Roland Pihlström: Ett ”strålande” bra exempel

Äntligen lättar dimman över problematiken med inomhustäckningen på offentliga och halvoffentliga platser. Under flera år har varken operatörerna, fastighetsägarna eller de kommersiella aktörerna vågat eller velat ta initiativet och driva fram en bra teknisk lösning...