NYHETER & BLOGG

Inbjudan: Nätverksmöte 6 april

Kan vi lita på att vi har tillgång till ett fritt nät?

Som användare privat eller professionellt litar vi på att vi har tillgång till ett bra nät och vi blir allt mer beroende av att nå applikationer i molnet.
Men är det självklart att Internet och våra nät är tillgängliga eller finns krafter som vill eller kan påverka negativt? Vilka konsekvenser kan det få om en innehållsleverantör kräver att vi använder en viss operatör? Eller om bara en operatör kan erbjuda en viss tjänst?

PTS, Post-, och Telestyrelsen och Berec har arbetat med frågorna under en tid och nu finns det en ny förordning om reglering av marknaden.

Johan Hansson från PTS konkurrensavdelningen har arbetat med frågorna inom ramen för EU kommer och berättar vad den nya förordningen innebär, vad den vill reglera och hur PTS arbetar med implementeringen.


Tid och plats

Datum: Torsdag 6 april
Tid: 15:00-16:30 (ca)
Plats: The Park, Sveavägen 98, Stockholm

För dig som inte kan vara på plats finns det möjlighet att vara med via Skype.


Välkommen med din anmälan genom ett mail till vår generalsekreterare Alf Kjeller via denna länk.

Nätverksmötet är gratis för dig som arbetar på ett medlemsföretag, för övriga kostar deltagandet 2 000 kronor.

Sista dag för anmälan är den 30 mars. Välkommen!

Inbjudan: Nätverksmöte 8 februari

Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden

  • Vad innebär digitaliseringen?
  • Hur påverkas företag, privatpersoner, offentliga sektorer och övriga samhällsfunktioner av detta?
  • Hur går det för Sverige i jämförelse med andra länder ?

Den pågående digitaliseringen av samhället är det mest omvälvande som hänt sedan industrialiseringen startade.

Sverige ska vara bäst i världen

Sverige har sedan 2012 målet att bli världsledande inom digitalisering och begreppet innefattar idag så mycket mer än telekomtjänster, mobiltelefoner och laptops.

Regeringskansliet tillsatte därför en utredning, Digitaliseringskommissionen, som under åren 2012-2016 haft i uppdrag att främja att det it-politiska målet att Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter nås.


Innehåll

Ann-Sofi Persson-Stenborg gästar NTK och berättar om den omvärldsanalys man genomfört och vilka strategiska områden man föreslagit att regeringen bör arbeta med och de förslag man tagit fram för att nå det uppsatta it-målet.

Ann-Sofi är Kanslichef och Executive Director vid Digitaliseringskommissionen som är en utredning under Näringsdepartementet vid Regeringskansliet.

 

Det här är ett unikt tillfälle att lyssna in vad Digitaliseringskommissionen föreslår för att stärka Sveriges ställning som en ledande nation inom digitala möjligheter.

Kommissionen har haft ett tidsbegränsat projekt och kommer att upplösas efter fullbordat uppdrag.


Agenda

08:30–09:00 Samling, mingel och fika
09:00–09:40 Ann-Sofi Persson-Stenborg, Digitaliseringskommissionen
09:45–09:55 Frågor och diskussion
09:55–10:00 Avslut


Tid och plats

Datum: Onsdag 8 februari
Tid: 08:30-10:00
Plats: The Park, Hälsingegatan 49, Stockholm

För dig som inte kan vara på plats finns det möjlighet att vara med via Skype.


Välkommen med din anmälan genom ett mail till vår generalsekreterare Alf Kjeller via denna länk.

Nätverksmötet är till för de på ditt företag som arbetar med telekom så ta gärna med dig några kollegor.

Sista dag för anmälan är den 1 februari. Välkommen!

Peter Cederwall: Önskelista i jultider

Tiden går fort

Det är fantastiskt hur fort tiden går. Snart är det jul och det känns som att det inte var länge sedan vi var ute och kryssade med segelbåten på semestern. Får hålla med om att tiden går fort när man har roligt.

Julen med allt vad det innebär är ju också en tid då vi kanske har mer önskningar än annars. Barnen önskar att tomtenissarna tillverkar julklappar från deras önskelista i tomtefabriken, många önskar att det blir en vit jul med kanske möjlighet till att få snubbla runt på de nyinköpta löparskidorna. Det är önskningar från det minsta till stora önskemål som fred på jorden.

Byta jultomte

Kommer att tänka på en liten episod för många år sedan när barnen var små och vi tillsammans med våra grannar ville försöka få barnen att tro på jultomten i alla fall ett år till genom att uppfylla deras önskning med en riktig jultomte till julafton.

