NYHETER & BLOGG

Inbjudan: Från Skype till Teams – nätverksmöte 22 februari

Nya möjligheter med Intelligent Communication

Välkommen till årets första nätverksmöte med NTK!

I höstas var Pedra Herdegen från Pensionsmyndigheten på ett nätverksmöte för att prata om hur de gick från traditionell kontorstelefoni till Microsoft Lync/Skype.

Nu förändrar Microsoft Skype for Business Online genom att flytta in funktionaliteten i Microsoft Teams.

Vilka nya möjligheter ger den integrationen? Hur kan vi tänka framåt med vår kommunikationsstrategi? Vad händer med vår befintliga Skype for Business installation?

Innehåll

Robert Carlsson, Tekniskt affärsstöd för Skype/Teams på Microsoft besöker oss och går igenom den förändring som de gör i Skype for Business samt Microsoft Teams.

Robert kommer visa hur det ser ut i praktiken och kommer dessutom gå igenom hur roadmappen ser ut framöver.

Agenda

08:30–09:00 Samling, mingel och fika
09:00–09:40 Robert Carlsson, Microsoft
09:45–09:55 Frågor och diskussion
09:55–10:00 Avslut

Tid och plats

Datum: Torsdag 22 februari
Tid: 09:00-10:00 (samling från 08:30)
Plats: The Park, Sveavägen 98, Stockholm, T-bana Rådmansgatan

För dig som inte kan vara på plats finns det möjlighet att vara med via Skype.


Välkommen med din anmälan genom ett mail till vår generalsekreterare Alf Kjeller via denna länk.

Nätverksmötet är till för de på ditt företag som arbetar med telekom så ta gärna med dig några kollegor.

Nätverksmötet är gratis för dig som arbetar på ett medlemsföretag, men om du anmält dig och inte dyker upp, blir det en “no-show” avgift på 490 kr om du inte avanmält dig senast 24 timmar innan.

Om du inte tillhör ett medlemsföretag är du också välkommen, men då kostar nätverksmötet 2 000 kronor.

 

Sista dag för anmälan är den 19 februari. Välkommen!

Extra föreningsmöte 30 november

NTK har extra föreningsmöte 30 november

NTK har extra föreningsmöte 30 november

Kallelse

Härmed kallas ni till ett extra föreningsmöte med NTK den 30 november 2017 mellan klockan 10:00-10:30 på The Park, Sveavägen 98, Stockholm.

Kan man inte närvara på plats finns möjlighet att deltaga via telefon.

Mötet sker i direkt anslutning till nätverksmötet samma dag. Dock i en annan lokal.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
 4. Val av en justeringsman och protokollförare
 5. Prövning av om extra föreningsmötet blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om ändrade medlemsavgifter från 2018
 7. Mötet avslutas

Förslag om ändrade medlemsavgifter från 2018

NTK har ett mycket begränsat ekonomiskt utrymme för verksamheten vilket i viss mån begränsar de ambitioner och aktiviteter som har planerats.

De besparingsåtgärder som har genomförts täcker inte fullt ut minskande medlemsintäkter.

Medlemsavgifterna i NTK har varit oförändrade sedan ett 10-tal år varför styrelsen föreslår en justering av serviceavgifterna från 2018. För att de ska vara giltiga från och med 2018 kallar styrelsen till en extra föreningsmöte den 30 november 2017.

Förslag till beslut

Nuvarande avgiftsstruktur

Avgift per helår:
Medlemsavgiften är 200 kr för alla företag och organisationer plus avdragsgill serviceavgift som är baserad på antalet anställda enligt nedan:

 • Organisation med fler än 1 000 anställda 9 800 kr exkl moms
 • Organisation med fler än 200 anställda 4 800 kr exkl moms
 • Organisation med färre än 200 anställda 1 800 kr exkl moms
 • Organisation med 1 anställd 700 kr exkl moms

Förslag till nya serviceavgifter från 2018

Avgift per helår:
Medlemsavgiften är 200 kr för alla företag och organisationer plus avdragsgill serviceavgift som är baserad på antalet anställda enligt nedan:

 • Organisation med fler än 1 000 anställda 9 800 kr exkl moms
 • Organisation med fler än 200 anställda 5 800 kr exkl moms
 • Organisation med färre än 200 anställda 2 800 kr exkl moms
 • Organisation med 1 anställd 700 kr exkl moms

Välkommen!

På uppdrag av NTKs styrelse
Alf Kjeller

GDPR och voice – Nätverksmöte 30 november

Vad betyder GDPR för voice och andra telekom lösningar?

General Data Protection Regulation – GDPR – träder i kraft i maj 2018.

