NYHETER & BLOGG

Debatt: Välfärden i fara om inget görs

bild (4)

Vår ordförande, Jukka Ristijärvi, debatterar i senaste numret av Telekom idag:

Regeringen och Anna-Karin Hatt har satt ner foten i täckningsfrågan och gett uppdrag till PTS att göra något. Resultatet blev ett kafferep som ska fortsätta att turnera landet runt.

PTS har dragit igång dialogmöten med branschen om täckningsfrågan och det är ett alldeles utmärkt initiativ och äntligen börjar det hända något. Det här är en fråga som vi inom NTK har drivit länge men mötts av en njugg inställning och ett oförstående.

Som ordförande i NTK, som är den enda representanten för den stora konsumentgruppen som består av företag, organisationer och offentlig verksamhet, måste jag återigen ställa mig frågande till fenomenet PTS och på vilket allvar de tar sitt uppdrag. Samråd i all ära men om syfte med dialogen är att citat ” dialogmötet är i första hand att knyta samman lokala och regionala intressenter och operatörer” så blir jag fundersam.

Visst sätter mark och byggtillstånd krokben för operatörerna, men den stora utmaningen är regleringsosäkerheten och därmed investeringsviljan. Parterna dvs PTS, operatörerna och lokala myndigheter, pratar redan idag med varandra så det kan de klara av på egen hand utan en lekledare! 

Osäkerheten handlar inte om att vi behöver mer regleringar, utan består i att det saknas en tydlig IT-politisk linje som blir en direkt hämsko för investeringar. Tänk er själva att investera flertal miljarder som ska återbetala sig på 20 – 25 års sikt och inte kunna vare sig förstå eller kunna påverka utgången gör vem som helst osäker.

Nu är det sannerligen inte synd om operatörerna och investeringsmedel finns det gott om. Telekombranschen är oerhört lönsam med marginaler som övriga företag endast kan drömma om. Men osäkerheten i Sverige gör att det är mer lockande att investera i länder ofta långt bort.

Vi anser att frågan är komplex och har en stor politisk dimension som dock bottnar i två fel. Statens fingrar i Telia-syltburken och PTS som myndigheten för branschen (operatörerna).

Konsumenterna i form av den enskilda personen skyddas och värnas av flera myndigheter men konsumentgruppen som står för välfärden dvs de som sysselsätter och försörjer svenska befolkningen kan klara sig själva.

Det är väl inget synd om företagen och offentlig sektor kan någon tycka och de har väl så mycket pengar att de kan betala för sig. Men om företag och organisationer inte kan få ut effektiva verktyg eller att de är för dyra så begränsas utvecklingen och vi halkar efter som nation.

Vi anser att Telekommunikation och mobilitet är en välfärdsfråga och en av de enskilt viktigaste frågorna eller snarare en av de viktigaste lösningarna på hur vi kan bli effektivare och få tillstånd mer arbete genom konkurrenskraftig industri och effektivare offentlig verksamhet.

Därmed anser vi att PTS behöver få en ny reglering som förflyttar myndigheten till att vara kravställare på branschen och inte moderator för en debatt i densamma. Vidare anser vi att det är nödvändigt att skapa en tydlig IT-politisk linje som ger förutsättningar för långsiktighet, investeringsvilja för att därmed möjliggöra välfärdsteknologierna.

Jukka Ristijärvi, Ordförande NTK

Lyckat M2M For Real 2013

130618 M2M For Real (3)

Tisdagens M2M For Real blev ett lyckat seminarie med ca 130 deltagare från olika företag och organisationer. Programmet var fullspäckat med olika praktiska exempel på hur kommunikationen mellan maskin till maskin  fungerar.

– Det var ett bra seminarium med många kundcase. Det var bra att det var fokus på verksamhet och affärsnytta,  och inte ett teknikfokus som det ofta är, säger Jonas Jonson från NTKs styrelse och fortsätter  – sen var det naturligtvis bra att kunna nätverka med så många aktörer i branschen.

För er som inte kunde vara med finns föredrag och information på M2Ms sida.

M2M For real arrangeras av Mobil: Business och tidningen Mobil. NTK var nätverkspartner till arrangemanget och medlemmar i NTK hade ingen anmälningsavgift.

“PTS borde vara kravställare – inte moderator”

Skärmklipp

Vår ordförande, Jukka Ristijärvi, intervjuas i Telekom Idags nyhetsbrev om uppdraget som PTS fått från Anna-Karin Hatt när det gäller täckningsproblematiken. Läs inlägget via denna länk.

Inbjudan M2M For Real 2013-06-18

NTK är nätverkspartner till Mobil och Mobil:Business evenemang ”M2M for real 2013” den 18 juni. Som medlem i NTK har du fri entré. Om du är intresserad av att delta, kontakta kansliet  så får du inloggningsuppgifter.