Vi skulle helt enkelt byta jultomte med varandra. Förberedelserna var minutiösa, inget lämnades åt slumpen, röstläge och dialekt övades in för att minska igenkänningsfaktorn. Tomtemask med tillhörande skägg och tomtedräkt var som hämtade ur en Disney-film, kort sagt, förutsättningarna var de allra bästa för en praktfull tomteinsats.

Julaftonskvällen kom och det var dags att göra entré hos grannfamiljen. Det var på den tiden fortfarande vanligt med kalla vintrar och julafton var inget undantag. Till saken hör att jag är mycket närsynt och har starka glasögon. Kombinationen glasögon, stor temperaturskillnad ute och inne samt tomtemask var inte optimal ur ett imma på glasögon-perspektiv. Under tomtemasken gick faktiskt imman inte bort, snarare tvärtom. Julklappsutdelningen blev minst sagt, improviserad.

Förklaringar som, oj vilken gammal tomte det var i år som knappt kan se eller tomten har nog blivit väldigt kall när han åkt runt på sina renar, kändes mer och mer ihåliga. Tillslut fick jag glänta på masken och försöka fälla upp glasögonen för att inte riskera att något av barnen fick paketet med stekpannan. Det här var faktiskt en punkt vi missade i riskanalysen.

Det var väl ungefär här som barnen förstod att jultomten bodde mycket närmare än borta i tomteland.

Mer konkurrens

Jag vill knyta an till andra önskningar som känns relevanta inom vårt marknadssegment där jag skulle önska att det var mer konkurrens inom vissa områden. Under senare år så är min uppfattning att det blivit sämre konkurrens av lite olika orsaker men ofta i samband företagsförvärv. Det går snabbare för ett företag att köpa upp en konkurrent än vad det tar att skapa och komma igång som en ny aktör på marknaden. Faktorer som gör att det vid vissa tidpunkter kan vara en situation med sämre konkurrens. Dålig konkurrens är sällan bra för oss som upphandlar varor och tjänster inom telefoni och datakom.

Konkurrens är bra, inte bara i ett prisperspektiv utan gynnar också kvalité på produkter och tjänster samt service och support.

Gott samarbetsklimat

Önskar också att fler driftsättningsprojekt drivs i ett gott samarbetsklimat mellan kund och leverantör där vi som kunder ser som en viktig uppgift att vi ska hjälpa leverantören lyckas med driftsättningen. Att driftsättningen lyckas och att den installerade plattformen fungerar bra är ju vi som kund mest gagnade av och vägen dit stavas engagemang, samarbetsvilja, tillsättande av resurser samt god ordning och struktur. Ett väl genomfört driftsättningsprojekt är också en mycket god förutsättning för ett fortsatt bra samarbete mellan kund och leverantör under avtalstiden.

Avslutar med en önskan till alla med en glad och trevlig julhelg och ett gott nytt år!


Peter Cederwall
Medlem 2improve

Jukka Ristijärvi: Har vi ett fritt Internet?

Har vi ett fritt Internet?

Vi är alla beroende av att ha tillgång till applikationer på internet både privat och i arbetet och vi har vant oss vid att det i det närmaste är en självklarhet. Men är det givet att Internet är en fri tillgång? Nu regerar PTS mot att Telia inte behandlar all trafik lika när det tillgång till sociala medier.

Tillgång för innovation och utveckling

EU har konstaterat att tillgång till ett fritt Internet är en tillgång för innovation och utveckling av samhälle och affärer. Vi ser allt mer av affärerna flyttar över till nätet och molnet och det har öppnat upp för nya aktörer att ta sig in på nya marknader. Modeordet för dagen heter digitalisering där även traditionella verksamheter ser möjligheten till effektiviseringar och bättre möjligheter. Digitalisering och tjänster i molnet går hand i hand.

PTS skriver i sitt pressmeddelande att ”Trafikstyrningsåtgärder och diskriminering av trafik kan på sikt leda till att slutanvändares valfrihet begränsas och att innovation och utveckling av nya innehållstjänster hämmas. Det kan också leda till fragmentering av internet vilket på sikt skulle vara negativt för konsumenterna.”

Frågan berör oss alla

Detta beskriver väldigt tydligt riskerna som vi kan se framför oss och varför frågan i högsta grad berör oss alla. Frågorna är komplexa och teknikerna är sofistikerade och samtidigt är regelverken inte helt tydliga och klara.

PTS och BEREC har arbetat med frågorna under en längre tid och vissa frågor har lämnats till myndigheterna att hitta prejudikat kring vilket nu prövas.

