NYHETER & BLOGG

Påminnelse: Nätverksmöte 24 november

Using modern smartphone in office

Påminnelse till dig som inte redan anmält dig:

Inomhustäckning: Dagens utmaningar och framtidens lösningar

Vi kan i media läsa om problemen med den bristande inomhustäckning i nya bostäder. Bostadsutvecklingen går mot mer hållbara och energisnåla lösningar vilket nu kolliderat med den mobila utvecklingen.

Fönster innehållande metallskikt håller dom mobila signalerna ute och att i dagens högteknologiska samhälle inte kunna använda modern teknik i våra moderna bostäder är ett problem.

Så hur ska byggbolaget bibehålla den hållbara bostadsutvecklingen samtidigt som operatörerna ska kunna möjliggöra mobil kommunikation för det medborgare och den teknologi som önskar flytta in i våra moderna bostäder?


Innehåll

Pass 1: ”Smarta hem”

Skanska är ett av Sveriges största byggbolag. Verksamheten är uppdelad i fyra olika grenar varav en är Bostadsutveckling.

I början av 2015 gick Ericsson ut med ett pressmedelande ”Skanska and Ericsson partner to make environmentally-smart buildings smarter with Radio Dot System”.

Anna-Carin Busk jobbar med Projektledning Produktutveckling på Skanska och kommer tillsammans med Tomas Moström, Utvecklingschef berätta om Skanskas resa och vad som har hänt under det, nästan två år som gått sedan samarbetet mellan Skanska och Ericsson offentliggjordes.

 • Hur ser Skanska på den teknologi som vill flytta in i våra bostäder?
 • Vilka problem är det man önskar lösa och vilka utmaningar har man?

I början på året så berättade Skanska för P4 Västmanland om ett pilotprojekt på Kungsholmen som snart skulle till att utvärderas.

Vilka slutsatser har man kunnat dra av pilotprojektet och hur ser Skanska på framtiden?

Pass 2 ”Operatörens ansvar”

Det har varit mycket fokus på byggbolagen i frågan om inomhustäckning. Det är ju trots allt bostäderna som har utvecklats till att stänga ute signalerna och det kan man väl inte beskylla operatörerna för?

Men vad gör då en operatör för att möta byggbolagen och nyinflyttade hyresgäster som även är operatörens kund?

Håkan Andersson, Manager Radio på Telenor kommer och berättar om det samarbete man har med bl a Skanska och även andra operatörer på marknaden.

Finns det idag lösningar på problematiken med inomhustäckningen Hur ser framtiden ut? Är WiFi Calling nästa steg?


Agenda

08:00–08:30  Samling, mingel och fika
08:30–08:40  Välkommen och inledning
08:40–09:10  Pass 1: ”Smarta hem”
09:10–09:20  Paus och fortsatt mingel
09:20–09:45  Pass 2: ”Operatörens ansvar”
09:45–09:55  Frågor och diskussion
09:55–10:00  Avslut


Datum: Torsdag 24 november
Tid: 08:00-10:00
Plats: Pensionsmyndigheten, Hornsgatan 168, Stockholm

För dig som inte kan vara på plats finns det möjlighet att vara med via videokonferens.


Välkommen med din anmälan genom ett mail till vår generalsekreterare Alf Kjeller via denna länk.

Nätverksmötet är till för de på ditt företag som arbetar med telekom så ta gärna med dig några kollegor.

Sista dag för anmälan är den 17 november. Välkommen!

Avenki och B3IT nya medlemmar

avenkib3it

Välkomna som medlemmar

Vi välkomnar två nya medlemsföretag i NTK – Avenki och B3IT Connect.

Inbjudan: Nätverksmöte 24 november

Inomhustäckning: Dagens utmaningar och framtidens lösningar

Vi kan i media läsa om problemen med den bristande inomhustäckning i nya bostäder. Bostadsutvecklingen går mot mer hållbara och energisnåla lösningar vilket nu kolliderat med den mobila utvecklingen.

