NYHETER & BLOGG

Avgift för “no show”

Vi vill undvika tomma stolar

Fr o m nätverksmötet i november inför vi en “no show” avgift på våra nätverksmöten

Avgift för “no show”

Från och med vårt kommande nätverksmöte i november inför vi en “no show” avgift på 490 kronor per deltagare från medlemsföretag om man inte kommer trots att man anmält sig eller om man avanmäler sig mindre än 24 timmar innan. Det känns tråkigt men på de senaste nätverksmötena har vi haft ett stort bortfall samma dag. Ibland har vi tackat nej till intresserade med anledning av att det varit fullt och då känns det extra tråkigt. Vi beställer också alltid frukostpaket till alla anmälda och vi vill undvika onödiga kostnader. I kommande inbjudningar kommer det finnas med ett datum för sista avanmälan.

 

Från traditionell kontorstelefoni till Skype – Nätverksmöte 27 september

Headset och laptop. Nya telefonin?

Från traditionell kontorstelefoni till Skype – Nätverksmöte 27 september

På höstens första nätverksmöte 27 september tittar vi på ett case där Pensionsmyndigheten införde Microsoft Lync/Skype för sin kontorstelefoni istället för en mer traditionell KST-lösning.

Vad var bakgrunden till beslutet och hur gick migreringen? Hur blev kostnadsbilden efter bytet? Vad tycker användarna och myndigheten efter att ha haft denna tekniska lösning i ett antal år? Vad gick bra och vad gick mindre bra vid bytet?

Vad är nästa steg och vilka utmaningar finns det idag? Bygger vi som organisationer in oss i tekniska lösningar där vi inte kan kommunicera på ett bra sätt med andra organisationer? Hur ser det ut hos din organisation med kommunikationer med andra?

Innehåll

Pensionsmyndigheten berättar om hur de gick från traditionell kontorstelefoni till Microsoft Lync/Skype. Hur kostnadsbilden förändrades, hur projektet gick samt hur användarna upplevde bytet. I samband med det blir det tid för diskussion.

Agenda

08:30–09:00 Samling, mingel och fika
09:00–09:40 Pedra Herdegen, Pensionsmyndigheten
09:45–09:55 Frågor och diskussion
09:55–10:00 Avslut

Tid och plats

Datum: Onsdag 27 september
Tid: 09:00-10:00 (samling från 08:30)
Plats: The Park, Sveavägen 98, Stockholm, T-bana Rådmansgatan

För dig som inte kan vara på plats finns det möjlighet att vara med via Skype.

Välkommen med din anmälan genom ett mail till vår generalsekreterare Alf Kjeller. Nätverksmötet är till för de på ditt företag som arbetar med telekom så ta gärna med dig några kollegor. Nätverksmötet är gratis för dig som arbetar på ett medlemsföretag, för övriga kostar deltagandet 2 000 kronor.

Sista dag för anmälan är den 22 september. Välkommen!

Påminnelse inbjudan: Telekom i ett paradigmskifte – trender och spaning

Foto: Alf Kjeller

Påminnelse: Telekom i ett paradigmskifte – trender och spaning – Nätverksmöte 1 juni

Begreppet telekommunikation får en helt ny betydelse när marknaden förändras och kundernas efterfrågan på funktionalitet ändras. Vi behöver slakta gamla sanningar samt vad och hur vi har köpt våra kommunikationslösningar tidigare.

Vi har länge pratat om att nu ersätts telefoni av collaboration och då ofta i betydelsen Skype for Business. Och det är nu det händer och är kanske redan är gårdagens nyhet.

Kan det till och med vara så att Skype for Business får läggas i legacy högen?


Innehåll

I det här nätverksmötet tar vi en titt på hur marknaden ser ut idag och vad vi kan förvänta oss inom en 3 till 5 års sikt.

Bertil Nordlund och Jukka Ristijärvi har med sin mycket goda insyn på marknaden, dess aktörer och kunder gjort en sammanställning och analys. I samband med presentation ges möjligheter att diskutera vad det kan betyda för dig som medlem och för den organisation som du representerar.