Vi fortsätter följa och driva på

  • NTK välkomnar att frågorna prövas så att vi får en bättre reglering kring vad som är tillåtet så att våra medlemmar kan fortsätta att utveckla sina affärer och verksamheter.
  • NTK följer och driver dessa frågor i olika forum i syfte att som enda oberoende nätverk för professionella användare av telekommunikation. I vårt uppdrag från medlemmarna ligger att sprida kunskap samt att påverka marknaden och myndigheter för att med hjälp av effektiv telekommunikation effektivisera och digitalisera.

Jukka Ristijärvi
ordförande NTK

Påminnelse: Nätverksmöte 24 november

Using modern smartphone in office

Påminnelse till dig som inte redan anmält dig:

Inomhustäckning: Dagens utmaningar och framtidens lösningar

Vi kan i media läsa om problemen med den bristande inomhustäckning i nya bostäder. Bostadsutvecklingen går mot mer hållbara och energisnåla lösningar vilket nu kolliderat med den mobila utvecklingen.

Fönster innehållande metallskikt håller dom mobila signalerna ute och att i dagens högteknologiska samhälle inte kunna använda modern teknik i våra moderna bostäder är ett problem.

Så hur ska byggbolaget bibehålla den hållbara bostadsutvecklingen samtidigt som operatörerna ska kunna möjliggöra mobil kommunikation för det medborgare och den teknologi som önskar flytta in i våra moderna bostäder?


Innehåll

Pass 1: “Smarta hem”

Skanska är ett av Sveriges största byggbolag. Verksamheten är uppdelad i fyra olika grenar varav en är Bostadsutveckling.

I början av 2015 gick Ericsson ut med ett pressmedelande ”Skanska and Ericsson partner to make environmentally-smart buildings smarter with Radio Dot System”.

Anna-Carin Busk jobbar med Projektledning Produktutveckling på Skanska och kommer tillsammans med Tomas Moström, Utvecklingschef berätta om Skanskas resa och vad som har hänt under det, nästan två år som gått sedan samarbetet mellan Skanska och Ericsson offentliggjordes.

  • Hur ser Skanska på den teknologi som vill flytta in i våra bostäder?
  • Vilka problem är det man önskar lösa och vilka utmaningar har man?

I början på året så berättade Skanska för P4 Västmanland om ett pilotprojekt på Kungsholmen som snart skulle till att utvärderas.

Vilka slutsatser har man kunnat dra av pilotprojektet och hur ser Skanska på framtiden?

Pass 2 “Operatörens ansvar”

Det har varit mycket fokus på byggbolagen i frågan om inomhustäckning. Det är ju trots allt bostäderna som har utvecklats till att stänga ute signalerna och det kan man väl inte beskylla operatörerna för?

Men vad gör då en operatör för att möta byggbolagen och nyinflyttade hyresgäster som även är operatörens kund?

Håkan Andersson, Manager Radio på Telenor kommer och berättar om det samarbete man har med bl a Skanska och även andra operatörer på marknaden.

Finns det idag lösningar på problematiken med inomhustäckningen Hur ser framtiden ut? Är WiFi Calling nästa steg?


Agenda

08:00–08:30  Samling, mingel och fika
08:30–08:40  Välkommen och inledning
08:40–09:10  Pass 1: ”Smarta hem”
09:10–09:20  Paus och fortsatt mingel
09:20–09:45  Pass 2: ”Operatörens ansvar”
09:45–09:55  Frågor och diskussion
09:55–10:00  Avslut


Datum: Torsdag 24 november
Tid: 08:00-10:00
Plats: Pensionsmyndigheten, Hornsgatan 168, Stockholm

För dig som inte kan vara på plats finns det möjlighet att vara med via videokonferens.


Välkommen med din anmälan genom ett mail till vår generalsekreterare Alf Kjeller via denna länk.

Nätverksmötet är till för de på ditt företag som arbetar med telekom så ta gärna med dig några kollegor.

Sista dag för anmälan är den 17 november. Välkommen!

Avenki och B3IT nya medlemmar

avenkib3it

Välkomna som medlemmar

Vi välkomnar två nya medlemsföretag i NTK – Avenki och B3IT Connect.

Inbjudan: Nätverksmöte 24 november

Inomhustäckning: Dagens utmaningar och framtidens lösningar

Vi kan i media läsa om problemen med den bristande inomhustäckning i nya bostäder. Bostadsutvecklingen går mot mer hållbara och energisnåla lösningar vilket nu kolliderat med den mobila utvecklingen.

