Inbjudan: Från Skype till Teams – nätverksmöte 22 februari

Nya möjligheter med Intelligent Communication Välkommen till årets första nätverksmöte med NTK! I höstas var Pedra Herdegen från Pensionsmyndigheten på ett nätverksmöte för att prata om hur de gick från traditionell kontorstelefoni till Microsoft Lync/Skype. Nu...