Arkiv för Debatt Kategorin

Mobil täckning är en välfärdsfråga, skarpa förslag, tack!

Kravlöst - ÖP

I gårdagens Östersunds Posten (ÖP) uttalar sig vår ordförande Jukka Ristijärvi om det faktum att PTS inte kommer med några tvingande förslag när de sammanfattar höstens dialogmöten. Bristen på tal och surf i glesbygden är en fråga om välfärd. Om företagen inte kan jobba på grund av bristande kommunikation blir det inga skatteinkomster från dem och då blir det sämre intäkter för kommuner och landsting.

Hela artikeln kan du läsa via denna länk.

Debatt: Välfärden i fara om inget görs

bild (4)

Vår ordförande, Jukka Ristijärvi, debatterar i senaste numret av Telekom idag:

Regeringen och Anna-Karin Hatt har satt ner foten i täckningsfrågan och gett uppdrag till PTS att göra något. Resultatet blev ett kafferep som ska fortsätta att turnera landet runt.

PTS har dragit igång dialogmöten med branschen om täckningsfrågan och det är ett alldeles utmärkt initiativ och äntligen börjar det hända något. Det här är en fråga som vi inom NTK har drivit länge men mötts av en njugg inställning och ett oförstående.

Som ordförande i NTK, som är den enda representanten för den stora konsumentgruppen som består av företag, organisationer och offentlig verksamhet, måste jag återigen ställa mig frågande till fenomenet PTS och på vilket allvar de tar sitt uppdrag. Samråd i all ära men om syfte med dialogen är att citat ” dialogmötet är i första hand att knyta samman lokala och regionala intressenter och operatörer” så blir jag fundersam.

Visst sätter mark och byggtillstånd krokben för operatörerna, men den stora utmaningen är regleringsosäkerheten och därmed investeringsviljan. Parterna dvs PTS, operatörerna och lokala myndigheter, pratar redan idag med varandra så det kan de klara av på egen hand utan en lekledare! 

Osäkerheten handlar inte om att vi behöver mer regleringar, utan består i att det saknas en tydlig IT-politisk linje som blir en direkt hämsko för investeringar. Tänk er själva att investera flertal miljarder som ska återbetala sig på 20 – 25 års sikt och inte kunna vare sig förstå eller kunna påverka utgången gör vem som helst osäker.

Nu är det sannerligen inte synd om operatörerna och investeringsmedel finns det gott om. Telekombranschen är oerhört lönsam med marginaler som övriga företag endast kan drömma om. Men osäkerheten i Sverige gör att det är mer lockande att investera i länder ofta långt bort.

Vi anser att frågan är komplex och har en stor politisk dimension som dock bottnar i två fel. Statens fingrar i Telia-syltburken och PTS som myndigheten för branschen (operatörerna).

Konsumenterna i form av den enskilda personen skyddas och värnas av flera myndigheter men konsumentgruppen som står för välfärden dvs de som sysselsätter och försörjer svenska befolkningen kan klara sig själva.

Det är väl inget synd om företagen och offentlig sektor kan någon tycka och de har väl så mycket pengar att de kan betala för sig. Men om företag och organisationer inte kan få ut effektiva verktyg eller att de är för dyra så begränsas utvecklingen och vi halkar efter som nation.

Vi anser att Telekommunikation och mobilitet är en välfärdsfråga och en av de enskilt viktigaste frågorna eller snarare en av de viktigaste lösningarna på hur vi kan bli effektivare och få tillstånd mer arbete genom konkurrenskraftig industri och effektivare offentlig verksamhet.

Därmed anser vi att PTS behöver få en ny reglering som förflyttar myndigheten till att vara kravställare på branschen och inte moderator för en debatt i densamma. Vidare anser vi att det är nödvändigt att skapa en tydlig IT-politisk linje som ger förutsättningar för långsiktighet, investeringsvilja för att därmed möjliggöra välfärdsteknologierna.

Jukka Ristijärvi, Ordförande NTK

“PTS borde vara kravställare – inte moderator”

Skärmklipp

Vår ordförande, Jukka Ristijärvi, intervjuas i Telekom Idags nyhetsbrev om uppdraget som PTS fått från Anna-Karin Hatt när det gäller täckningsproblematiken. Läs inlägget via denna länk.

”Hatt måste trycka på i roamingfrågan”

Skärmklipp

Vår generalsekreterare, Rune Nilsson, debatterar om orimliga prispåslag vid roaming i senaste Telekom idag. Du hittar inlägget via denna länk.

Konkurrens – inte lagar – bör ge oss nätneutralitet

Skärmklipp

Vår generalsekreterare, Rune Nilsson, debatterar om konkurrens på Newsmill. Läs hela debatten via denna länk.

“Operatörerna kvar i 1900-talet”

Skärmklipp

Rune Nilsson debatterar i Telekom idag om operatörernas affärsmodeller som han hävdar är en kvarleva från monopoltiden. Se hela inlägget här.

Telefon & E-post

08-660 09 90
alf[a]telekomanvandare.se

Följ oss på LinkedIn