Agenda

08:30–09:00 Samling, mingel och fika
09:00–09:40 Bertil Nordlund, Knowit och Jukka Ristijärvi, Telemanagement
09:45–09:55 Frågor och diskussion
09:55–10:00 Avslut


Tid och plats

Datum: Torsdag 1 juni
Tid: 09:00-10:00 (samling från 08:30)
Plats: The Park, Sveavägen 98, Stockholm, T-bana Rådmansgatan

För dig som inte kan vara på plats finns det möjlighet att vara med via Skype.


Välkommen med din anmälan genom ett mail till vår generalsekreterare Alf Kjeller via denna länk.

Nätverksmötet är till för de på ditt företag som arbetar med telekom så ta gärna med dig några kollegor. Nätverksmötet är gratis för dig som arbetar på ett medlemsföretag, för övriga kostar deltagandet 2 000 kronor.

Sista dag för anmälan är den 26 maj. Välkommen!

Rapport nätneutralitet

Net neutrality & Quality of Experience

Som vi tidigare berättat om har NTK under en tid med verkat i ett projekt på KTH – Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Projektet, Net neutrality & Quality of Experience,  initierades av wireless@kth med PTS, Ericsson, Telia, Tele2 och Telenor som sponsorer samt NTK som representant för kundperspektivet.

Syftet

Syftet med projektet var att analysera hur reglering av internet för att säkerställa nätneutralitet samtidigt som kvalitet och tillgänglighet för tjänsterna kan säkerställas. Analysen omfattade marknadsanalyser, affärsmodeller och vilka förutsättningar som gavs till operatörerna att tillhandahålla kvalitativa tjänster utan att bryta mot regelverken.

Projektet bedrevs som ett forskningsprojekt där vi som externa parter deltog i ett flertal workshops för att ge input från både leverantörs och konsumentperspektivet.

Vår insats uppskattades

Under projektet publicerades även Berecs reglering av Nätneutralitet. PTS som regleringsmyndigheten representerade EU’s inställning satte en del av ramverket och förutsättningarna.

Att leverantörerna inte vill ha reglering är tydligt eftersom det styr och begränsar möjligheterna att leverera nya tjänster med kreativa affärsmodeller.

NTK’s insats uppskattades för att det gav en praktisk vinkel på frågeställningarna och på vilket sätt begränsningar av ett fritt internet påverkar företag och organisationer.

Resultatet

Det synliga resultatet av projektet blev en doktorsavhandling med titeln ”On the Incorporation of Quality of Experience (QoE) in mobile networks” samt ytterligare några avhandlingar.

Resultatet för NTK är att frågan aktualiseras och att kontaktytorna med bland annat PTS har utvecklats. Som en följd av detta medverkade PTS på NTK’s medlemsmöte i april med temat Nätneutralitet.

 

NTK följer frågan om nätneutralitet

Foto: Alf Kjeller

Ett fritt Internet en av de grundläggande förutsättningarna

Ett fritt Internet och tillgång till våra system i molnet har blivit en av de grundläggande förutsättningarna för att företag och organisationer ska ha möjlighet att fungera.

Regleringsmyndigheten inom EU, Berec har tillsammans med Post-, och Telestyrelsen – PTS och de övriga nationella myndigheterna arbetat fram regleringar för att förhindra diskriminering och trafikstyrning för att säkerställa att ISP’er hanterar detta på rätt sätt.

Samverkan med PTS

I april bjöd NTK in PTS som representerades av Johan Hansson till ett nätverksmöte och seminarium i frågan för att få en bättre insyn i hur regelverket fungerar och att samverka med myndigheten för att driva frågorna framåt. Deltagarna fick en mycket bra genomgång och frågorna var många.

NTK kommer att fortsätta att följa utvecklingen nära även i fortsättningen för att påverka marknaden och på det sättet ge våra medlemsorganisationer förutsättningar för fortsatt digitalisera, effektivisering och innovation.

