Network switch and ethernet cables,Data Center Concept.

Nätneutralitet

Begreppet nätneutralitet bygger på principen att all internettrafik ska behandlas likvärdigt oavsett avsändare, mottagare, plattform eller innehåll. Nätneutralitet omfattar också transparensaspekter avseende bl.a. operatörernas trafikhantering och avtal gentemot slutkunder.

Att vi är allt mer beroende av tillgång till Internet är väl inget som ha undgått någon av oss. I alla organisationer oavsett privat eller offentlig lägger vi allt mer av våra applikationer i någon form av molntjänst och som vi når via Internet och ofta via mobila appar.

Allt mer ser vi det som självklarhet eller kanske till och med en fri nyttighet att har en bra uppkoppling när helst vi behöver och gärna att det ska vara billigt.

Tillgång till applikationer – ingen självklarhet

Men är det självklart att det är så eller kommer att vara så i framtiden? I grunden är det ju så att vi som konsumenter vill ha tillgång till ett nät och kunna accessa applikationer och innehållsleverantörer ska kunna leverera oberoende av vilken teknik eller kapacitet som finns tillgänglig.

Men vad händer om några dominerande aktörer kommer överens om att viss trafik t ex sociala medier har prioritet framför nyttotrafiken? Eller om musikstreaming är ”gratis” och äter upp all bandbredd så att annan trafik inte får plats? Eller att vissa innehållsleverantörer, som kanske betalar mer prioriteras framför de som jag behöver nå?

Nytt regelverk

Man kan spela upp ett antal riskscenarios men som vanligt är det viktigt att vi som konsumentgruppen företag och organisationer har insikt och är förberedda på vad detta kan ha för påverkan och vilka möjligheter som finns.

Regleringsmyndigheterna inom EU och i form av PTS i Sverige har arbetat med frågorna under lång tid och nu under 2016 har det kommit en ny reglering som tar sikte på dessa frågor i en allt mer komplex miljö.

NTK bjuder in

NTK kommer att bjuda in PTS för en presentation där de berättar om vad den nya reglering innebär och hur de ser på frågorna. Vi kommer då att ha möjlighet att diskutera ämnet djupare.

Tema höst och vinter

Vi kommer att ha detta som ett återkommande tema under hösten och vintern för att skapa mer insikt och erfarenhet samt att driva debatten framåt.


Jukka RistijärviJukka R 100
Ordförande NTK
VD Telemanagement