NYHETER & BLOGG

Inbjudan: Frukostmöte 21 oktober

NTK Välkommen nätverksmöte

Inomhustäckningen har debatterats länge men ingen har direkt adresserat frågan ordentligt. De nya husen byggs allt mer energitäta och det är idag nästan omöjligt att få en signal. Samtidigt som vi går mot allt mer mobilt arbetssätt och beteende. Privat kan det upplevas jobbigt men i arbetet så kan det bli direkt kritiskt att inte kunna använda huvudverktyget, den mobila enheten.

Nu adresseras frågan från flera håll med olika teknologier. Det pågår även forskningsprojekt sponsrade av Energimyndigheten där även bygg och fastighetsbranschen medverkar för att hitta både lösningar men även den kommersiella vinkeln i frågan.

NTK håller ett extra frukostmöte den 21 oktober där vi kommer att belysa frågan och några olika sätt att lösa utmaningen. Mötet är extrainsatt i och med att det förra mötet ställdes in.

Hans Rosander från ReWiCom presenterar hur de har skapat koncept och lösningar som på ett nytt sätt löser inomhustäckningen i komplexa miljöer

Robert Stahre från Mitel presenterar hur de på ett smart sätt kan lösa inomhustäckningen och knyter ihop med företagsväxeln och det publika nätet.

Datum: Onsdagen den 21 oktober
Tid: 08:00-10:00
Plats: Time Advokatbyrå, Biblioteksgatan 11, Stockholm. T-bana Östermalmstorg

Nätverksmötet och seminariet är till för de på ditt företag som arbetar med telekom så ta gärna med dig några kollegor. För dig som inte kan närvara på plats kommer vi lösa det med telefonkonferens på detta möte.

Välkommen med din anmälan genom ett mail till kansliet via denna länk

Jukka Ristijärvi: Mobilitet ökar effektivitet, men hur ser kundernas strategier ut för att kunna utnyttja möjligheterna?

Laptop 151008

Mobiliteten har slagit igenom helt och fullt. Vi förväntas och förväntar oss att alltid kunna vara uppkopplade och ha tillgång till våra applikationer och verksamhetssystem. Att uppkopplingen fungerar och vi har tillgång till hög kapacitet kan tyckas självklart men är långt ifrån alltid så framför allt när vi rör på oss i bil, till fots eller med allmänna kommunikationer. Vi förstår också att det kan brytas.

Flera analyser visar att huvudelen av vår kommunikation som i huvudsak är mobil sker inomhus när vi sitter ner. Borde det inte fungera? Det är här vi närmar oss en av utmaningarna framåt.

De nya husen som byggs ska vara energieffektiva och därmed även täta för mobilsignaler. Vi förtätar kontor och blir många som är ständigt uppkopplade som ska samsas i en cell. Man kan se på frågan ur olika perspektiv, antingen att det är väl upp till operatören att fixa det eller så ser vi det som den mobila kommunikationen som en viktig del i infrastrukturen.

Den mobila terminalen har ju olika tekniska lösningar som bärare av trafiken, 2G, 3G och 4G för tal och data samt WIFI för data. Dessutom finns det antal fria frekvenser som också kan användas.
Men strategierna för hur man ska hantera infrastrukturfrågan är olika beroende på vilken teknik som ska användas. Ofta begär vi att operatören bygger mobilt inomhusnät, vi förväntar oss att någon på IT sätter upp lite wifi som ibland är helt öppna och sen har vi företagets LAN som hanteras med stor omsorg och säkerhetstänk.

Det är här som min poäng kommer:

  • Vi går från att använda ett relativt säkert LAN till att använda trådlösa nät där vi sällan har något säkerhetstänk eller ens någon strategi för.
    Alltså den ”IT-arbetsplats” som alla använder och förväntas använda, den smarta telefonen, har inget infrastrukturtänk eller stöd med kvalitet.

    Om detta beror på att de flesta IT-avdelningar anser att smartphone är en telefon och att PC är ett IT-verktyg är svårt att veta. Eller om det beror på att inköparna tycker att det är kul att köpa in billigare abonnemang från operatörerna, går heller inte att svara på.