Nya dataskyddsregler – vad betyder GDPR för voice och telekomlösningar?

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) gälla i samtliga EU:s medlemsländer. Lagen ställer strängare krav på hantering av personuppgifter än vad vår nuvarande lagstiftning gör.

Myndigheter, företag och organisationer har fram till den 25 maj nästa år att anpassa sina processer, rutiner, avtal mm efter de nya kraven.

GDPR ställer också krav på IT-systems tekniska utformning (sk privacy by design). Brister i uppfyllelse av de nya reglerna kan ge upphov till höga böter, upp till 4% av koncernens globala omsättning.

Innehåll

Under seminariet beskrivs övergripande den nya dataskyddsförordningen. Särskilt behandlas frågor om vad de nya reglerna innebär för voicefunktionalitet och andra telekommunikationslösningar.

Pernilla Norman, advokat med lång erfarenhet av juridiken kring IT och telekommunikation. Pernilla är en uppskattad föreläsare på såväl kurser och seminarier som på universitet.

Advokat Pernilla Norman

Seminariet leds av Pernilla Norman, advokat med lång erfarenhet av juridiken kring IT och telekommunikation. Pernilla är en uppskattad föreläsare på såväl kurser och seminarier som på universitet.

Vid sidan av advokatyrket forskar Pernilla i EU-rätt på Stockholms universitet. Hon har också skrivit ett antal böcker och artiklar, främst om upphandling och avtalsreglering  av IT och telekommunikation.

Agenda

08:30–09:00 Samling, mingel och fika
09:00–09:40 Pernilla Norman, advokat
09:45–09:55 Frågor och diskussion
09:55–10:00 Avslut

Tid och plats

Datum: Torsdag 30 november
Tid: 09:00-10:00 (samling från 08:30)
Plats: The Park, Sveavägen 98, Stockholm, T-bana Rådmansgatan

För dig som inte kan vara på plats finns det möjlighet att vara med via Skype.

Nätverksmötet är gratis för dig som arbetar på ett medlemsföretag, men om du anmält dig och inte dyker upp, blir det en “no-show” avgift på 490 kr om du inte avanmäler dig senast 24 timmar innan.

Om du inte tillhör ett medlemsföretag är du också välkommen, men då kostar nätverksmötet 2 000 kronor.

Efter nätverksmötet kommer föreningen hålla ett extra medlemsmöte/årsmöte. Separat inbjudan kommer till medlemsföretagens kontaktperson.

Sista dag för anmälan är den 27 november. Välkommen!

Vilka ämnen du skulle vilja se framöver?

Foto: Alf Kjeller

Vad vill du se under 2018?

Styrelsen håller som bäst på att planera för kommande nätverksmöten under 2018. Vilka ämnen du skulle vilja se framöver hos NTK?

NTK har under det sista verksamhetsåret arrangerat ett antal nätverksmöten på olika aktuella teman. Det har varit framtidsspaningar, föreläsningar från PTS om Nätneutralitet, Digitaliseringskommissionen har berättat om hur Sverige ska ta ledningen i digital utveckling, Pensionsmyndigheten visade exempel på hur man går från traditionell kontorstelefoni till Skype. Vi har även berört frågan om vi fortsatt kan räkna med fri tillgång till internet och en rad andra spännande ämnen.

Nästa nätverksmöte den 30 november tar upp frågorna runt GDPR med bäring på Voice och kommunikation. Du som besökt något av våra nätverksmöten eller tänker gå på något av det som kommer framöver – vilka ämnen skulle du tycka det vara intressant att höra mera om?

Sänd oss gärna dina synpunkter så försöker vi se på möjligheten att arrangera något som flertalet har intresse av framöver.

Tack för att du tog dig tid och väl mött framöver!

Avgift för “no show”

Vi vill undvika tomma stolar

Fr o m nätverksmötet i november inför vi en “no show” avgift på våra nätverksmöten

Avgift för “no show”

Från och med vårt kommande nätverksmöte i november inför vi en “no show” avgift på 490 kronor per deltagare från medlemsföretag om man inte kommer trots att man anmält sig eller om man avanmäler sig mindre än 24 timmar innan. Det känns tråkigt men på de senaste nätverksmötena har vi haft ett stort bortfall samma dag. Ibland har vi tackat nej till intresserade med anledning av att det varit fullt och då känns det extra tråkigt. Vi beställer också alltid frukostpaket till alla anmälda och vi vill undvika onödiga kostnader. I kommande inbjudningar kommer det finnas med ett datum för sista avanmälan.

 

Från traditionell kontorstelefoni till Skype – Nätverksmöte 27 september

Headset och laptop. Nya telefonin?

