till vår generalsekreterare Alf Kjeller via denna länk. Nätverksmötet är till för de på ditt företag som arbetar med telekom så ta gärna med dig några kollegor.

Nätverksmötet är gratis för dig som arbetar på ett medlemsföretag, men om du anmält dig och inte dyker upp, blir det en ”no-show” avgift på 490 kr om du inte avanmält dig senast 24 timmar innan.

Om du inte tillhör ett medlemsföretag är du också välkommen, men då kostar nätverksmötet 2 000 kronor.

Sista dag för anmälan är den 18 september. Välkommen!

Telefon & E-post

08-660 09 90
alf[a]telekomanvandare.se

Följ oss på LinkedIn