NYHETER & BLOGG

Påminnelse: Nätverksmöte och seminarium 27 maj

Välkommen till nätverksmöte

Påminnelse: Tillgänglighet–täckning–mobilitet-kapacitet

Det går som en löpeld i olika media om hur bra eller dålig täckning det finns för uppkoppling mot Internet och andra tjänster. Flera nyhetskanaler och journalister har tagit upp frågor kring om hur det egentligen står till med det som allt fler pratar om som det femte trafikslaget.

Det är en fråga som berör både privat och företagande. Kan jag inte se en film via mitt bredband kan jag kanske inte heller ha mitt företag igång. Ständiga trassel med dålig eller ingen täckning eller kanske dålig kapacitet i näten gör att jag varken kan ta betalt, hålla kontakt med kunder eller marknadsföra mig och mitt företag.

Är allt tal om att kunna jobba och etablera företag oavsett var man befinner sig bara tomt politikerprat?

Vi får både frågan belyst från PTS, Post- och telestyrelsen och från operatörshåll. Det kommer också att finnas gott om utrymme för erfarenhetsutbyte och diskussion kring täckning, kapacitet och utbyggnad av nät och bredband.

Från PTS, Post-, och telestyrelsen kommer Joakim Aspengren och Jeanette Wännström att prata kring ”Täckning och robusthet i de mobila kommunikationsnäten”. Vi gästas också av Håkan Tillander från Telenor.

Datum: Onsdagen den 27 maj
Tid: 08:00-10:00
Plats: Skanskas huvudkontor, Warfvingesväg 25, Stockholm (T-bana Stadshagen)

Nätverksmötet och seminariet är till för de på ditt företag som arbetar med telekom så ta gärna med dig några kollegor. För dig som inte kan närvara på plats försöker vi lösa det med video.

Välkommen med din anmälan genom ett mail till kansliet via denna länk

Sista dag för anmälan är den 22 maj. Välkommen!

Jerry Nilsson: Inte bara vita fläckar på Gotland

Anne Serving, ordförande i NTKs valberedning, har skrivit ett bra inlägg om täckningen på Gotland. Det är tyvärr så att täckningsproblem inte är isolerat till några få platser utan uppträder här och var i Sverige. Här ett exempel från Skåne:

”Byn Rörum är full av företag som genererar skatteintäkter och drar besökare till sig. Men det kunde fungera mycket bättre för företagarna. Betalterminalerna går inte alltid att använda eftersom mobilnätet har så dålig täckning.

– Det händer att vi inte kan ta betalt utan får skriva lappar med folks namn, telefonnummer och personnummer. De får komma hit och betala senare om de inte har kontanter med sig, säger Lars Andersson, krögare som driver Franskans creperi i Rörum.”

(källa: SVT Nyheter Skåne)

Om man tittar på den här typen av inslag eller söker på ”dålig täckning” på nätet så tycks det finnas massor av ”vita fläckar” runt om i vårt avlånga land i byar, samhällen och längs massor av vägsträckor.

Detta handlar inte bara om något som man lite med glimten i ögat kunde beteckna som dagens ”I-landsproblem” huruvida det går eller inte går att se en film på någon play-tjänst. Det här handlar i mångt och mycket om företag (företrädesvis små- och medelstora företag) vars existens hotas av att man år 2015 inte kan ta betalt, inte hålla kontakt med kunder och leverantörer eller sköta sin marknadsföring digitalt.

Av och till pratas det om IT, mobilitet och digitalisering som det femte trafikslaget. Det är hög tid för riksdag och regering och inte minst befintliga operatörer att ta ett heltäckande grepp på frågor som rör mobilitet och täckning. Alla riksdagspartier som enas kring att privat företagande är grunden för sysselsättningen i det här landet bör ta sitt ansvar och också skapa förutsättningar för företagens existens. Oavsett var man är lokaliserad måste man se till att byvägen inte är den enda öppna kommunikationsvägen, utan även den digitala kommunikationsvägen måste hållas öppen – stabil och säker samt med tillräcklig kapacitet.

Om mobilitet och täckning handlar NTKs nästa medlemsmöte/nätverksmöte den 27/5 i Stockholm.
Jerry 150x98
Jerry Nilsson
Styrelseledamot NTK
Konsult i egna bolaget Call Center Management

Roland Pihlström: Dynamisk kapacitet, finns det?

I takt med det allt ökande behovet av datamängd via mobilnätet, uppstår flaskhalsar kopplat till vårt rörelsemönster. I stor grad byggs och designas näten för ”normalitet” dvs där vi bor, när vi transporterar oss samt i viss mån var vi är på vår lediga tid. Så har det förhållit sig under många år och det har fungerat hyffsat.

