Är hänvisningsdatorn död?

Nästa  nätverksträff kommer vara den 17 februari mellan 14:00-16:30 och ämnet kommer vara hänvisningsdatorns framtid. Kommer vi fortsättningsvis tala om när vi inte kan nås genom frånvarohantering? Eller kommer vi tala om hur vi nås? Ny teknik med t ex Lync och hela...

Börja det nya året bra!

Börja det nya året bra – bli medlem i Nätverket för Telekomanvändare – NTK! Fyll i Medlemsansökan NTK och posta eller maila till oss. Om du har några frågor kontakta oss så hjälper vi till. Välkommen!