Påminnelse: Nätverksmöte 24 november

Påminnelse till dig som inte redan anmält dig: Inomhustäckning: Dagens utmaningar och framtidens lösningar Vi kan i media läsa om problemen med den bristande inomhustäckning i nya bostäder. Bostadsutvecklingen går mot mer hållbara och energisnåla lösningar vilket nu...