Trevlig sommar

Trevlig sommar önskar vi på NTK och välkommen tillbaka i till en spännande höst!  

Anne Serving: Rapport från Almedalen

Eftersom jag vistas i princip halvtid på Gotland fick jag liksom förra året i uppdrag för Näringslivets telekomanvändares räkning att bevaka IT-dagen under politikerveckan i Almedalen. Jag ska därför försöka sammanfatta dagen i en kort rapport. Något försenad beroende...