Från traditionell kontorstelefoni till Skype – Nätverksmöte 27 september

På höstens första nätverksmöte 27 september tittar vi på ett case där Pensionsmyndigheten införde Microsoft Lync/Skype för sin kontorstelefoni istället för en mer traditionell KST-lösning.

Vad var bakgrunden till beslutet och hur gick migreringen? Hur blev kostnadsbilden efter bytet? Vad tycker användarna och myndigheten efter att ha haft denna tekniska lösning i ett antal år? Vad gick bra och vad gick mindre bra vid bytet?

Vad är nästa steg och vilka utmaningar finns det idag? Bygger vi som organisationer in oss i tekniska lösningar där vi inte kan kommunicera på ett bra sätt med andra organisationer? Hur ser det ut hos din organisation med kommunikationer med andra?

Innehåll

Pensionsmyndigheten berättar om hur de gick från traditionell kontorstelefoni till Microsoft Lync/Skype. Hur kostnadsbilden förändrades, hur projektet gick samt hur användarna upplevde bytet. I samband med det blir det tid för diskussion.

Agenda

08:30–09:00 Samling, mingel och fika
09:00–09:40 Pedra Herdegen, Pensionsmyndigheten
09:45–09:55 Frågor och diskussion
09:55–10:00 Avslut

Tid och plats

Datum: Onsdag 27 september
Tid: 09:00-10:00 (samling från 08:30)
Plats: The Park, Sveavägen 98, Stockholm, T-bana Rådmansgatan

För dig som inte kan vara på plats finns det möjlighet att vara med via Skype.

Välkommen med din anmälan genom ett mail till vår generalsekreterare Alf Kjeller. Nätverksmötet är till för de på ditt företag som arbetar med telekom så ta gärna med dig några kollegor. Nätverksmötet är gratis för dig som arbetar på ett medlemsföretag, för övriga kostar deltagandet 2 000 kronor.

Sista dag för anmälan är den 22 september. Välkommen!

Påminnelse inbjudan: Telekom i ett paradigmskifte – trender och spaning

Foto: Alf Kjeller

Påminnelse: Telekom i ett paradigmskifte – trender och spaning – Nätverksmöte 1 juni

Begreppet telekommunikation får en helt ny betydelse när marknaden förändras och kundernas efterfrågan på funktionalitet ändras. Vi behöver slakta gamla sanningar samt vad och hur vi har köpt våra kommunikationslösningar tidigare.

Vi har länge pratat om att nu ersätts telefoni av collaboration och då ofta i betydelsen Skype for Business. Och det är nu det händer och är kanske redan är gårdagens nyhet.

Kan det till och med vara så att Skype for Business får läggas i legacy högen?


Innehåll

I det här nätverksmötet tar vi en titt på hur marknaden ser ut idag och vad vi kan förvänta oss inom en 3 till 5 års sikt.

Bertil Nordlund och Jukka Ristijärvi har med sin mycket goda insyn på marknaden, dess aktörer och kunder gjort en sammanställning och analys. I samband med presentation ges möjligheter att diskutera vad det kan betyda för dig som medlem och för den organisation som du representerar.


Agenda

08:30–09:00 Samling, mingel och fika
09:00–09:40 Bertil Nordlund, Knowit och Jukka Ristijärvi, Telemanagement
09:45–09:55 Frågor och diskussion
09:55–10:00 Avslut


Tid och plats

Datum: Torsdag 1 juni
Tid: 09:00-10:00 (samling från 08:30)
Plats: The Park, Sveavägen 98, Stockholm, T-bana Rådmansgatan

För dig som inte kan vara på plats finns det möjlighet att vara med via Skype.


Välkommen med din anmälan genom ett mail till vår generalsekreterare Alf Kjeller via denna länk.

Nätverksmötet är till för de på ditt företag som arbetar med telekom så ta gärna med dig några kollegor. Nätverksmötet är gratis för dig som arbetar på ett medlemsföretag, för övriga kostar deltagandet 2 000 kronor.

Sista dag för anmälan är den 26 maj. Välkommen!

Rapport nätneutralitet

Net neutrality & Quality of Experience

Som vi tidigare berättat om har NTK under en tid med verkat i ett projekt på KTH – Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Projektet, Net neutrality & Quality of Experience,  initierades av wireless@kth med PTS, Ericsson, Telia, Tele2 och Telenor som sponsorer samt NTK som representant för kundperspektivet.

Syftet

Syftet med projektet var att analysera hur reglering av internet för att säkerställa nätneutralitet samtidigt som kvalitet och tillgänglighet för tjänsterna kan säkerställas. Analysen omfattade marknadsanalyser, affärsmodeller och vilka förutsättningar som gavs till operatörerna att tillhandahålla kvalitativa tjänster utan att bryta mot regelverken.