Fönster innehållande metallskikt håller dom mobila signalerna ute och att i dagens högteknologiska samhälle inte kunna använda modern teknik i våra moderna bostäder är ett problem.

Så hur ska byggbolaget bibehålla den hållbara bostadsutvecklingen samtidigt som operatörerna ska kunna möjliggöra mobil kommunikation för det medborgare och den teknologi som önskar flytta in i våra moderna bostäder?


Innehåll

Pass 1: ”Smarta hem”

Skanska är ett av Sveriges största byggbolag. Verksamheten är uppdelad i fyra olika grenar varav en är Bostadsutveckling.

I början av 2015 gick Ericsson ut med ett pressmedelande ”Skanska and Ericsson partner to make environmentally-smart buildings smarter with Radio Dot System”.

Anna-Carin Busk jobbar med Projektledning Produktutveckling på Skanska och kommer tillsammans med Tomas Moström, Utvecklingschef berätta om Skanskas resa och vad som har hänt under det, nästan två år som gått sedan samarbetet mellan Skanska och Ericsson offentliggjordes.

 • Hur ser Skanska på den teknologi som vill flytta in i våra bostäder?
 • Vilka problem är det man önskar lösa och vilka utmaningar har man?

I början på året så berättade Skanska för P4 Västmanland om ett pilotprojekt på Kungsholmen som snart skulle till att utvärderas.

Vilka slutsatser har man kunnat dra av pilotprojektet och hur ser Skanska på framtiden?

Pass 2 ”Operatörens ansvar”

Det har varit mycket fokus på byggbolagen i frågan om inomhustäckning. Det är ju trots allt bostäderna som har utvecklats till att stänga ute signalerna och det kan man väl inte beskylla operatörerna för?

Men vad gör då en operatör för att möta byggbolagen och nyinflyttade hyresgäster som även är operatörens kund?

Håkan Andersson, Manager Radio på Telenor kommer och berättar om det samarbete man har med bl a Skanska och även andra operatörer på marknaden.

Finns det idag lösningar på problematiken med inomhustäckningen Hur ser framtiden ut? Är WiFi Calling nästa steg?


Agenda

08:00–08:30  Samling, mingel och fika
08:30–08:40  Välkommen och inledning
08:40–09:10  Pass 1: ”Smarta hem”
09:10–09:20  Paus och fortsatt mingel
09:20–09:45  Pass 2: ”Operatörens ansvar”
09:45–09:55  Frågor och diskussion
09:55–10:00  Avslut


Datum: Torsdag 24 november
Tid: 08:00-10:00
Plats: Pensionsmyndigheten, Hornsgatan 168, Stockholm

För dig som inte kan vara på plats finns det möjlighet att vara med via videokonferens.


Välkommen med din anmälan genom ett mail till vår generalsekreterare Alf Kjeller via denna länk.

Nätverksmötet är till för de på ditt företag som arbetar med telekom så ta gärna med dig några kollegor.

Sista dag för anmälan är den 17 november. Välkommen!

Följ vår företagssida på LinkedIn

Bild nyhet Linkedin

Följ vår företagssida

Du vet väl att vi finns på LinkedIn? Om du inte är här på hemsidan så ofta kanske det är bekvämare att få informationen på LinkedIn istället. Följ vår företagssida och du missar inget. Välkommen!

 

Förvaltning – nätverksmötet 19 september

160919-ntk-natverks-och-styrelsemote-7-600x

Foto: Alf Kjeller

Med förvaltning på agendan

Höstens första nätverksmöte ägde rum den 19 september och det var två ämnen inom förvaltning som stod på agendan.

