Välj en sida
Nätverket för telekomanvändare

Föreningen har lagt ner sin verksamhet och dess serviceföretag Enteko Aktiebolag är under avveckling.

Tack för alla år!
/Styrelsen