Kent Sävåsen: Ansvaret är delat

Urholka inte det egna ansvaret Inom Telekom branschen finns ett oroande fenomen när det gäller ansvarsfördelning vid köp av kommunikation som tjänst. Tidigare när vi ägde våra växlar och tillhörande stödsystem så uppfattade vi nog alla att vi hade ett eget ansvar...

Twittra med oss

Följ oss på Twitter Du har väl inte missat att vi finns på Twitter? Välkommen att följa oss och bli först med det senaste. Vårt användarnamn är: @NTK_telekomanv. Välkommen!