Nyheter & Blogg

Välkommen till Nätverket för
Telekomanvändare - NTK

NTK är en nätverks- och påverkansorganisation. Vi hjälper dig och ditt företag in i framtidens kommunikation. Vi ger dig möjlighet att skapa dig ett brett kontaktnät och nya kollegor i branschen.

Vi arbetar bland annat med:

- erfarenhetsutbyte, praktiska tips och kompetensutveckling. Främst genom de regelbundna nätverksmöten vi genomför,

- framföra medlemmarnas intressen gentemot leverantörer och operatörer,

- fungera som remissinstans till myndigheter

- bevaka att medlemmarnas synpunkter till regering, riksdag och myndigheter framförs,

- informera medlemmarna och andra intressenter om myndigheters verksamhet samt om produkter och tjänster på marknaden,

- initiera och driva projekt,

- samverka med andra organisationer som har med NTK sammanfallande intressen

Medlemskapet är inte personligt utan kopplat till företaget/organisationen så flera från samma företag/organisation kan delta på våra nätverksmöten.

Det finns också möjlighet att närvara på våra nätverksmöten som icke-medlem men då mot en avgift.

Telefon & E-post

08-660 09 90
alf[a]telekomanvandare.se

Följ oss på LinkedIn