Fönster innehållande metallskikt håller dom mobila signalerna ute och att i dagens högteknologiska samhälle inte kunna använda modern teknik i våra moderna bostäder är ett problem.

Så hur ska byggbolaget bibehålla den hållbara bostadsutvecklingen samtidigt som operatörerna ska kunna möjliggöra mobil kommunikation för det medborgare och den teknologi som önskar flytta in i våra moderna bostäder?


Innehåll

Pass 1: “Smarta hem”

Skanska är ett av Sveriges största byggbolag. Verksamheten är uppdelad i fyra olika grenar varav en är Bostadsutveckling.

I början av 2015 gick Ericsson ut med ett pressmedelande ”Skanska and Ericsson partner to make environmentally-smart buildings smarter with Radio Dot System”.

Anna-Carin Busk jobbar med Projektledning Produktutveckling på Skanska och kommer tillsammans med Tomas Moström, Utvecklingschef berätta om Skanskas resa och vad som har hänt under det, nästan två år som gått sedan samarbetet mellan Skanska och Ericsson offentliggjordes.

  • Hur ser Skanska på den teknologi som vill flytta in i våra bostäder?
  • Vilka problem är det man önskar lösa och vilka utmaningar har man?

I början på året så berättade Skanska för P4 Västmanland om ett pilotprojekt på Kungsholmen som snart skulle till att utvärderas.

Vilka slutsatser har man kunnat dra av pilotprojektet och hur ser Skanska på framtiden?

Pass 2 “Operatörens ansvar”

Det har varit mycket fokus på byggbolagen i frågan om inomhustäckning. Det är ju trots allt bostäderna som har utvecklats till att stänga ute signalerna och det kan man väl inte beskylla operatörerna för?

Men vad gör då en operatör för att möta byggbolagen och nyinflyttade hyresgäster som även är operatörens kund?

Håkan Andersson, Manager Radio på Telenor kommer och berättar om det samarbete man har med bl a Skanska och även andra operatörer på marknaden.

Finns det idag lösningar på problematiken med inomhustäckningen Hur ser framtiden ut? Är WiFi Calling nästa steg?


Agenda

08:00–08:30  Samling, mingel och fika
08:30–08:40  Välkommen och inledning
08:40–09:10  Pass 1: ”Smarta hem”
09:10–09:20  Paus och fortsatt mingel
09:20–09:45  Pass 2: ”Operatörens ansvar”
09:45–09:55  Frågor och diskussion
09:55–10:00  Avslut


Datum: Torsdag 24 november
Tid: 08:00-10:00
Plats: Pensionsmyndigheten, Hornsgatan 168, Stockholm

För dig som inte kan vara på plats finns det möjlighet att vara med via videokonferens.


Välkommen med din anmälan genom ett mail till vår generalsekreterare Alf Kjeller via denna länk.

Nätverksmötet är till för de på ditt företag som arbetar med telekom så ta gärna med dig några kollegor.

Sista dag för anmälan är den 17 november. Välkommen!

Följ vår företagssida på LinkedIn

Bild nyhet Linkedin

Följ vår företagssida

Du vet väl att vi finns på LinkedIn? Om du inte är här på hemsidan så ofta kanske det är bekvämare att få informationen på LinkedIn istället. Följ vår företagssida och du missar inget. Välkommen!

 

Förvaltning – nätverksmötet 19 september

160919-ntk-natverks-och-styrelsemote-7-600x

Foto: Alf Kjeller

Med förvaltning på agendan

Höstens första nätverksmöte ägde rum den 19 september och det var två ämnen inom förvaltning som stod på agendan.

160919-ntk-natverks-och-styrelsemote-10-600x450

Foto: Alf Kjeller

“Bra och effektiva supporttjänster”

Först ut var Stefan Westling, Peab Support och Jerry Nilsson, ledamot i NTKs styrelse och till vardags på Call Center management med ämnet “Bra och effektiva supporttjänster”. De pratade om resan Peab gjort med att utveckla sitt IT kundstöd till att gå från HelpDesk till Kundstöd och från IT-support till Shared Servicecenter. En resa kantad med utmaningar som tagit några år.

Praktiska tips

Stefan och Jerry levererade en hel massa bra praktiska konkreta tips och det blev många intressanta diskussioner bland oss på plats. Ett bra pass med många bra tips och idéer. Bra och effektiva supporttjänster är helt klart ett ämne som intresserar många.

Det finns många “Helpdeskar/Servicedeskar” som skulle kunna utvecklas där ute och gå från att bara vara ett “costcenter” till att vara ett riktigt Shared Servicecenter och en central del i företaget.