Vi ser fram emot fortsatt bra samverkan med PTS så att vi tillsammans kan verka för bra förutsättningar för våra medlemmar.

Inbjudan: Telekom i ett paradigmskifte – trender och spaning

Foto: Alf Kjeller

Telekom i ett paradigmskifte – trender och spaning – Nätverksmöte 1 juni

Begreppet telekommunikation får en helt ny betydelse när marknaden förändras och kundernas efterfrågan på funktionalitet ändras. Vi behöver slakta gamla sanningar samt vad och hur vi har köpt våra kommunikationslösningar tidigare.

Vi har länge pratat om att nu ersätts telefoni av collaboration och då ofta i betydelsen Skype for Business. Och det är nu det händer och är kanske redan är gårdagens nyhet.

Kan det till och med vara så att Skype for Business får läggas i legacy högen?


Innehåll

I det här nätverksmötet tar vi en titt på hur marknaden ser ut idag och vad vi kan förvänta oss inom en 3 till 5 års sikt.

Bertil Nordlund och Jukka Ristijärvi har med sin mycket goda insyn på marknaden, dess aktörer och kunder gjort en sammanställning och analys. I samband med presentation ges möjligheter att diskutera vad det kan betyda för dig som medlem och för den organisation som du representerar.


Agenda

08:30–09:00 Samling, mingel och fika
09:00–09:40 Bertil Nordlund, Knowit och Jukka Ristijärvi, Telemanagement
09:45–09:55 Frågor och diskussion
09:55–10:00 Avslut


Tid och plats

Datum: Torsdag 1 juni
Tid: 09:00-10:00 (samling från 08:30)
Plats: The Park, Sveavägen 98, Stockholm, T-bana Rådmansgatan

För dig som inte kan vara på plats finns det möjlighet att vara med via Skype.


Välkommen med din anmälan genom ett mail till vår generalsekreterare Alf Kjeller via denna länk.

Nätverksmötet är till för de på ditt företag som arbetar med telekom så ta gärna med dig några kollegor. Nätverksmötet är gratis för dig som arbetar på ett medlemsföretag, för övriga kostar deltagandet 2 000 kronor.

Sista dag för anmälan är den 26 maj. Välkommen!

Inbjudan: Nätverksmöte 6 april

Kan vi lita på att vi har tillgång till ett fritt nät?

Som användare privat eller professionellt litar vi på att vi har tillgång till ett bra nät och vi blir allt mer beroende av att nå applikationer i molnet.
Men är det självklart att Internet och våra nät är tillgängliga eller finns krafter som vill eller kan påverka negativt? Vilka konsekvenser kan det få om en innehållsleverantör kräver att vi använder en viss operatör? Eller om bara en operatör kan erbjuda en viss tjänst?

PTS, Post-, och Telestyrelsen och Berec har arbetat med frågorna under en tid och nu finns det en ny förordning om reglering av marknaden.

Johan Hansson från PTS konkurrensavdelningen har arbetat med frågorna inom ramen för EU kommer och berättar vad den nya förordningen innebär, vad den vill reglera och hur PTS arbetar med implementeringen.


Tid och plats

Datum: Torsdag 6 april
Tid: 15:00-16:30 (ca)
Plats: The Park, Sveavägen 98, Stockholm

För dig som inte kan vara på plats finns det möjlighet att vara med via Skype.


Välkommen med din anmälan genom ett mail till vår generalsekreterare Alf Kjeller via denna länk.

Nätverksmötet är gratis för dig som arbetar på ett medlemsföretag, för övriga kostar deltagandet 2 000 kronor.

Sista dag för anmälan är den 30 mars. Välkommen!

Inbjudan: Nätverksmöte 8 februari

Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden

  • Vad innebär digitaliseringen?
  • Hur påverkas företag, privatpersoner, offentliga sektorer och övriga samhällsfunktioner av detta?
  • Hur går det för Sverige i jämförelse med andra länder ?

Den pågående digitaliseringen av samhället är det mest omvälvande som hänt sedan industrialiseringen startade.

