Jukka Ristijärvi: Långsiktiga nätinvesteringar kräver kreativitet

I senaste nyhetsbrevet VA Telekommarknaden debatterar vår ordförande Jukka Ristijärvi: Internationellt hyllas Sverige för utrullningen av fibernät. Men för att möta behovet av mobilnät behövs politiskt mod och kreativitet utöver beslutet om bandet 700 MHz, skriver...

Tips till valberedningen?

Snart är det dags för vårt årsmöte och inför det har valberedningen startat sitt arbete och söker kandidater till styrelsen. Välkommen att ta kontakt med oss  via denna länk om du har förslag på någon som du gärna vill se i styrelsen eller om du själv är...

Tack alla för bra medlemsmöte!

Vi har precis haft ett välbesökt medlemsmöte där framtidsfrågor, trender och tendenser inom telekom 2014 stod på agendan. Vi kunde konstatera att verksamhetens behov av ökat IT stöd kommer fortsätta driva utvecklingen av mobilitet. Det i sin tur ställer ytterligare...