160919-ntk-natverks-och-styrelsemote-12-600x386

Foto: Alf Kjeller

“Vi hjälper leverantören att lyckas”

Andra talare på plats var också en ledamot i NTKs styrelse – Kent Sävåsen, tillvardags på 2improve, vars ämne var “Vi hjälper leverantören att lyckas”. Kenta belyste med konkreta exempel på hur vi som kunder skulle kunna få ut mer av de leverantörer vi har om vi istället för att försöka “sätta dit dem” istället hjälper dem att lyckas.

Kenta kom även han med många praktiska tips och erfarenheter från både offentlig förvaltning och privata företag.

Bra relationer

En av frågeställningen Kenta resonerade kring var “är alla leverantörer lika dåliga eller lika bra?” Det blev även här många diskussioner och det jag konstaterade utifrån diskussionerna var att det skiljer sig nog egentligen inte så mycket mellan olika leverantörer. Det som kanske skiljer sig är snarare vilken relation man har med sina leverantörer.

Ordning och reda och att man jobbar mot samma mål och efter gemensamma spelregler är troligen den bästa förutsättningen för ett bra samarbete. Ett annat ämne som kom upp var också hur det fungerar vid upphandlingar. Har vi rätt förväntningar på varandra från början? Ett ämne som vi säkert kommer återkomma till.

Tack

Tack alla som kom och bidrog till att höstens första nätverksmöte blev så lyckat och tack Pedra HerdegenPensionsmyndigheten för att vi fick vara “hos dig”.Om du är intresserad av de bilder som Stefan & Jerry resp Kenta visade eller vill komma i kontakt med någon av dem så skicka oss gärna ett mail.

Nästa nätverksmöte

Nästa nätverksmöte blir 17 november och temat kommer vara kring inomhustäckning och hur man arbetar med mobil täckning i energitäta hus. Inbjudan och information kommer här på webben inom kort.

Jukka Ristijärvi: Hur påverkar de nya regelverken kring nätneutralitet företag och organisationer i Sverige?

Network switch and ethernet cables,Data Center Concept.

Nätneutralitet

Begreppet nätneutralitet bygger på principen att all internettrafik ska behandlas likvärdigt oavsett avsändare, mottagare, plattform eller innehåll. Nätneutralitet omfattar också transparensaspekter avseende bl.a. operatörernas trafikhantering och avtal gentemot slutkunder.

Att vi är allt mer beroende av tillgång till Internet är väl inget som ha undgått någon av oss. I alla organisationer oavsett privat eller offentlig lägger vi allt mer av våra applikationer i någon form av molntjänst och som vi når via Internet och ofta via mobila appar.

Allt mer ser vi det som självklarhet eller kanske till och med en fri nyttighet att har en bra uppkoppling när helst vi behöver och gärna att det ska vara billigt.

Tillgång till applikationer – ingen självklarhet

Men är det självklart att det är så eller kommer att vara så i framtiden? I grunden är det ju så att vi som konsumenter vill ha tillgång till ett nät och kunna accessa applikationer och innehållsleverantörer ska kunna leverera oberoende av vilken teknik eller kapacitet som finns tillgänglig.

Men vad händer om några dominerande aktörer kommer överens om att viss trafik t ex sociala medier har prioritet framför nyttotrafiken? Eller om musikstreaming är ”gratis” och äter upp all bandbredd så att annan trafik inte får plats? Eller att vissa innehållsleverantörer, som kanske betalar mer prioriteras framför de som jag behöver nå?

Nytt regelverk

Man kan spela upp ett antal riskscenarios men som vanligt är det viktigt att vi som konsumentgruppen företag och organisationer har insikt och är förberedda på vad detta kan ha för påverkan och vilka möjligheter som finns.

Regleringsmyndigheterna inom EU och i form av PTS i Sverige har arbetat med frågorna under lång tid och nu under 2016 har det kommit en ny reglering som tar sikte på dessa frågor i en allt mer komplex miljö.

NTK bjuder in

NTK kommer att bjuda in PTS för en presentation där de berättar om vad den nya reglering innebär och hur de ser på frågorna. Vi kommer då att ha möjlighet att diskutera ämnet djupare.

Tema höst och vinter

Vi kommer att ha detta som ett återkommande tema under hösten och vintern för att skapa mer insikt och erfarenhet samt att driva debatten framåt.


Jukka RistijärviJukka R 100
Ordförande NTK
VD Telemanagement

Telefon & E-post

08-660 09 90
alf[a]telekomanvandare.se

Följ oss på LinkedIn