Sverige ska vara bäst i världen

Sverige har sedan 2012 målet att bli världsledande inom digitalisering och begreppet innefattar idag så mycket mer än telekomtjänster, mobiltelefoner och laptops.

Regeringskansliet tillsatte därför en utredning, Digitaliseringskommissionen, som under åren 2012-2016 haft i uppdrag att främja att det it-politiska målet att Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter nås.


Innehåll

Ann-Sofi Persson-Stenborg gästar NTK och berättar om den omvärldsanalys man genomfört och vilka strategiska områden man föreslagit att regeringen bör arbeta med och de förslag man tagit fram för att nå det uppsatta it-målet.

Ann-Sofi är Kanslichef och Executive Director vid Digitaliseringskommissionen som är en utredning under Näringsdepartementet vid Regeringskansliet.

 

Det här är ett unikt tillfälle att lyssna in vad Digitaliseringskommissionen föreslår för att stärka Sveriges ställning som en ledande nation inom digitala möjligheter.

Kommissionen har haft ett tidsbegränsat projekt och kommer att upplösas efter fullbordat uppdrag.


Agenda

08:30–09:00 Samling, mingel och fika
09:00–09:40 Ann-Sofi Persson-Stenborg, Digitaliseringskommissionen
09:45–09:55 Frågor och diskussion
09:55–10:00 Avslut


Tid och plats

Datum: Onsdag 8 februari
Tid: 08:30-10:00
Plats: The Park, Hälsingegatan 49, Stockholm

För dig som inte kan vara på plats finns det möjlighet att vara med via Skype.


Välkommen med din anmälan genom ett mail till vår generalsekreterare Alf Kjeller via denna länk.

Nätverksmötet är till för de på ditt företag som arbetar med telekom så ta gärna med dig några kollegor.

Sista dag för anmälan är den 1 februari. Välkommen!

Peter Cederwall: Önskelista i jultider

Tiden går fort

Det är fantastiskt hur fort tiden går. Snart är det jul och det känns som att det inte var länge sedan vi var ute och kryssade med segelbåten på semestern. Får hålla med om att tiden går fort när man har roligt.

Julen med allt vad det innebär är ju också en tid då vi kanske har mer önskningar än annars. Barnen önskar att tomtenissarna tillverkar julklappar från deras önskelista i tomtefabriken, många önskar att det blir en vit jul med kanske möjlighet till att få snubbla runt på de nyinköpta löparskidorna. Det är önskningar från det minsta till stora önskemål som fred på jorden.

Byta jultomte

Kommer att tänka på en liten episod för många år sedan när barnen var små och vi tillsammans med våra grannar ville försöka få barnen att tro på jultomten i alla fall ett år till genom att uppfylla deras önskning med en riktig jultomte till julafton.

Vi skulle helt enkelt byta jultomte med varandra. Förberedelserna var minutiösa, inget lämnades åt slumpen, röstläge och dialekt övades in för att minska igenkänningsfaktorn. Tomtemask med tillhörande skägg och tomtedräkt var som hämtade ur en Disney-film, kort sagt, förutsättningarna var de allra bästa för en praktfull tomteinsats.

Julaftonskvällen kom och det var dags att göra entré hos grannfamiljen. Det var på den tiden fortfarande vanligt med kalla vintrar och julafton var inget undantag. Till saken hör att jag är mycket närsynt och har starka glasögon. Kombinationen glasögon, stor temperaturskillnad ute och inne samt tomtemask var inte optimal ur ett imma på glasögon-perspektiv. Under tomtemasken gick faktiskt imman inte bort, snarare tvärtom. Julklappsutdelningen blev minst sagt, improviserad.

Förklaringar som, oj vilken gammal tomte det var i år som knappt kan se eller tomten har nog blivit väldigt kall när han åkt runt på sina renar, kändes mer och mer ihåliga. Tillslut fick jag glänta på masken och försöka fälla upp glasögonen för att inte riskera att något av barnen fick paketet med stekpannan. Det här var faktiskt en punkt vi missade i riskanalysen.