Det vi dock kunnat konstatera är att den generella kapaciteten på orter och områden med relativt mycket semesterbesökare har varit ansträngd och det har delvis varit en brist på kapacitet. Här ser vi de olika intressen som kolliderar. Vi har semesterfiraren som absolut inte vill surfa mindre under sin semester. Förvisso minskar säkert den arbetsrelaterade datamängden men omvänt ökar allt annat som ligger inom den privata intressesfären. dvs. nyhetssurfning, spelande och tv-tittande via streaming, vilket leder till kapacitetsbrist och därmed upprörda känslor.

Men vi har även en annan grupp som kommer i kläm. De som bor permanent på ”semesterorter” och som i många fall är småföretagare med ett stort behov av fungerande mobiltbredband för att överhuvudtaget kunna bedriva sin verksamhet. När de inte kan jobba p.g.a. brist på kapacitet uppstår inte oväntat frustration.

För närvarande överträffar mobiloperatörerna varandra med hur mycket datamängd som ingår i de s.k. fastprisabonnemangen. Dessutom pratar man mycket täckning men ingen nämner ordet kapacitet på populära platser och tro mig, det kommer bli liv i luckan om inte den utlovade datamängden kan förbrukas för det är ju det jag betalt för och blivit utlovad.

Hur gör då operatörerna för att möta detta? Ja, det är en berättigad fråga förstås. Det är självklart att det kommer var platser där det kanske litet oväntat samlas mycket människor under vissa perioder och där tror jag vi abonnenter får acceptera en kapacitetsbrist.

Men skulle det visa sig att det på många andra platser uppstår kapacitetsbrist trots att man med statistisk säker vet att det kommer var mycket människor under sommaren, ja då är det inte acceptabelt. Tänker er bara att ni skall driva en glasskiosk på ett populärt ställe och räknar med att ta betalt via mobil betalterminal och det inte finns tillräcklig kapacitet. Ve å fasa inför alla arga och irriterade barnfamiljer i kö.

Med det sagt ser jag framemot en sommar där operatörernas vidlyftiga försäljningsargument omvandlas i daglig kommunikationsleverans till kundernas belåtenhet. Jag vill se en rejäl ökning i kapacitetsallokering, för allt annat kan bara betraktas som snålhet från operatörerna.

Roland PihlströmRoland P
Vice ordförande NTK
VD Kalix Tele24

Inbjudan: Frukostmöte och seminarium 27 maj

Välkommen till nätverksmöte

Tillgänglighet–täckning–mobilitet-kapacitet

Det går som en löpeld i olika media om hur bra eller dålig täckning det finns för uppkoppling mot Internet och andra tjänster. Flera nyhetskanaler och journalister har tagit upp frågor kring om hur det egentligen står till med det som allt fler pratar om som det femte trafikslaget.

Det är en fråga som berör både privat och företagande. Kan jag inte se en film via mitt bredband kan jag kanske inte heller ha mitt företag igång. Ständiga trassel med dålig eller ingen täckning eller kanske dålig kapacitet i näten gör att jag varken kan ta betalt, hålla kontakt med kunder eller marknadsföra mig och mitt företag.

Är allt tal om att kunna jobba och etablera företag oavsett var man befinner sig bara tomt politikerprat?

Med anledning av dessa frågor bjuder NTK in till ett seminarium.

Vi får både frågan belyst från PTS, Post- och telestyrelsen och från operatörshåll. Det kommer också att finnas gott om utrymme för erfarenhetsutbyte och diskussion kring täckning, kapacitet och utbyggnad av nät och bredband.

Datum: Onsdagen den 27 maj
Tid: 08:00-10:00
Plats: Skanskas huvudkontor, Warfvingesväg 25, Stockholm (T-bana Stadshagen)

Nätverksmötet och seminariet är till för de på ditt företag som arbetar med telekom så ta gärna med dig några kollegor. För dig som inte kan närvara på plats försöker vi lösa det med video.

Välkommen med din anmälan genom ett mail till kansliet via denna länk

Sista dag för anmälan är den 21 maj. Välkommen!

Alf Kjeller: Blir det en tummetott?

Skylt KABEL 140808 (3)

Vi har hört det förut. Flera gånger i olika skepnader: ”hela Sverige ska leva”, ”vi ska satsa på landsbygden”, ”det är ett Sverige” etc etc. I förrgår återigen i Ett Sverige – debatten i SVT.

