Nästa medlemsmöte och seminarium

Nästa medlemsmöte och seminarium blir den 16 april. Agenda och tider är i planeringsstadiet men reservera tidsspannet klockan 12:30-17:00 i din kalender. Platsen kommer vara i centrala Stockholm. Temat blir mobilitet och vi kommer ha tre pass med bl a följande talare:...

Årsmöte flyttat till 16 april

Årsmötet kommer att äga rum 16 april i samband med nästa medlemsmöte och seminarium, inte 19 mars som vi tidigare informerade. Separat kallelse med årsmöteshandlingar skickas en månad innan årsmötet.