    Problematiken med detta adresseras därför från flera håll med att försöka hitta nya tekniska lösningar.

Men min tes är att det egentligen är ganska enkelt och att teknik finns det, kanske lite för mycket. Det som saknas är strategier på kundsidan för hur man ska se på kommunikationen och vilken arkitektur, både teknisk och affärsmässig, som man ska ha kring sin infrastruktur. Det är dags att ta det på allvar och ta till sig det nya mobila arbetssättet.

Jukka RJukka Ristijärvi
Ordförande NTK
VD Telemanagement

Arbete pågår med hemsidan

SpiralVi håller på att uppdatera vår hemsida med ny mall och nya funktioner. Under tiden arbetet pågår kan det hända att vissa sidor inte fungerar som de är tänkt. Vi ber om överseende för detta. Om du inte hittar något så kontakta oss så hjälper vi dig.

Nyinsatta frukostmöten 21 oktober & 9 december

130417 NTK årsmöte (7)

Vi har beslutat att ha ett extra nätverksmöte under hösten och att det planerade mötet 10 november flyttas till i december. De kommande mötena blir frukostmöten. Anledningen är att förra mötet blev inställt i sista minuten p g a för många sena “avhopp”. De datum och teman som gäller är:

21 oktober:
“Är de lokala mobila näten lösningen på en av de stora utmaningarna idag?”, tid 08:00-10:00. Plats: Time Advokatbyrå, Biblioteksgatan 11, Stockholm

9 december:
“Kontinuitetsplan – vems ansvar? Leverantör, kund eller bägge?”, tid 08:00-10:00. Plats: Pensionsmyndigheten, Hornsgatan 168, Stockholm

Inbjudan kommer några veckor innan, men boka i kalendern redan nu.

 

 

Ny medlem: 2improve

 

Logga 2improve

Vi har en ny medlem – 2improve, ett leverantörsoberoende konsultföretag som hjälper organisationer och företag att lyckas med sina kommunikationslösningar. Självklart är de själva stora användare av telekom och beroende av den fungerar. Välkomna!

Mer information om 2improve hittar du på deras hemsida.

 

NTK på Twitter

Bild nyhet Twitter

Du har väl inte missat att vi finns på Twitter? Välkommen att följa oss och bli först med det senaste. Vårt användarnamn är: @NTK_telekomanv. Välkommen!

Påminnelse: Nätverksmöte och seminarium 9 september

Välkommen till nätverksmöte

Mobilitet och tillgång till våra applikationer via smarta devices ställer stora krav på hur vi designar och bygger upp vår infrastruktur.

Huvuddelen av vår mobila kommunikation sker inomhus och vi som kunder tyvärr ibland förlitar oss på operatören.

Vi som kunder behöver ta ett större ansvar för hur vi designar, sourcar och säkerställer att hela vår infrastruktur inomhus hänger ihop i en robust arkitektur.

Vi får frågan belyst av Lars Zetterström från Stanley Security och Hans Rosander från ReWiCom. Det kommer också att finnas gott om utrymme för erfarenhetsutbyte och diskussioner.

Mer information om Stanley Security och ReWiCom hittar du på deras respektive hemsida.

Datum: Onsdagen den 9 september
Tid: 15:00-17:00
Plats: Pensionsmyndigheten, Hornsgatan 168, Stockholm (T-bana Hornstull)

Nätverksmötet och seminariet är till för de på ditt företag som arbetar med telekom så ta gärna med dig några kollegor. För dig som inte kan närvara på plats försöker vi lösa det med telefonkonferens på detta möte.

Välkommen med din anmälan genom ett mail till kansliet via denna länk

Jukka Ristijärvi: Vi blir allt mer mobila och köper IT och kommunikation som tjänst. Vilket ansvar har vi kunder?

Alla verksamheter, offentliga eller privata, behöver bli mer effektiva och fler behöver göra mer. Ett av de viktigaste medlen för att det ska lyckas är en förflyttning till att köpa IT och kommunikation som tjänst. Många kunder har också en tro att då fixar leverantören resten och vi behöver inte tänka mer på det.

