Välkommen som medlem!

Möt dina nya kollegor i branschen

Gör som många andra företag och organisationer – bli medlem i Sveriges enda nätverk för professionella telekomanvändare och träffa era kollegor i branschen.

Medlemsansökan

Här kan du ansöka om medlemskap för ditt företag  i Nätverket för Telekomanvändare – NTK.

Om du har några frågor kontakta oss så hjälper vi självklart till.

Uppgifter vi behöver

De uppgifter vi behöver är företagets namn, organisationsnummer, adress och etc fakturaadress samt kontaktuppgifter till två kontaktpersoner.

Företaget eller organisationen blir medlemmar

Tänk på att medlemskapet inte är personligt utan det är företaget eller orgaisationen som blir medlemmar så alla intresserade kollegor är välkomna på nätverksmöten och välkommen att teckna sig för nyhetsbrev och inbjudningar.

Medlems-, och serviceavgift

Medlemsavgiften är 200 kr per år för alla företag och organisationer plus avdragsgill serviceavgift som är baserad på antalet anställda enligt nedan:

  • Organisation med fler än 1 000 anställda 9 800 kr exkl moms
  • Organisation med fler än 200 anställda 5 800 kr exkl moms
  • Organisation med färre än 200 anställda 2 800 kr exkl moms
  • Organisation med 1 anställd 700 kr exkl moms

Fakturering

Fakturering av årsvisa avgifter sker från vårt servicebolag – Enteko Aktiebolag.

Välkommen!

Formulär för medlemsansökan

Medlemsansökan

Vi är ett företag/en organisation med:

10 + 6 =