NTK spanar in på operatörsmarknaden som konsolideras och förändras

Vi har under ett antal år kunnat följa operatörernas utmaningar med fallande intäkter samtidigt som behovet av investeringar i näten har ökat kraftigt inte minst drivet av kraftigt ökande dataförbrukning och utbyggnad av mobila nät och nu även 5G.

Att den europiska marknaden är diversifierad med allt för många operatörer varav flera är små bidrar till pressade marginaler.

Renodling av Tele2

På vår inhemska marknad ser vi nu hur Tele2 fortsätter sin renodling av verksamheten till Sverige och Baltikum. Nyligen meddelade bolaget att man säljer sin Kroatiska verksamhet till United Group, för 220 miljoner euro.

På kort tid har man nu sålt av verksamheterna i Holland, Kazakstan och Kroatien. Utöver Sverige och Baltikum återstår nu endast den mindre delen som har kvar i Tyskland samt samarbetet med T-mobile i Holland.

Tele2 förstärker även marknadspositionen i Baltikum. Detta genom att slå samman sina mobila nät i Lettland och Litauen med Bite.

Vad gör man med kassan?

Genom försäljningarna har Tele2 nu en bra kassa att och har då olika vägar att gå. Mindre troligt är att man delar ut kassan till ägarna. Däremot kan vi förvänta oss ytterligare investeringar i Norden och Baltikum.

För att bli en riktig nordisk aktör kan vi förvänta oss att Tele2 fortsätter att förstärka positionen genom fortsatta förvärv och samarbeten.

Eftersom Telenor nyligen meddelade att har köpt den finska operatören DNA skulle man kunna spekulera i att Tele2 har blickarna riktade på Elisa vars produktportfölj skulle passa bra tillsammans med Tele2.

Kraftigt förändrad kartbild

Min bedömning är att vi kommer att se en kraftigt förändrad kartbild över marknaden inom en ganska kort tid.

Konsolideringen som vi ser innebär att konkurrensen kommer att öka och att nordiska kunder kommer att kunna köpa mer sammanhängande tjänster till bättre villkor.

Jukka Ristijärvi
Ledamot styrelsen NTK