För och nackdelar

Men finns det fördelar så finns det nackdelar. Att köpa tjänst innebär ju per definition av leverantören av tjänsten får ta ett större ansvar för att kundens verksamhet fungerar. I ett sådant ansvar ligger naturligtvis att ha lösningar med hög tillgänglighet, redundans och alternativ inom tjänsten, säkerhetskopior etc. det handlar om att planera för avbrott, hantera incidenter och återställa funktionen. Allt detta styrs av vilka SLA-villkor vi kommer överens om.

Men det finns en annan del som är viktigt och det är hur vi kan säkerställa att verksamheten kan fortgå under incidenten eller avbrottet som beroende av vilken verksamhet vi pratar om snabbt kan bli katastrofal. Tietos stora haveri för några år sen var ett viktigt exempel på att det inte spelar någon roll vilket SLA vi har om leverantören inte lyckas att få igång sin tjänst om verksamheten står stilla.

Nu är det ju så att ingen leverantör vill leverera dåliga tjänster men incidenter inträffar, det är bara en tidsfråga när inte om. Katastrofplanering eller Business Continuity plan (BCP) är något helt klart kundens ansvar men tyvärr ser vi alltför ofta att det inte finns genomtänkta planer för detta.

Tänk till – du får det du köper

Som en följd av en sådan plan behöver man tänka över vilken arkitektur som man ska sätta upp och då är det inte bara den tekniska utan kanske framför allt hur den affärsmässiga arkitekturen dvs. hur sourcas tjänsten.

Arkitekturen måste ta hänsyn till hela lösningen och framför allt hur vi ordnar kommunikationen. Ett typiskt exempel är att vi gärna förlitar oss på mobiloperatören när det kommer till att lösa inomhustäckning. Medan wi-fi ofta är en hobbylösning från IT-avdelningen samt att LAN-et levereras från annat håll.

Min uppmaning är alltså att tänk efter vilket ansvar har du som kund och vad är leverantörens, hur viktigt är funktionen för verksamheten och hur designar jag för att undvika avbrott i verksamheten.

Min tes är därför att du som kund inte kan abdikera från ditt ansvar oavsett om du köper tjänst eller inte och att du får det du köper.Jukka R 100

Jukka Ristijärvi
Ordförande NTK

Nu är höstsäsongen igång

131011 Stockholm Lotten (2)

Nu är den sköna sommaren över och vi kan se en spännande telekom-höst framför oss. Vi har alltid pratat om att utvecklingen går allt snabbare och det ser inte ut att bli någon förändring på det i år heller.

Mobilitet, infrastruktur och tillgänglighet är fortsatt fokusfrågor. Behovet av effektiviseringar i företag och organisationer är starkt beroende av nya och kostnadseffektiva lösningar. Marknaden och dess aktörer jobbar på men möter inte alltid de faktiska behoven.

Vi kan också se spelplanen på marknaden förändras där nya spännande aktörer och lösningar kan utmana de etablerade aktörerna.

NTK kommer även fortsättningsvis att bevaka utvecklingen och driva på marknaden och myndigheter för att vi som professionella kunder och företag ska få tillgång till effektiva lösningar.

Under hösten kommer NTK att fortsätta med de populära medlemsmötena vars syfte är att sprida kunskap, lyfta aktuella ämnen och ge möjlighet att knyta värdefulla kontakter mellan medlemmarna.

Jag hälsar NTK medlemmar och styrelse välkommen tillbaka efter en välbehövlig ledighet och ser fram emot en spännande höst!Jukka R 100

Jukka Ristijärvi
Ordförande NTK

Hur ser risken och intresset ut vid digitalisering och centralisering av viktiga tjänster?

 

Stopp Apotek

Avregleringen av apoteksmarknaden är i en mognadsprocess och för kunderna är den nya konkurrensen av godo genom bland annat större utbud av butiker, öppettider samt produkter och i viss mån nya tjänster. Avregleringen kunde bl a genomföras då det redan fanns etablerat ett centralt recepthanteringssystem som från tidigt 2000-tal ersatt de gula receptblanketterna.