Mer om eventet finns på webben m2m.mobil.se.

Skärmklipp M2M

Nästa medlemsmöte och seminarium blir 2013-09-17

DSCN4759

Vårt nästa seminarium planeras till den 17  september så reservera den dagen i din kalender redan nu. Om du har förslag på ämnen eller föreläsare så är du välkommen att höra av dig.

Ny medlem – SundCom Group

Skärmklipp

Vi har ett nytt medlemsföretag i föreningen – SundCom Group.  Välkommen!

Information från årsmötet 2013-04-16

Ny styrelse

Vi hade vårt årsmöte i förra veckan och en ny styrelse valdes. Den nya styrelsen består av:

–          Jukka Ristijärvi, Telemanagement – ordförande, omval

–          Claes Ernow, IBM – omval

–          Jonas Forzelius, Time advokatbyrå – omval

–          Linda Germundsson, Skanska Sverige – nyval

–          Pedra Herdegen, Pensionsmyndigheten – omval

–          Ragnar Jacobsson, Sentensia – omval

–          Jonas Jonson, Telemanagement – omval

–          Jerry Nilsson, SundCom Group – nyval

–          Lars-Gunnar Olsson, Stora Enso – omval

–          Håkan Romlin, Landstinget i Östergötland – omval

Nya revisorer

På årsmötet valdes nya revisorer till föreningen:

–          Håkan Andersson, Baker Tilly – ordinarie, nyval

–          Per Strömberg, Baker Tilly – suppleant, nyval

Valberedning

På årsmötet omvaldes den sittande valberedningen:

–          Anne Serving, AnSe Consulting (sammankallande)

–          Ragnar Jacobsson, Sentensia

–          Jonas Jonson, Telemanagement

Nytt namn på föreningen: Nätverket för Telekomanvändare, NTK

På årsmötet antogs styrelsens förslag till nya stadgar vilket bl a innebär att föreningen nu byter namn till Nätverket för Telekomanvändare, NTK. Namnändringen är en del i vårt arbete med att utveckla föreningen. Namnändringen gör att vi kommer byta webadress, hemsida och e-postadresser mer information om det kommer.

Ny medlemskategori

På årsmötet beslöts också att införa en ny medlemskategori för enmansföretag. Medlemsavgiften för enmansföretag är 200 kronor och serviceavgiften är 700 kronor.

Välkommen till NTKs nya hemsida!

Välkommen till Nätverket för Telekomanvändares nya hemsida. Denna sida är under uppbyggnad.

Inbjudan medlemsmöte och seminarium 2013-04-16

I samband med vårt årsmöte 16 april bjuder vi in till ett nytt medlemsmöte och seminarium med temat mobilitet och hur det påverkar våra arbetsplatser:

”Paradigmskifte i utvecklingen av våra arbetsplatser!”
Jonas Falk, Strategisk Arkitektur och L-G Olsson, Stora Enso

– Varför fungerar dagens kontorsstandard dåligt?
– Hur gör vi istället – den aktivitetsbaserade arbetsplatsen
– Vilka krav ställer detta på tekniken och implementeringen?
– Så här har Stora Enso tänkt i utformningen av sitt svenska huvudkontor

”Mobile first – Ökad verksamhetsnytta genom mobil strategi och hantering av appar”
Conny Björnehall, Evry

Antalet nedladdade appar exploderar och hur bemöter man det på företaget? Hur ökar man verksamhetsnyttan genom mobilitet utan att tumma på säkerhet och användarverklighet? Vi visar hur man löser detta och visar exempel på lösningar live på scenen.

Hur ger IBM sina anställda valfriheter med bibehållen säkerhet och kontroll?
Claes Ernow, IBM

Praktisk fallstudie hur en resa med BYOD (Bring Your Own Device) kan gå till.

Medlemsmötet och seminariet är till för de på ditt företag som arbetar med telekom så ta gärna med dig några kollegor. Välkommen!

Datum: 2013-04-16
Tid: 13:30-17:00
Plats: World Trade Center, WTC Konferens, Klarabergsviadukten 70

 Anmälan senast 12 april eller i samband med anmälan till årsmötet till e-post:

alf [a] ntk-forening.se

Nästa medlemsmöte och seminarium

Nästa medlemsmöte och seminarium blir den 16 april. Agenda och tider är i planeringsstadiet men reservera tidsspannet klockan 12:30-17:00 i din kalender. Platsen kommer vara i centrala Stockholm. Temat blir mobilitet och vi kommer ha tre pass med bl a följande talare:

– Jonas Bark, Strategisk Arkitektur

– Lars-Gunnar Olsson, Stora Enso

– Conny Björnehall, Evry Lesswire

– Claes Ernow, IBM

Separat inbjudan kommer inom kort.

Telefon & E-post

08-660 09 90
alf[a]telekomanvandare.se

Följ oss på LinkedIn