160919-ntk-natverks-och-styrelsemote-10-600x450

Foto: Alf Kjeller

”Bra och effektiva supporttjänster”

Först ut var Stefan Westling, Peab Support och Jerry Nilsson, ledamot i NTKs styrelse och till vardags på Call Center management med ämnet ”Bra och effektiva supporttjänster”. De pratade om resan Peab gjort med att utveckla sitt IT kundstöd till att gå från HelpDesk till Kundstöd och från IT-support till Shared Servicecenter. En resa kantad med utmaningar som tagit några år.

Praktiska tips

Stefan och Jerry levererade en hel massa bra praktiska konkreta tips och det blev många intressanta diskussioner bland oss på plats. Ett bra pass med många bra tips och idéer. Bra och effektiva supporttjänster är helt klart ett ämne som intresserar många.

Det finns många ”Helpdeskar/Servicedeskar” som skulle kunna utvecklas där ute och gå från att bara vara ett ”costcenter” till att vara ett riktigt Shared Servicecenter och en central del i företaget.

160919-ntk-natverks-och-styrelsemote-12-600x386

Foto: Alf Kjeller

”Vi hjälper leverantören att lyckas”

Andra talare på plats var också en ledamot i NTKs styrelse – Kent Sävåsen, tillvardags på 2improve, vars ämne var ”Vi hjälper leverantören att lyckas”. Kenta belyste med konkreta exempel på hur vi som kunder skulle kunna få ut mer av de leverantörer vi har om vi istället för att försöka ”sätta dit dem” istället hjälper dem att lyckas.

Kenta kom även han med många praktiska tips och erfarenheter från både offentlig förvaltning och privata företag.

Bra relationer

En av frågeställningen Kenta resonerade kring var ”är alla leverantörer lika dåliga eller lika bra?” Det blev även här många diskussioner och det jag konstaterade utifrån diskussionerna var att det skiljer sig nog egentligen inte så mycket mellan olika leverantörer. Det som kanske skiljer sig är snarare vilken relation man har med sina leverantörer.

Ordning och reda och att man jobbar mot samma mål och efter gemensamma spelregler är troligen den bästa förutsättningen för ett bra samarbete. Ett annat ämne som kom upp var också hur det fungerar vid upphandlingar. Har vi rätt förväntningar på varandra från början? Ett ämne som vi säkert kommer återkomma till.

Tack

Tack alla som kom och bidrog till att höstens första nätverksmöte blev så lyckat och tack Pedra HerdegenPensionsmyndigheten för att vi fick vara ”hos dig”.Om du är intresserad av de bilder som Stefan & Jerry resp Kenta visade eller vill komma i kontakt med någon av dem så skicka oss gärna ett mail.

Nästa nätverksmöte

Nästa nätverksmöte blir 17 november och temat kommer vara kring inomhustäckning och hur man arbetar med mobil täckning i energitäta hus. Inbjudan och information kommer här på webben inom kort.

Jukka Ristijärvi: Hur påverkar de nya regelverken kring nätneutralitet företag och organisationer i Sverige?

Network switch and ethernet cables,Data Center Concept.

Nätneutralitet

Begreppet nätneutralitet bygger på principen att all internettrafik ska behandlas likvärdigt oavsett avsändare, mottagare, plattform eller innehåll. Nätneutralitet omfattar också transparensaspekter avseende bl.a. operatörernas trafikhantering och avtal gentemot slutkunder.

Att vi är allt mer beroende av tillgång till Internet är väl inget som ha undgått någon av oss. I alla organisationer oavsett privat eller offentlig lägger vi allt mer av våra applikationer i någon form av molntjänst och som vi når via Internet och ofta via mobila appar.

Allt mer ser vi det som självklarhet eller kanske till och med en fri nyttighet att har en bra uppkoppling när helst vi behöver och gärna att det ska vara billigt.

Tillgång till applikationer – ingen självklarhet

Men är det självklart att det är så eller kommer att vara så i framtiden? I grunden är det ju så att vi som konsumenter vill ha tillgång till ett nät och kunna accessa applikationer och innehållsleverantörer ska kunna leverera oberoende av vilken teknik eller kapacitet som finns tillgänglig.