Projektet bedrevs som ett forskningsprojekt där vi som externa parter deltog i ett flertal workshops för att ge input från både leverantörs och konsumentperspektivet.

Vår insats uppskattades

Under projektet publicerades även Berecs reglering av Nätneutralitet. PTS som regleringsmyndigheten representerade EU’s inställning satte en del av ramverket och förutsättningarna.

Att leverantörerna inte vill ha reglering är tydligt eftersom det styr och begränsar möjligheterna att leverera nya tjänster med kreativa affärsmodeller.

NTK’s insats uppskattades för att det gav en praktisk vinkel på frågeställningarna och på vilket sätt begränsningar av ett fritt internet påverkar företag och organisationer.

Resultatet

Det synliga resultatet av projektet blev en doktorsavhandling med titeln ”On the Incorporation of Quality of Experience (QoE) in mobile networks” samt ytterligare några avhandlingar.

Resultatet för NTK är att frågan aktualiseras och att kontaktytorna med bland annat PTS har utvecklats. Som en följd av detta medverkade PTS på NTK’s medlemsmöte i april med temat Nätneutralitet.

 

NTK följer frågan om nätneutralitet

Foto: Alf Kjeller

Ett fritt Internet en av de grundläggande förutsättningarna

Ett fritt Internet och tillgång till våra system i molnet har blivit en av de grundläggande förutsättningarna för att företag och organisationer ska ha möjlighet att fungera.

Regleringsmyndigheten inom EU, Berec har tillsammans med Post-, och Telestyrelsen – PTS och de övriga nationella myndigheterna arbetat fram regleringar för att förhindra diskriminering och trafikstyrning för att säkerställa att ISP’er hanterar detta på rätt sätt.

Samverkan med PTS

I april bjöd NTK in PTS som representerades av Johan Hansson till ett nätverksmöte och seminarium i frågan för att få en bättre insyn i hur regelverket fungerar och att samverka med myndigheten för att driva frågorna framåt. Deltagarna fick en mycket bra genomgång och frågorna var många.

NTK kommer att fortsätta att följa utvecklingen nära även i fortsättningen för att påverka marknaden och på det sättet ge våra medlemsorganisationer förutsättningar för fortsatt digitalisera, effektivisering och innovation.

Vi ser fram emot fortsatt bra samverkan med PTS så att vi tillsammans kan verka för bra förutsättningar för våra medlemmar.

Inbjudan: Telekom i ett paradigmskifte – trender och spaning

Foto: Alf Kjeller

Telekom i ett paradigmskifte – trender och spaning – Nätverksmöte 1 juni

Begreppet telekommunikation får en helt ny betydelse när marknaden förändras och kundernas efterfrågan på funktionalitet ändras. Vi behöver slakta gamla sanningar samt vad och hur vi har köpt våra kommunikationslösningar tidigare.

Vi har länge pratat om att nu ersätts telefoni av collaboration och då ofta i betydelsen Skype for Business. Och det är nu det händer och är kanske redan är gårdagens nyhet.

Kan det till och med vara så att Skype for Business får läggas i legacy högen?


Innehåll

I det här nätverksmötet tar vi en titt på hur marknaden ser ut idag och vad vi kan förvänta oss inom en 3 till 5 års sikt.

Bertil Nordlund och Jukka Ristijärvi har med sin mycket goda insyn på marknaden, dess aktörer och kunder gjort en sammanställning och analys. I samband med presentation ges möjligheter att diskutera vad det kan betyda för dig som medlem och för den organisation som du representerar.


Agenda

08:30–09:00 Samling, mingel och fika
09:00–09:40 Bertil Nordlund, Knowit och Jukka Ristijärvi, Telemanagement
09:45–09:55 Frågor och diskussion
09:55–10:00 Avslut


Tid och plats

Datum: Torsdag 1 juni
Tid: 09:00-10:00 (samling från 08:30)
Plats: The Park, Sveavägen 98, Stockholm, T-bana Rådmansgatan

För dig som inte kan vara på plats finns det möjlighet att vara med via Skype.


Välkommen med din anmälan genom ett mail till vår generalsekreterare Alf Kjeller via denna länk.

Nätverksmötet är till för de på ditt företag som arbetar med telekom så ta gärna med dig några kollegor. Nätverksmötet är gratis för dig som arbetar på ett medlemsföretag, för övriga kostar deltagandet 2 000 kronor.

Sista dag för anmälan är den 26 maj. Välkommen!

Telefon & E-post

08-660 09 90
alf[a]telekomanvandare.se

Följ oss på LinkedIn