Systemet är kanalneutralt och transparent för att inte påverka och/eller eventuellt snedvrida konkurrens. Förr i världen när vi bara hade ett apotek fick patienten receptet i handen från läkaren och gick iväg till apoteket som i sin tur skulle försöka tyda vilka piller som skulle lämna ut. Det gav ingen större patient eller medicinskt trygghet. Nu är det både medicinskt säkerställt och konkurrensneutralt.

En sådan här lösning är perfekt ur allas perspektiv tills man inser att systemet blir en sorts ”single point of faileur” och det var precis vad som hände i början på maj i år då det brakade ihop. Med konsekvensen att under några timmar kunde ingen medborgare, oavsett hos vilken apoteksaktör man var kund, få ut sina mediciner. Det vi sett som den digitala revolutionen som skapar tillgänglighet blev plötsligt en absolut flaskhals, eller rättare sagt propp i flaskhalsen.

Det kan krascha – finns det en kontinuitetsplan?

Vi hyllar den digitala revolutionen men vi måste vara medvetna om de sårbarhetssituationer som kan uppstå och ha någon form av handlingsberedskap för det. Mediciner är livsviktigt för patienter, i vissa fall absolut tidskritiskt vad gäller intaget så ett längre stopp kan vara direkt livshotande för vissa. Den här gången varade stoppet bara ett par timmar men nästa gång kanske det varar längre.

Låt oss fortsätta bygga digitala system för våra medborgare för det behöver vi och det vill vi gärna i kombination med nya marknader eller förenkling av monopoliserade marknader och funktioner. Vi måste dock vara medvetna om att ”Big data system” kan krascha och om vi då inte har en mentalberedskap och praktisk kontinuitetsplan förbered och klar så kan vi hamna i svåra situationer.

Stopp Bank
Underskattat kapacitetsbehov ger samma effekt som en krasch

Både Skatteverket och Central studiestödsnämnden har vid sin digitala revolutioner haft teknikutmaningar men också underskattat efterfrågebehovet och suget efter att nyttja de nya tjänsterna.

I tillväxtmarknader pratar man om en tillväxtkurva som ser ut som en hockeyklubba men tillväxten på digitala tjänster hos dessa två aktörer liknade nog mer starten av en rymdraket nämligen spikrakt upp. Denna explosionsartade tillväxt i kombination med deadlines för inlämning av deklarationer och ansökningar om studiestöd fick system att gå på knäna och bitvis klappa ihop varpå man fick förlänga deadlines och delvis stötta med manuell hantering.

Självklart glädjande att efterfrågan är stor men att underskatta kapacitetsbehov ger samma effekt som apotekssystemets driftstörning ovan då det blir ett single point of faileur.

Har vi kontanter om kortet inte fungerar?

Ett annat område som också genomgått den digitala revolutionen är vårt bankväsende och det är inte alltför sällan vi läser om totalt stopp hos någon av våra storbanker. Det går inte att genomföra betalningar på nätet eller i affärer, göra girobetalningar eller ta ut pengar som i vissa fall kan vara tids och innehållskritiskt för stunden. Även här upplever vi att bankerna, köpmännen och i viss mån kunderna saknar en kontinuitetsplan för just det här händer inte alltför sällan.

Så än en gång, vi kan inte leva utan den digitala revolutionen men aktörerna måste klä den med funktionskrav samt tillitskrav och toppa med en kontinuitetsplan. Och icke att förglömma, även vi konsumenter och medborgare måste ha en egen kontinuitetsplan om vårt ordinarie personliga digitala mönster krånglar eller står stilla.

Nästa medlemsmöte den 9:e september inom NTK berör delvis ovanstående frågor. Ämnet för medlemsmötet kommer att vara ”Kundkrav och kontinuitet”.

Roland P2Jerry Nilsson 144x94

 

 

Roland Pihlström och Jerry Nilsson 
Styrelsemedlemmar i NTK

Telefon & E-post

08-660 09 90
alf[a]telekomanvandare.se

Följ oss på LinkedIn