På en av frågorna i chatten efter debatten om varför mobilmaster inte är statlig infrastruktur medans TV master är det svarar vår landsbygdsminister Sven-Erik Bucht: ”Det är privata operatörer som har frekvenstillstånden för mobiltelefoni. Däremot behövs en bättre politisk styrning hur det hanteras för marknaden kommer aldrig att lösa glesbygdens problematik”

Om vi ska ha ett levande Sverige behöver vi ha fungerande telekommunikationer och tillgång till Internet i hela Sverige. Kommunikation är förutsättningen för vår välfärd och förutsättningen för ett fungerande samhälls-, och näringsliv. Trots detta är det fortfarande stora problem med både mobil täckning och tillgång till mobilt bredband i stora delar av Sverige.

Så nog sjutton behövs det en bättre politisk styrning. Rejäla krafttag skulle jag säga. Och det är nu.

Men jag tror vad jag vill på att det kommer hända något den här gången heller. Det blir nog kanske kvar en tummetott av den politiska styrningen. Säkert bara ytterligare en utredning som läggs i malpåse.Alf 121031 Tomas Oneborg 2 beskuren light

 

Alf Kjeller
Generalsekreterare NTK, nynnandes på den gamla slagdängan från Elvis Presley ”A Litte Less Conversation a Little More Action Please”

 

Nolldistans

Jerry Nilsson Jukka Ristijärvi Nolldistans 150506
NTK:s Jerry Nilsson och Jukka Ristijärvi på plats på Nolldistans

NTK var självklart på plats när Telekom Idag höll vårens Nolldistans på Quality Hotel Globe. I programmet bl a ”Att leda förändring”, trendspaningar, Volvo Groups arbete med att förbättra och förtydliga kommunikationen till sina IT användare mm. Inte att förglömma var nyvalde styrelsemedlemmen Bertil Nordlund från Knowit Business Consulting som höll ett föredrag tillsammans med Eva Vadenmark kring ”Det lyckliga äktenskapet”. Inte deras, utan mellan kund och UC-leverantör. Mer information kring Nolldistans hittar du via denna länk och mer information om Telekom Idag hittar du på deras hemsida.

Anne Serving: Vita fläckar på Gotland

Om de olika operatörernas täckningskartor på Gotland skulle stämma, kan man tro att det finns mottagning med 2G/3G på hela ön i stort sett. Mobilkartorna visar att mobilnäten är väl utbyggda, och eftersom Gotland inte har någon kuperad terräng och höga berg med några få undantag, som stoppar mobilsignalerna, bör det rimligen vara goda förutsättningar för en bra täckning. Åtminstone under lågsäsong, då det inte är så många som måste samsas om basstationerna.

Den täckning som utlovas enligt kartorna, baseras dock på teoretiska beräkningar som fungerar i bästa fall och inomhus är dessutom täckningen betydligt sämre än utomhus.

Det förefaller finnas radioskuggor på flera ställen. Tidningen Mobil har gjort mätningar i Visby, Hemse, Slite, Stånga och i Fårösund. De har mätt på väg 146 mellan Slite och Ala, på väg 144 mellan Ljugarn och Hemse, samt på väg 148 mellan Visby och Fårösund, men man mätte inte den kanske mest trafikerade vägen 140 mellan Visby och Klintehamn, där täckningen försvinner helt vid ett flertal platser längs med vägen.

Själv har jag Tele2, som enligt tidningen Chef ska ha den bästa mobiltäckningen för röstsamtal medan operatören 3 lär ha den bästa täckningen för mobilt bredband. Man kan undra vad som hindrar operatörerna att bygga bort dessa vita fläckar, som verkar vara radioskugga, då det inte spelar någon roll om man färdas på vägen i juli eller i november, då ön har en låg befolkning.

Ett liknande exempel hade vi länge både i tunnelbanan och i bilen mellan Torildsplan och Fridhemsplan. När man satt på tunnelbanan, kunde man höra hur flera personer som pratade i telefon förvarnade den de pratade med om att täckningen skulle försvinna, när man närmade sig den platsen. Det problemet verkar nu vara åtgärdat.

Man kan undra varför det är så svårt att åtgärda de vita fläckarna på Gotland. I media Bild Anne 130617 2kunde man 2013 läsa att fler master är på väg till ön, men ännu har jag inte noterat någon förbättring avseende mina tidigare noterade ”vita fläckar”.

När det gäller 4G har jag ingen erfarenhet hur täckningen fungerar i praktiken, men enligt utsago är också det nätet numera väl utbyggt av de operatörer som erbjuder tekniken.

