Jukka Ristijärvi: Störningar i näten – dags att ta itu med problemet

Stopp i mobilnäten

Störningarna i Tele2’s nät är bara ett av problemen som ställer till det för oss alla som förlitar oss på att alltid kunna vara uppkopplade. Den här gången var störningen mycket omfattande och det är oklart vad som hände.

Nu är det ju inte bara Tele2 som har störningar, även de andra har till och från problem i sina nät. PTS, MSB och andra myndigheter kommer naturligtvis tillsammans med operatörerna att gå till botten med orsakerna. Nya krav kommer att ställas och rutiner omarbetas.

– Ska vi då gå tillbaka till den gamla analoga kopparbaserade fasta telefonin? Nej, naturligtvis är inte detta ett alternativ!

Men vi ser nu i media rapporter om vilka konsekvenser störningarna får och osäkerheten, förvirringen spekulationerna ökar.

Frågan har enligt min mening två bottnar:

 1. Vad gör operatörerna och myndigheterna för att vi ska få robusta nät?
 2. Vad gör kunderna för att inte ska drabbas eller att avbrott inte får för stora konsekvenser?

Självklart ska vi som kunder kunna förlita oss på att operatörerna tillhandahåller nät som vi kan lita på. Vi får verkligen hoppas att myndigheterna får det politiska stödet som de behöver för att driva frågorna på allvar. Här sätta våra förhoppningar till att Anders Ygeman tar sitt jobb på allvar och inte bara en möjlighet att komma in i finrummet igen.

Den andra frågan om vad vi som kunder, företagare, organisationer och offentlig verksamhet ska göra är att inte längre blint lita på att näten fungerar. Det jag menar är att vi måste börja jobba med riskanalyser, alternativa lösningar och säkerställa att kritiska funktioner kan fortsätta.

– Det spelar väl ingen större roll om en enskild tjänsteman på kommunen inte kan ringa eller surfa men konsekvensen av att trygghetslarmen inte fungerar har en helt annan magnitud. Jag räknar med att vi snart kommer att se i något av börsbolagens årsredovisningar att det blev förlust istället för vinst – och det berodde på att de inte kunde komma åt nätet. Jag vill se den börs VDn förklara sig i nyheterna.

Nätverket för Telekomanvändare – NTK har detta högst upp på agendan. Som den enda oberoende intresseorganisationen fokuserar vi på hur våra medlemmar kan utnyttja digitaliseringens möjligheter samtidigt som vi sätter Telekommunikation i centrum.

Jukka Ristijärvi
Medlem i styrelsen för NTK sam VD på Telemanagement

2 Kommentarer
 1. Situationen med störningar är inte bra, men…vad kan vi egentligen kräva?

  Affärerna med datatrafik är inte inkomstbringande för operatörerna, de tjänar inget på att vara bit-pipes. Näten är komplexa och kostar bara mer och mer att bygga ut och uppgradera.

  Både Tele2 och Telenor har haft bekymmer de senaste veckorna, senast Tele2 men Telenor hade problem i sin kopplingspunkt mot PSTN och samtal från vår operatör Telia gick inte fram annat än till ett av tre samtalsförsök. Tidigare förra året(?) hade Tele2 problem med centrala routrar. Jag får Incidentrapporter om störningar i mobilnätet i närområdet. Utslagna mobila larmsystem för trygghetstjänster.Rapporter om obefintlig radiotäckning.
  Elavbrott i samband med väderlek och stormar plågar. Några få exempel på problem.

  Tilliten på mobilnäten är för högt ställda är min åsikt. Beslutet om kopparavveckling innehöll en för hög optimism och fattades på oklara tekniska förutsättningar, är min bestämda uppfattning. Redundans i larmkedjan för Trygghetslarm verkar inte ha beaktats när tjänsterna har införts.

  Så min spaning,…kan vi verkligen kräva 99,999% tillgänglighet i mobilnäten med de affärsmodeller som gäller på marknaden? Tror inte på det. Men arbete på och krav på ökad robusthet måste ställas. Frågan återstår då bara, vem betalar?

 2. Tack Leif för insikter och reflektion! Min bestämda uppfattning är att vi som användare och kunder ska kunna ställa höga krav på tillgänglighet till de tjänster vi abonnerar på. Utan tillgänglighet så finns den ju faktiskt inte. Särskilt viktigt är det, som du påpekar, när alternativen tas ifrån oss. När tjänsterna som är beroende av kommunikation blir allt mer verksamhetskritiska kan vi inte tillåta att kommunikationen kvalitetsmässigt blir sämre i de nät som finns kvar.

Telefon & E-post

08-660 09 90
alf[a]telekomanvandare.se

Följ oss på LinkedIn