Stopp i mobilnäten

Störningarna i Tele2’s nät är bara ett av problemen som ställer till det för oss alla som förlitar oss på att alltid kunna vara uppkopplade. Den här gången var störningen mycket omfattande och det är oklart vad som hände.

Nu är det ju inte bara Tele2 som har störningar, även de andra har till och från problem i sina nät. PTS, MSB och andra myndigheter kommer naturligtvis tillsammans med operatörerna att gå till botten med orsakerna. Nya krav kommer att ställas och rutiner omarbetas.

– Ska vi då gå tillbaka till den gamla analoga kopparbaserade fasta telefonin? Nej, naturligtvis är inte detta ett alternativ!

Men vi ser nu i media rapporter om vilka konsekvenser störningarna får och osäkerheten, förvirringen spekulationerna ökar.

Frågan har enligt min mening två bottnar:

  1. Vad gör operatörerna och myndigheterna för att vi ska få robusta nät?
  2. Vad gör kunderna för att inte ska drabbas eller att avbrott inte får för stora konsekvenser?

Självklart ska vi som kunder kunna förlita oss på att operatörerna tillhandahåller nät som vi kan lita på. Vi får verkligen hoppas att myndigheterna får det politiska stödet som de behöver för att driva frågorna på allvar. Här sätta våra förhoppningar till att Anders Ygeman tar sitt jobb på allvar och inte bara en möjlighet att komma in i finrummet igen.

Den andra frågan om vad vi som kunder, företagare, organisationer och offentlig verksamhet ska göra är att inte längre blint lita på att näten fungerar. Det jag menar är att vi måste börja jobba med riskanalyser, alternativa lösningar och säkerställa att kritiska funktioner kan fortsätta.

– Det spelar väl ingen större roll om en enskild tjänsteman på kommunen inte kan ringa eller surfa men konsekvensen av att trygghetslarmen inte fungerar har en helt annan magnitud. Jag räknar med att vi snart kommer att se i något av börsbolagens årsredovisningar att det blev förlust istället för vinst – och det berodde på att de inte kunde komma åt nätet. Jag vill se den börs VDn förklara sig i nyheterna.

Nätverket för Telekomanvändare – NTK har detta högst upp på agendan. Som den enda oberoende intresseorganisationen fokuserar vi på hur våra medlemmar kan utnyttja digitaliseringens möjligheter samtidigt som vi sätter Telekommunikation i centrum.

Jukka Ristijärvi
Medlem i styrelsen för NTK sam VD på Telemanagement