Anne Serving

Tack för ett bra nätverksmöte

150414 Stockholm NTK Årsmöte mm (29)

Tack alla som kom på senaste nätverksmötet om frågeställningen kring hänvisningsdatorns vara eller icke vara och trender inför 2015 Det var många intressante diskussioner. Om du vill ha bilderna som Robert Stahre, Mitel, Ulf Blomkvist, Competella och Jukka Ristijärvi visade skicka ett mail så får du dem.

Nästa nätverksmöte blir ett frukostmöte den 27 maj och har temat ”Tillgänglighet till nät”.

Styrelse NTK 2015-2016

150414 Stockholm NTK Årsmöte mm (5)
Roland Pihlström – ny vice ordförande i NTK

Vid NTKs årsmöte den 14 april valdes en delvis ny styrelse. Ny ledamot i styrelsen är Bertil Nordlund från Knowit och ny vice ordförande i föreningen är Roland Pihlström. Ragnar Jacobsson från Sentensia avgick efter flera år och sedan tidigare har Jonas Jonsson fd Telemanagement slutat i och med byte av arbetsgivare.

Ny styrelse inför 2015-2016 är:

 • Jukka Ristijärvi, Telemanagement (ordförande)
 • Roland Pihlström, Kalix Tele24 (vice ordförande)
 • Jonas Forzelius, Time Advokatbyrå (ledamot)
 • Linda Germundsson, Skanska (ledamot)
 • Pedra Herdegen, Pensionsmyndigheten (ledamot)
 • Jerry Nilsson, Call Center Management (ledamot)
 • Bertil Nordlund, Knowit (ledamot)
 • Lars-Gunnar Olsson, Stora Enso (ledamot)

Övriga funktionärer 2015-2016 är:

 • Anne Serving (valberedning)
 • Alf Kjeller (generalsekreterare)

Är hänvisningsdatorn död?

Välkommen till nätverksmöte

Definitionen tillgänglighet (hur, när samt på vilket sätt jag kan nås) är en debatt som existerar i alla organisationer. Den allenarådande lösningen har under lång tid varit Hänvisningssystemet. Sedan ett par år tillbaks ser vi dock en förändring med intåget av UC och andra kommunikationslösningar.

Hänvisa hänvisad 600x296
Kommer då HVD:n snabbt att förpassas till teknikkyrkogården och hur ser framtiden ut?

Som vanligt med nya teknikers intåg finns det ingen absolut sanning eller tidslinje när det händer. Ny teknik inom UC området har definitivt inneburit förändringar och möjligheter men alla är inte där ännu; en del är skeptiska, några neutralt nyfikna samt en del euforiskt övertygade om att nu skall det gamla kastats ut och det nya skall in. Den entydiga bilden är att den kanske inte är så entydig!

Vi ser exempel på företag som tagit till sig det nya och verkligen upplevt en förbättring på många olika sätt. Vi har även sett några företag om delvis tagit till sig det nya sättet att hantera informationen och som blivit lite besvikna eller snarare sagt insiktsfulla om att allt nytt initialt varken är toppen i alla delar eller ens komplett utifrån ett brukarperspektiv.

Oavsett om man kallar det HVD, UC eller något annat och vilken teknik man väljer så är det kanske ett antal verksamhetsfrågor som först måste hanteras:

 • Finns det behov att publikt upplysa om olika befattningshavares när- och/eller frånvaro?
 • Hur nås vi?
 • Finns det telefonister och/eller Call Center agenter som ”måste” veta hur andra nås?

Därför bjuder vi nu in till seminarium kring frågorna HVD, UC, när- och frånvaro information.

Vi inleder med presentationer från Robert StahreMitel samt Ulf BlomqvistCompetella som från sina ”horisonter” belyser detta och sedan tar en vi frågorna vidare i en gruppdiskussion där vi belyser möjligheter, utmaningar samt möjliga handlingsalternativ.

Datum: Tisdagen den 14 april
Tid: 14:00-16:00
Plats: SUMMIT Hitech, Sveavägen 9-11. Lokal: Rocky Mountain, våning 17

Nätverksmötet och seminariet är till för de på ditt företag som arbetar med telekom så ta gärna med dig några kollegor.

Välkommen med din anmälan genom ett mail till kansliet via denna länk

Sista dag för anmälan är den 6 april. Välkommen!

Sida 10 av 18« Första...89101112...Sista »

Telefon & E-post

08-660 09 90
alf[a]telekomanvandare.se