Det var väl ungefär här som barnen förstod att jultomten bodde mycket närmare än borta i tomteland.

Mer konkurrens

Jag vill knyta an till andra önskningar som känns relevanta inom vårt marknadssegment där jag skulle önska att det var mer konkurrens inom vissa områden. Under senare år så är min uppfattning att det blivit sämre konkurrens av lite olika orsaker men ofta i samband företagsförvärv. Det går snabbare för ett företag att köpa upp en konkurrent än vad det tar att skapa och komma igång som en ny aktör på marknaden. Faktorer som gör att det vid vissa tidpunkter kan vara en situation med sämre konkurrens. Dålig konkurrens är sällan bra för oss som upphandlar varor och tjänster inom telefoni och datakom.

Konkurrens är bra, inte bara i ett prisperspektiv utan gynnar också kvalité på produkter och tjänster samt service och support.

Gott samarbetsklimat

Önskar också att fler driftsättningsprojekt drivs i ett gott samarbetsklimat mellan kund och leverantör där vi som kunder ser som en viktig uppgift att vi ska hjälpa leverantören lyckas med driftsättningen. Att driftsättningen lyckas och att den installerade plattformen fungerar bra är ju vi som kund mest gagnade av och vägen dit stavas engagemang, samarbetsvilja, tillsättande av resurser samt god ordning och struktur. Ett väl genomfört driftsättningsprojekt är också en mycket god förutsättning för ett fortsatt bra samarbete mellan kund och leverantör under avtalstiden.

Avslutar med en önskan till alla med en glad och trevlig julhelg och ett gott nytt år!


Peter Cederwall
Medlem 2improve

Jukka Ristijärvi: Har vi ett fritt Internet?

Har vi ett fritt Internet?

Vi är alla beroende av att ha tillgång till applikationer på internet både privat och i arbetet och vi har vant oss vid att det i det närmaste är en självklarhet. Men är det givet att Internet är en fri tillgång? Nu regerar PTS mot att Telia inte behandlar all trafik lika när det tillgång till sociala medier.

Tillgång för innovation och utveckling

EU har konstaterat att tillgång till ett fritt Internet är en tillgång för innovation och utveckling av samhälle och affärer. Vi ser allt mer av affärerna flyttar över till nätet och molnet och det har öppnat upp för nya aktörer att ta sig in på nya marknader. Modeordet för dagen heter digitalisering där även traditionella verksamheter ser möjligheten till effektiviseringar och bättre möjligheter. Digitalisering och tjänster i molnet går hand i hand.

PTS skriver i sitt pressmeddelande att ”Trafikstyrningsåtgärder och diskriminering av trafik kan på sikt leda till att slutanvändares valfrihet begränsas och att innovation och utveckling av nya innehållstjänster hämmas. Det kan också leda till fragmentering av internet vilket på sikt skulle vara negativt för konsumenterna.”

Frågan berör oss alla

Detta beskriver väldigt tydligt riskerna som vi kan se framför oss och varför frågan i högsta grad berör oss alla. Frågorna är komplexa och teknikerna är sofistikerade och samtidigt är regelverken inte helt tydliga och klara.

PTS och BEREC har arbetat med frågorna under en längre tid och vissa frågor har lämnats till myndigheterna att hitta prejudikat kring vilket nu prövas.

Vi fortsätter följa och driva på

  • NTK välkomnar att frågorna prövas så att vi får en bättre reglering kring vad som är tillåtet så att våra medlemmar kan fortsätta att utveckla sina affärer och verksamheter.
  • NTK följer och driver dessa frågor i olika forum i syfte att som enda oberoende nätverk för professionella användare av telekommunikation. I vårt uppdrag från medlemmarna ligger att sprida kunskap samt att påverka marknaden och myndigheter för att med hjälp av effektiv telekommunikation effektivisera och digitalisera.

Jukka Ristijärvi
ordförande NTK

Telefon & E-post

08-660 09 90
alf[a]telekomanvandare.se

Följ oss på LinkedIn