Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte för NTKs medlemmar

Härmed kallas ni till NTKs årsmöte den 10 april 2018 mellan klockan 14:00-15:00 på The Park, Sveavägen 98, Stockholm. Kan man inte närvara på plats finns möjlighet att deltaga via Skype.

Dagordning och tillhörande dokument har mailats ut i samband med kallelse till registrerade kontaktpersoner. Om du som kontaktperson inte har fått kallelse eller handlingar, kontakta oss.

Anmälan

Anmäl medverkan i årsmötet senast den 4 april 2018 i e-post till vår generalsekreterare Alf Kjeller.

Medlemsmöte och nätverksmöte

I samband med årsmötet kommer vi också att ha ett nätverksmöte mellan 15:00-16:30. Inbjudan kommer separat inom kort.

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och valberedning kommer i separat mail innan årsmötet. För att komma i kontakt med Valberedningen kontakta vår generalsekreterare Alf Kjeller.

Motioner

En medlem har rätt att få ett ärende behandlat på årsmötet (s. k. motion). För att en motion skall behandlas på årsmötet skall motionen vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. Eventuella motioner skickas via e-post till vår generalsekreterare Alf Kjeller.

Telefon & E-post

08-660 09 90
alf[a]telekomanvandare.se

Följ oss på LinkedIn