Men vad händer om några dominerande aktörer kommer överens om att viss trafik t ex sociala medier har prioritet framför nyttotrafiken? Eller om musikstreaming är ”gratis” och äter upp all bandbredd så att annan trafik inte får plats? Eller att vissa innehållsleverantörer, som kanske betalar mer prioriteras framför de som jag behöver nå?

Nytt regelverk

Man kan spela upp ett antal riskscenarios men som vanligt är det viktigt att vi som konsumentgruppen företag och organisationer har insikt och är förberedda på vad detta kan ha för påverkan och vilka möjligheter som finns.

Regleringsmyndigheterna inom EU och i form av PTS i Sverige har arbetat med frågorna under lång tid och nu under 2016 har det kommit en ny reglering som tar sikte på dessa frågor i en allt mer komplex miljö.

NTK bjuder in

NTK kommer att bjuda in PTS för en presentation där de berättar om vad den nya reglering innebär och hur de ser på frågorna. Vi kommer då att ha möjlighet att diskutera ämnet djupare.

Tema höst och vinter

Vi kommer att ha detta som ett återkommande tema under hösten och vintern för att skapa mer insikt och erfarenhet samt att driva debatten framåt.


Jukka RistijärviJukka R 100
Ordförande NTK
VD Telemanagement

Inbjudan: Nätverksmöte 19 september

Bild inbjudan 1510
Finns det vinster i en effektiv förvaltning?

Självklart JA! svarar Jerry och Kenta i kör som är våra engagerade föredragshållare på nätverksmötet den 19 september.

Förvaltning av tjänster är nyckeln till framgång både ur upplevelse och effektivitet för våra kunder, användare och inte minst leverantörer.
Att förvalta är också att skapa en organisation som ger rätt stöd och support de som använder tjänsten samtidigt som vi har ett ansvar i relationen med våra leverantörer.


Innehåll

Pass 1: ”Bra och effektiva supporttjänster”

IT kundstödet som Peab Support ansvarar för har bl a stått inför dessa utmaningar:

 • Från ~7000 till 13.500 IT-konton utan att rekrytera mer svarande persona till Helpdesken
 • Dålig relation med backoffice
 • Ibland rätt bister kritik i NKI

Med dessa och några andra utmaningar som bakgrund berättar Jerry Nilsson från NTKs styrelse tillsammans med Stefan Westling, gruppchef och supportansvarig inom Kundstöd, Peab Support hur verksamheten kunnat utvecklas och klarat sina utmaningar.

En utveckling som blivit så bra att konceptet som vuxit fram blivit en framgångssaga och används nu för att bygga ett shared servicecenter.
Det blir möjligheter att fånga både goda idéer och tips samt jämföra med dina och andras erfarenheter.

Vi belyser resan och en del av de frågor som bemanningsplanering, mjuka värden, leverantörsrelationer m fl som vi behövt hantera.

Pass 2: ”Vi hjälper leverantören att lyckas”

Kan vi förvalta bättre genom grundsynen ”Vi hjälper leverantören att lyckas”?

Vad händer när leverantörssamverkan inte fungerar. När vi tvingas läsa avtal, hantera viten men ändå behåller grundsynen till den goda förvaltningen.

Med dessa utmaningar som bakgrund berättar Kent Sävåsen från NTKs styrelse om några mycket utmanande situationer hos Trollhättans Stad, Region Halland och Stockholms läns landsting.


Agenda

15:00–15:15   Samling, mingel och fika
15:15–15:20   Välkommen och inledning
15:20–15:50  Pass 1: ”Bra och effektiva supporttjänster”
15:50–16:00  Paus och fortsatt mingel
16:00–16:30  Pass 2: ”Vi hjälper leverantören att lyckas”
16:30–16:50  Frågor och diskussion
16:50–17:00  Avslut


Datum: Måndag den 19 september
Tid: 15:00-17:00
Plats: Pensionsmyndigheten, Hornsgatan 168, Stockholm

För dig som inte kan vara på plats finns det möjlighet att vara med via videokonferens.


