Anne Serving: Vita fläckar på Gotland

Om de olika operatörernas täckningskartor på Gotland skulle stämma, kan man tro att det finns mottagning med 2G/3G på hela ön i stort sett. Mobilkartorna visar att mobilnäten är väl utbyggda, och eftersom Gotland inte har någon kuperad terräng och höga berg med några...

Tack för ett bra nätverksmöte

Tack alla som kom på senaste nätverksmötet om frågeställningen kring hänvisningsdatorns vara eller icke vara och trender inför 2015 Det var många intressante diskussioner. Om du vill ha bilderna som Robert Stahre, Mitel, Ulf Blomkvist, Competella och Jukka Ristijärvi...

Styrelse NTK 2015-2016

Roland Pihlström – ny vice ordförande i NTKVid NTKs årsmöte den 14 april valdes en delvis ny styrelse. Ny ledamot i styrelsen är Bertil Nordlund från Knowit och ny vice ordförande i föreningen är Roland Pihlström. Ragnar Jacobsson från Sentensia avgick efter...