Välkommen med din anmälan genom ett mail till vår generalsekreterare Alf Kjeller via denna länk.

Nätverksmötet är till för de på ditt företag som arbetar med telekom så ta gärna med dig några kollegor.
Sista dag för anmälan är den 14 september. Välkommen!

Kent Sävåsen: Ansvaret är delat

Vier Puzzleteile

Urholka inte det egna ansvaret

Inom Telekom branschen finns ett oroande fenomen när det gäller ansvarsfördelning vid köp av kommunikation som tjänst. Tidigare när vi ägde våra växlar och tillhörande stödsystem så uppfattade vi nog alla att vi hade ett eget ansvar modell ”stort” för både utrustning och förvaltningen. När vi köpte in funktioner såsom hänvisning, talsvar, röststyrda tjänster, kretskort, växlar kompletterade vi med supporttjänster och en stor portion egen kompetens.

I dag när vi köper och upphandlar kommunikationslösningen så har vi fått en förskjutning och otydlighet i förvaltningsfrågan.

 • Flera leverantörer hävdar, det är leverantörens ansvar och försvårar gärna insyn i leveransens utformning, konstruktion, redundans och övervakning
 • Flera konsulter hävdar, det är leverantörens ansvar och rekommenderar kunden att luta sig tillbaka och släppa ansvaret
 • Flera kunder lutar sig tillbaka, hela leveransen är ju leverantörens ansvar

Motsvarar inte förväntningar

Men fakta är att väldigt många kommunikationstjänster inte motsvarar kundens förväntningar. Det finns flera exempel när kunden fått mycket stora problem och kostnader för att reda ut bristande produkter och förvaltningsansvar.

Kanske är det lika enkelt som på övergångsstället. Det är bilistens ansvar att stanna för oss fotgängare men självbevarelsedriften medför att vi inte går ut framför en bil, om vi inte känner och är säkra på att bilisten stannar. Att i bästa fall ligga på sjukhuset med brutna ben och armar och ändå ropa ”att det var bilistens fel” bidrar inte till att det gör mindre ont.

Kompetens och självinsikt

Vi menar därför att det krävs både kompetens och självinsikt för att lyckas med en väl fungerande förvaltning och leverantörssamverkan.

 • Låt förvaltningen och leverantörssamverkan vara en bärande del i upphandlingsarbetet
 • Avfolka inte den interna kompetensen inom området
 • Arbeta kontinuerligt med en ansvarskarta och reglera tydligt områden där det uppstår delat ansvar
 • Genomför en noggrann leverans och acceptanskontroll vid nya produkter och tjänster
 • Ställ krav på en kontinuerlig övervakning av plattformen som även vi som kund får del av
 • Arbeta med SLA-frågor och tillse att vi får den support vi betalar för
 • Kvalitetsgranska löpande leveransen
 • Ställ krav på ett proaktivt utvecklingsarbete för att växa och utvecklas med leverantören

Och du, se dig noga för på övergångsstället, ansvaret är delat.

Vårt nästa nätverksmöte den 19 september handlar just om förvaltning. Håll utkik för inbjudan inom kort. Välkommen!


kent_web2Kent Sävåsen
Styrelseledamot NTK
Delägare 2improve

Twittra med oss

Twitter

Följ oss på Twitter

Du har väl inte missat att vi finns på Twitter? Välkommen att följa oss och bli först med det senaste. Vårt användarnamn är: @NTK_telekomanv. Välkommen!

Trevlig midsommar!

Trevlig midsommar önskar vi er alla och för er som går på semester får vi också passa på att önska trevlig semester!

Telefon & E-post

08-660 09 90
alf[a]telekomanvandare.se

Följ oss på LinkedIn